REKLAMA

Szkolenie uzupełniające dla doradców rolnośrodowiskowych w zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego i rolnictwa ekologicznego

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w dniach 14-15 lutego 2017r. organizuje część stacjonarną szkolenia uzupełniającego dla doradców rolnośrodowiskowych w zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego i rolnictwa ekologicznego. Szkolenie kończy się egzaminem. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko doradcy, którzy w okresie marzec - czerwiec 2016r. ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie e-learningowe (I część szkolenia). Udział w szkoleniu stacjonarnym jest warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uzupełniającego i zaświadczenia o zadaniu egzaminu uzupełniającego.

Koszt dydaktyki szkolenia wynosi 276,00 zł. Uczestnik pokrywa również zgodnie z cennikiem usług koszty: noclegu, wyżywienia/śniadanie, obiad, kolacja, serwis kawowy/, który wynosi 180 zł.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku, gdy liczba chętnych będzie niższa niż 15 osób.

Uczestnik zobowiązany jest do przywiezienia na szkolenie laptopa z programem Excel.

Wpłaty należy dokonać na: CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w BRWINOWIE ODDZIAŁ w RADOMIU 26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18.
Nr konta 04 1130 1017 0020 1233 9620 0004 (dwa dni przed datą szkolenia) z dopiskiem „stacjonarne szkolenie uzupełniające dla doradców rolnośrodowiskowych”.
Faktura zostanie wystawiona na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać do 31 stycznia 2017r. na adres radom@cdr.gov.pl lub na fax 48 365 49 70.


W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy niezwłocznie powiadomić organizatora - tel. 48 365 69 00

Informacji szczegółowych udziela Anna Karwat, tel. 48 365 69 28,e-mail:a.karwat@cdr.gov.pl


Do pobrania

 

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Szkolenie uzupełniające rolnośrodowiskowych zakresie rolno-środowiskowo-klimatycznego rolnictwa szkolenia Rolniczego szkoleniu ekologicznego szkolenie doradców wynosi zgłoszenia doradców uzupełniającego zaświadczenia część 2017r. należy Centrum Doradztwa szkolenia) wypełnionej podstawie wystawiona zostanie Faktura rolnośrodowiskowych”. „stacjonarne dopiskiem Chorzowska 16/18. Nr CENTRUM Radom, 26-600 RADOMIU ODDZIAŁ BRWINOWIE laptopa ROLNICZEGO programem Excel. Wpłaty dokonać DORADZTWA przypadku zgłoszenia. Kartę udziela NowoczesnaFarma.pl Żródło: Portalu uprzejmości dzięki http://cdr.gov.pl/ Informacja szkolenia     Źródło Harmonogram uczestnictwa pobrania 28,e-mail:a.karwat@cdr.gov.pl Do Karwat, szczegółowych uczestnictwa 00 Informacji organizatora powiadomić niezwłocznie udziału rezygnacji zobowiązany 70. W radom@cdr.gov.pl stycznia przesłać proszę przywiezienia który osób. Uczestnik którzy stacjonarnym Udział szkolenia). e-learningowe pozytywnym wynikiem ukończyli 2016r. czerwiec marzec okresie doradcy, uzyskania udział wziąć egzaminem. kończy ekologicznego. stacjonarną organizuje lutego dniach Radomiu Oddział warunkiem ukończeniu niższa obiad, chętnych liczba przypadku, odwołania możliwość zastrzega zł. Organizator kawowy/, serwis kolacja, wyżywienia/śniadanie, zadaniu noclegu, koszty: usług cennikiem zgodnie również pokrywa Uczestnik 276,00 dydaktyki uzupełniającego. Koszt egzaminu http://nowoczesnafarma.pl/--Szkolenie-uzupelniajace-dla-doradcow-rolnosrodowiskowych-w-zakresie-dzialania-rolno-srodowiskowo-klimatycznego-i-rolnictwa-ekologicznego.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »