REKLAMA

Szkolenie uzupełniające dla doradców rolnośrodowiskowych w zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego i rolnictwa ekologicznego

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w dniach 14-15 lutego 2017r. organizuje część stacjonarną szkolenia uzupełniającego dla doradców rolnośrodowiskowych w zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego i rolnictwa ekologicznego. Szkolenie kończy się egzaminem. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko doradcy, którzy w okresie marzec - czerwiec 2016r. ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie e-learningowe (I część szkolenia). Udział w szkoleniu stacjonarnym jest warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uzupełniającego i zaświadczenia o zadaniu egzaminu uzupełniającego.

Koszt dydaktyki szkolenia wynosi 276,00 zł. Uczestnik pokrywa również zgodnie z cennikiem usług koszty: noclegu, wyżywienia/śniadanie, obiad, kolacja, serwis kawowy/, który wynosi 180 zł.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku, gdy liczba chętnych będzie niższa niż 15 osób.

Uczestnik zobowiązany jest do przywiezienia na szkolenie laptopa z programem Excel.

Wpłaty należy dokonać na: CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w BRWINOWIE ODDZIAŁ w RADOMIU 26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18.
Nr konta 04 1130 1017 0020 1233 9620 0004 (dwa dni przed datą szkolenia) z dopiskiem „stacjonarne szkolenie uzupełniające dla doradców rolnośrodowiskowych”.
Faktura zostanie wystawiona na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać do 31 stycznia 2017r. na adres radom@cdr.gov.pl lub na fax 48 365 49 70.


W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy niezwłocznie powiadomić organizatora - tel. 48 365 69 00

Informacji szczegółowych udziela Anna Karwat, tel. 48 365 69 28,e-mail:a.karwat@cdr.gov.pl


Do pobrania

 

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

rolno-środowiskowo-klimatycznego rolnictwa Szkolenie zakresie rolnośrodowiskowych uzupełniające szkolenia Rolniczego szkoleniu ekologicznego doradców szkolenie wynosi doradców część uzupełniającego 2017r. Doradztwa zaświadczenia należy zgłoszenia Centrum „stacjonarne szkolenia) dopiskiem rolnośrodowiskowych”. Faktura 16/18. Nr podstawie wypełnionej wystawiona zostanie CENTRUM dokonać zgłoszenia. Kartę Excel. Wpłaty programem przywiezienia laptopa DORADZTWA ROLNICZEGO 26-600 Radom, RADOMIU ODDZIAŁ BRWINOWIE Chorzowska rezygnacji uczestnictwa Harmonogram pobrania 28,e-mail:a.karwat@cdr.gov.pl Do Karwat, szkolenia     Źródło http://cdr.gov.pl/ Informacja NowoczesnaFarma.pl Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/--Szkolenie-uzupelniajace-dla-doradcow-rolnosrodowiskowych-w-zakresie-dzialania-rolno-srodowiskowo-klimatycznego-i-rolnictwa-ekologicznego.html   Portalu uprzejmości dzięki udziela szczegółowych radom@cdr.gov.pl 70. W stycznia przesłać proszę przypadku zobowiązany organizatora 00 Informacji powiadomić niezwłocznie udziału uczestnictwa kawowy/, ukończyli wynikiem 2016r. czerwiec marzec pozytywnym e-learningowe warunkiem uzyskania stacjonarnym Udział szkolenia). okresie którzy lutego organizuje dniach Radomiu Oddział stacjonarną ekologicznego. udział doradcy, wziąć egzaminem. kończy ukończeniu zadaniu zł. Organizator zastrzega który serwis kolacja, możliwość odwołania niższa chętnych liczba przypadku, obiad, wyżywienia/śniadanie, 276,00 Uczestnik dydaktyki uzupełniającego. Koszt egzaminu pokrywa również koszty: noclegu, usług cennikiem zgodnie osób. Uczestnik
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »