REKLAMA

„Razem ku zielonej przyszłości – fundusze norweskie i EOG na rzecz środowiska w Polsce”

csm Logosy dwa 2b5367841c[1]241 projektów dotyczących m.in. ochrony bioróżnorodności, monitoringu środowiska, redukcji CO2, termomodernizacji i edukacji ekologicznej, otrzymało dofinansowanie z funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014. Były one realizowane w ramach trzech programów operacyjnych, których Operatorem jest Ministerstwo Środowiska.

Dziś w Wrocławiu rozpoczęła się konferencja Razem ku zielonej przyszłości – fundusze norweskie i EOG na rzecz środowiska w Polsce, której celem jest  podsumowanie  kilkuletniego wdrażania programów środowiskowych i zaprezentowanie rezultatów realizacji projektów współfinansowanych przez państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Norwegię, Islandię i Lichtenstein.

Oprócz organizatora – Ministerstwa Środowiska, w konferencji biorą udział przedstawiciele Darczyńców, Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce, Biura Mechanizmów Finansowych oraz Partnerów i beneficjentów państw również korzystających z takiego wsparcia. Własne doświadczenia we wdrażaniu programów przedstawią reprezentanci Operatorów Programów finansowanych ze środków norweskich z Grecji, Estonii i Słowenii. Wśród wystąpień o swoich doświadczeniach opowiedzą również beneficjenci środowiskowych programów. Drugiego dnia konferencji zaplanowano natomiast wizytę studyjną u Beneficjenta Programu - Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej.

Perspektywa finansowa 2009-2014

Obecnie dobiega końca perspektywa finansowa 2009-2014, w której Ministerstwo Środowiska  jako Operator Programu zarządza trzema programami operacyjnymi. W sumie zrealizowanych zostało 241 projektów, w tym kilkadziesiąt we współpracy dwustronnej. Ich łączna alokacja wynosi 180 mln euro  w podziale na Programy:

  • PL02 – Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów – 20 mln euro. Dofinansowano przedsięwzięcia mające na celu wzrost efektywności zarządzania i monitorowania obszarów Natura 2000, poprawę odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych, wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej, a także edukację i zwiększenie potencjału ekologicznego organizacji pozarządowych do promowania różnorodności biologicznej. Realizowane projekty przyczyniły się do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa, a także do zacieśnienia współpracy polskich i norweskich instytucji.
  • PL03 – Wzmocnienie monitoringu środowiska i działań kontrolnych – 15 mln euro. Program koncentruje się na wsparciu dla służb odpowiedzialnych za monitoring i inspekcję środowiska oraz geodezję i kartografię poprzez realizację projektów ukierunkowanych na poprawę wizualizacji i ułatwienie dostępu do danych i informacji zbieranych, przetwarzanych i rozpowszechnianych przez instytucje administracji publicznej.
  • PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, którego głównym celem jest redukcja emisji dwutlenku węgla – 145 mln euro. Dofinansowane są działania termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola, szpitale czy domy opieki społecznej polegające na modernizacji systemów grzewczych, ociepleniu ścian, wymianie okien, drzwi, kaloryferów oraz działaniach związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (tj. energii wodnej, słonecznej czy biomasy).

Ponadto we wszystkich ww. programach środowiskowych wspierane są inicjatywy pogłębiające współpracę dwustronną, zarówno na poziomie Operatora Programu 2, jak i beneficjentów poszczególnych projektów (realizacja przedsięwzięć w partnerstwie z instytucjami z Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii). Dodatkowo Program PL03 posiada oficjalnie status programu partnerskiego.

Przykładowe projekty

W ramach programu PL 03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w partnerstwie z Norweskim Instytutem Badań Powietrza (NILU) zrealizował dwa projekty (ekspercki i inwestycyjny), których celem było zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości i precyzji pomiarów zanieczyszczeń powietrza oraz zakup urządzeń pomiarowych i wyposażenia laboratoryjnego niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci monitoringu jakości powietrza.

Projekt ekspercki

W ramach projektu eksperckiego powstały m.in. aplikacja mobilna „Jakość powietrza w Polsce” oraz Portal „Jakość Powietrza”.

Bezpłatna aplikacja „Jakość powietrza w Polsce”(link otwiera się w nowym oknie) prezentuje bieżące dane o jakości powietrza i stężeniu zanieczyszczeń np. pyłu PM10, pyłu PM2,5. W przypadku wystąpienia przekroczeń ich dopuszczalnych poziomów, wysyła ona powiadomienie na urządzenie użytkownika. W 2016 r. aplikację zainstalowało ponad 105 tys. osób.

Prezentacji danych dotyczących jakości dedykowany jest również portal „Jakość Powietrza(link otwiera się w nowym oknie). Znajdziemy tam także informacje m.in. o systemach pomiarów i programach ochrony powietrza oraz o przekroczeniach dopuszczalnych i ostrzegawczych poziomów zanieczyszczeń.

W ramach projektu zrealizowano również cykl seminariów, warsztatów oraz wizyty studyjne.

Wartość projektu wyniosła projektu 5,5 mln zł, w tym kwota dotacji 4,7 mln zł.

Projekt inwestycyjny

Projekt inwestycyjny obejmował natomiast  zakup wysokiej jakości sprzętu specjalistycznego, w tym 624 specjalistycznych urządzeń pomiarowo-badawczych dla WIOŚ i 12 dla Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Wartość projektu wyniosła 28,5 mln zł, a kwota dotacji to 24 mln zł.

Efekty ekologiczne projektów dofinansowanych z funduszy norweskich i EOG

Ponad 340 budynków objęto termomodernizacją.

Wymieniono lub zmodernizowano ponad 150 kotłów na bardziej ekologiczne. Pracom termomodernizacyjnym w wielu projektach towarzyszyła wymiana węzłów cieplnych. Powierzchnia wymienionych okien i drzwi w termomodernizowanych budynkach odpowiada powierzchni ponad 10 boisk piłkarskich.

Zainstalowano ponad 12 tysięcy maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, a ich moc to ponad 20 MW – co wystarczy do zasilenia 8 do 10 tysięcy gospodarstw domowych.

Zainstalowano niemal 1400 kolektorów słonecznych, o łącznej powierzchni ponad 3 tys. metrów kwadratowych. Zamontowano niemal 11 tysięcy instalacji ogniw fotowoltaicznych o mocy prawie 3 tys. kW.

Łączna liczba mieszkańców Polski poinformowanych o ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej nt. oszczędzania energii w gospodarstwach domowych przekroczyła 5 mln osób – to tyle osób, ile liczy sobie Norwegia.

***

Fundusze norweskie są instrumentem ustanowionym przez kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w zamian za dostęp do wspólnego rynku UE. Wsparcie finansowe ma pomóc w zmniejszaniu różnic społeczno-ekonomicznych w obrębie EOG. Ich celem jest także wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy krajami udzielającymi wsparcia a je otrzymującymi.

 

Broszura  funduszy MF EOG i NMF 2009-2014 – Programy Środowiskowe, zawierająca szczegóły nt. udzielonego wsparcia oraz przykłady zrealizowanych projektów (plik .pdf, rozmiar: 5,8 MB)

125ml milk

csm Logosy dwa 2b5367841c[1]
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

towarzyszyła projektach termomodernizacyjnym z instytucjami systemów przedsięwzięć wystąpień studyjną wizytę zaplanowano Drugiego programów. beneficjenci opowiedzą doświadczeniach swoich Wśród Sudeckiej Słowenii. Estonii Grecji, środków finansowanych Programów Operatorów reprezentanci przedstawią Beneficjenta Zagrody doświadczenia zostało Programy: podziale  w wynosi alokacja łączna dwustronnej. kilkadziesiąt projektów, operacyjnymi. Edukacyjnej. Perspektywa programami trzema zarządza Operator  jako 2009-2014, perspektywa końca dobiega 2009-2014 Obecnie wdrażaniu Własne biologicznej trzech kilkuletniego podsumowanie  jest  konferencja rozpoczęła Wrocławiu Środowiska. Dziś Operatorem operacyjnych, realizowane zaprezentowanie 2009-2014. dofinansowanie otrzymało ekologicznej, edukacji termomodernizacji redukcji środowiska, bioróżnorodności, wdrażania rezultatów wsparcia. Darczyńców, takiego korzystających państw Partnerów Finansowych Mechanizmów Norwegii Królestwa Ambasady przedstawiciele realizacji udział biorą Środowiska, Ministerstwa organizatora Lichtenstein. Oprócz Islandię Norwegię, państwa współfinansowanych Ochrona Dofinansowano (realizacja Dofinansowane opieki szpitale przedszkola, szkoły, takich publicznej, użyteczności termomodernizacyjne węgla modernizacji dwutlenku emisji redukcja głównym którego promowanie Oszczędzanie publicznej. administracji polegające grzewczych, i rozpowszechnianych wszystkich poszczególnych Operatora poziomie zarówno dwustronną, współpracę pogłębiające inicjatywy wspierane biomasy). Ponadto ociepleniu słonecznej wodnej, z wykorzystaniem związanych działaniach kaloryferów drzwi, okien, wymianie ścian, instytucje przetwarzanych przedsięwzięcia gatunków pozarządowych organizacji ekologicznego potencjału i zwiększenie edukację biologicznej, nt. różnorodności obcych, inwazyjnych biologicznej. presję rodzimych odporności Natura obszarów i monitorowania zarządzania efektywności mające promowania Realizowane zbieranych, i inspekcję informacji dostępu ułatwienie wizualizacji ukierunkowanych realizację poprzez kartografię geodezję monitoring przyczyniły odpowiedzialnych służb wsparciu koncentruje instytucji. polskich zacieśnienia społeczeństwa, ekologicznej wzrostu rozmiar:
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »