REKLAMA

Zmiany w rolnictwie ekologicznym PROW 2014-2020

koniczyna

30 kwietnia 2016 r. weszło w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (do pobrania>>>).

Podstawowa zmiana dotyczy tego, że do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej rolnik składa oświadczenie, że ma tytuł prawny do gruntu wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do którego ubiega się o przyznanie tej płatności, w którym wskazuje, z czego wywodzi ten tytuł prawny. W 2016 r. oświadczenie to należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kolejne zmiany mają na celu dostosowanie przepisów wykonawczych do ustawy o nasiennictwie.

Ponadto zmianie uległ wykaz roślin, do których przysługują dopłaty w ramach poszczególnych pakietów.

Na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych (opinia KRIR do pobrania>>>) w załączniku do rozporządzenia wykaz roślin objętych płatnością ekologiczną został uzupełniony o następujące uprawy: seradela uprawna, koniczyna białoróżowa, lucerna chmielowa, wyka siewna i seradela uprawna w Pakiecie 1 „Uprawy rolnicze w okresie konwersji”  1 i Pakiecie  7 „Uprawy rolnicze po okresie konwersji”. W Pakiecie 5 „Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji” i Pakiecie11 „Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji” dodano wykę kosmatą.

 

 

 


Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Zmiany-w-rolnictwie-ekologicznym-PROW-2014-2020-.html
 

125ml milk

koniczyna
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

okresie „Uprawy Zmiany ekologicznym 2014-2020 rolnictwie Pakiecie tytuł przyznanie rolnicze paszowe gruntach ornych konwersji” seradela Rozwoju uległ uzupełniony ustawy został ekologiczną płatnością objętych roślin nasiennictwie. Ponadto rozporządzenia zmianie pakietów. Na wniosek których załączniku pobrania>>>) (opinia przysługują dopłaty następujące poszczególnych Rolniczych Krajowej roślin, chmielowa, uprawy: Małgorzata NowoczesnaFarma.pl Żródło: Rolniczego Portalu uprzejmości dzięki Rolniczych http://krir.pl Informacja     Źródło Krajowa 2016 Opublikowano: Ramatowska kosmatą.   uprawna, dodano Pakiecie11 konwersji”.  7 konwersji”  uprawna siewna przepisów lucerna białoróżowa, koniczyna wykonawczych Modernizacji dostosowanie płatności wniosku dotyczy zmiana pobrania>>>). Podstawowa 2014–2020 Wiejskich Obszarów Programem objętego ekologiczne” „Rolnictwo finansowej rolnik pomocy przyznawania warunków szczegółowych sprawie Rolnictwa Ministra rozporządzenie znowelizowane życie weszło kwietnia 30 ekologicznej składa zmiany wywodzi Rolnictwa. Kolejne Restrukturyzacji Agencję udostępnionym opracowanym formularzu sierpnia terminie złożyć należy oświadczenie prawny. wskazuje, oświadczenie, którym płatności, ubiega którego Państwa, Skarbu Rolnej Własności Zasobu skład wchodzącego gruntu prawny http://nowoczesnafarma.pl/Zmiany-w-rolnictwie-ekologicznym-PROW-2014-2020-.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »