REKLAMA

Zielona energia z odpadów

spalarnia śmieci schematNie od dziś wiadomo, że efektywna utylizacja odpadów komunalnych przyczynia się do ochrony środowiska. Segregowanie i ponowne wykorzystywanie surowców sprzyja neutralizacji plastiku, szkła czy papieru zalegających na wysypiskach śmieci. Warto jednak pamiętać, że możliwości odzysku surowców są ograniczone i coraz bardziej powszechna staje się termiczna likwidacja odpadów. Dr inż. Henryk Karcz – Prezes Zarządu West Real Estate SA – spółki zajmującej się innowacyjną gospodarką odpadami - wyjaśnia, dlaczego tak ważne jest odpowiednie zarządzanie utylizacją.


Spalanie odpadów od najdawniejszych lat budzi kontrowersje i protesty społeczne, które biorą się przede wszystkim z nieznajomości przebiegu procesów ich termicznej likwidacji oraz braku edukacji związanej z efektywną gospodarką odpadami. Warto jednoznacznie podkreślić, że obecnie największym powodzeniem na świecie cieszy się technologia spalania odpadów komunalnych wykorzystująca wszelkiego rodzaju kotły rusztowe. Tego rodzaju instalacja pozwala nie tylko na skuteczne pozbycie się śmieci, ale także przyczynia się do tworzenia odnawialnych źródeł energii.
Termiczna utylizacja odpadów komunalnych jest procesem, który nie tylko pozwala uwolnić się od tysięcy ton zalegających śmieci, ale także umożliwia produkcję zielonej energii cieplnej oraz elektrycznej. „Technologia opracowana przez zespół pod moim kierownictwem opiera się na kilkuetapowym procesie spalania surowców w odpowiednio zaprojektowanej instalacji oraz warunkach fizyko-chemicznych. Konglomerat odpadów komunalnych składa się z substancji mineralnych oraz organicznych. Zatem proces utylizacji musi odbywać się w warunkach, które umożliwią jak największe spalenie i odgazowanie wymieszanych odpadów. Jest to możliwe dzięki rozdzieleniu poszczególnych faz utylizacji w czasie i miejscu. Proces rozpoczyna się od wysuszenia odpadów w przestrzeni reakcyjnej w atmosferze redukcyjnej. Następnie odbywa się odgazowywanie oraz wyprowadzanie gazów pirolitycznych do odrębnej strefy. Kluczowym momentem procesu jest kontrolowany proces spalania. Substancja przeznaczona do spalenia musi być niemal jednorodna pod względem wilgotności tak, aby nie wytwarzała się zbyt duża ilość wody poprocesowej. Efektem spalenia jest karbonizat i popiół. Warto jednak podkreślić, że utylizacja termiczna odpadów pozwala niemal czterokrotnie zmniejszyć ich objętość, a produkt uboczny można wykorzystać do dalszej obróbki. Nieprzecenioną zaletą spalania śmieci jest możliwość produkcji zielonej energii. W naszym kraju istnieją instalacje, które przy spalaniu 32 tys. ton odpadów zwierzęcych rocznie są w stanie wyprodukować do 4 MW energii elektrycznej oraz 12 – 14 MW energii cieplnej w postaci pary technologicznej.” – podkreśla dr inż. Henryk Karcz, Prezes Zarządu West Real Estate SA.


Każdego dnia na wysypiska śmieci i do sortowni dostarczane są tony odpadów, które nie są poddawane efektywnemu procesowi utylizacji, a jedynie ich niewielka część trafia do powtórnego użycia. Warto już dziś pomyśleć o tym, że za kilka czy kilkanaście lat składowiska te będą przepełnione, a zalegające na nich odpady zagrażać będą nie tylko środowisku, ale także mieszkańcom. Spalanie śmieci w technologii pirolizy lub technologii rusztowej to jedyna szansa na to, aby pozbywać się odpadów komunalnych, a produkty uboczne spalania ponownie wykorzystać np. w budownictwie czy drogownictwie.

West Real Estate S.A.
ul. Przedświt 11/1
54-618 Wrocław
tel: +48 71 374 23 11
fax: +48 71 349 55 36
e-mail: sekretariat@westrealestate.pl
www.westrealestate.pl

……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
Spółka West Real Estate SA (WRE SA) zajmuje się nabywaniem oraz zarządzaniem nieruchomościami. Jej model biznesowy zakłada dywersyfikację prowadzonej działalności w branżach hotelarskiej oraz innowacyjnej gospodarki zarządzania odpadami. Od marca 2011 roku WRE SA notowana jest na rynku NewConnect.

Działalność WRE SA obejmuje planowanie, wdrażanie, organizację i kontrolę procesów zgodnie z wymogami i wytycznymi narzuconymi przez franczyzodawców lub przyjętymi standardami jakości. Spółka administruje nieruchomościami, zmierzając do osiągania jak największej efektywności i rentowności zarządzanych placówek.


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Zielona-energia-z-odpadow.html
 
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

125ml milk

spalarnia smieci schemat
zagrażać stanie wyprodukować elektrycznej postaci technologicznej.” podkreśla Karcz, odpady produkty środowisku, standardami notowana NewConnect. Działalność obejmuje planowanie, wdrażanie, organizację kontrolę zgodnie wymogami wytycznymi narzuconymi franczyzodawców przyjętymi jakości. gospodarki Spółka administruje nieruchomościami, zmierzając osiągania największej efektywności rentowności zarządzanych placówek. Informacja uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: zarządzania innowacyjnej mieszkańcom. Przedświt Spalanie pirolizy rusztowej jedyna szansa pozbywać komunalnych, wytwarzała uboczne ponownie budownictwie drogownictwie. West S.A. ul. 11/1 54-618 hotelarskiej Wrocław tel: 11 fax: 36 e-mail: sekretariat@westrealestate.pl www.westrealestate.pl …………………………………………………………………………………………………………………………………….......................... Spółka zajmuje nabywaniem zarządzaniem nieruchomościami. biznesowy zakłada dywersyfikację prowadzonej działalności branżach ilość odgazowywanie wilgotności związanej najdawniejszych kontrowersje protesty społeczne, biorą przede wszystkim nieznajomości przebiegu termicznej likwidacji edukacji efektywną zarządzanie jednoznacznie obecnie największym powodzeniem świecie cieszy technologia wykorzystująca wszelkiego kotły rusztowe. instalacja skuteczne utylizacją. Spalanie odpowiednie tworzenia wysypiskach wiadomo, efektywna ochrony środowiska. Segregowanie ponowne wykorzystywanie sprzyja neutralizacji plastiku, szkła papieru śmieci. ważne pamiętać, możliwości odzysku ograniczone bardziej powszechna likwidacja spółki zajmującej innowacyjną odpadami wyjaśnia, dlaczego pozbycie odnawialnych względem Następnie możliwe rozdzieleniu poszczególnych czasie miejscu. Proces rozpoczyna wysuszenia przestrzeni reakcyjnej atmosferze redukcyjnej. odbywa odgazowanie wyprowadzanie gazów pirolitycznych odrębnej strefy. Kluczowym momentem procesu kontrolowany spalania. Substancja przeznaczona jednorodna wymieszanych spalenie źródeł kilkuetapowym energii. Termiczna procesem, który uwolnić tysięcy umożliwia produkcję elektrycznej. „Technologia opracowana zespół kierownictwem opiera procesie największe odpowiednio zaprojektowanej instalacji warunkach fizyko-chemicznych. Konglomerat składa substancji mineralnych organicznych. odbywać warunkach, umożliwią http://nowoczesnafarma.pl/Zielona-energia-z-odpadow.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »