REKLAMA

Zielona Tarcza: Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspierają przedsiębiorców w czasie epidemii

WFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu, reagując na pandemię koronawirusa, przygotowały ofertę preferencyjnych pożyczek na zachowanie płynności finansowej. Wojewódzkie Fundusze mają w dyspozycji na ten cel ponad 300 milionów złotych. To część rządowego programu Tarczy Antykryzysowej, który ma pomóc przedsiębiorcom, korzystającym z oferty Funduszy.


dbałość o środowisko
 

„Pandemia COVID-19 wywiera istotny negatywny wpływ na całą gospodarkę i poszczególne jej branże. Dlatego poszukujemy rozwiązań, które umożliwią przedsiębiorcom kontynowanie realizacji proekologicznych inwestycji. Jestem przekonany, że zaproponowana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oferta preferencyjnych pożyczek na zachowanie płynności finansowej, pozwoli wielu firmom przetrwać ten trudny czas i utrzymać miejsca pracy” – mówi minister klimatu Michał Kurtyka.

 

Zachowanie płynności finansowej, a co za tym idzie utrzymanie miejsc pracy jest szczególnie istotne podczas kryzysu spowodowanego przez epidemię COViD-19. To jedna z najważniejszych kwestii, która ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej. Brak możliwości regulowania bieżących zobowiązań finansowych może nieść ze sobą zagrożenie niewypłacalności, a co za tym idzie bankructwa firmy. Przedsiębiorcy to ważna grupa Beneficjentów, korzystających ze wsparcia finansowego wszystkich 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W całym kraju realizowanych jest wiele inwestycji dotyczących m.in. Odnawialnych Źródeł Energii, budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych czy też związanych z gospodarką odpadami. To potężny rynek zielonych miejsc pracy, z którego korzystają także podwykonawcy, którzy często są niewielkimi firmami miejscowymi, zatrudniający mieszkańców danego regionu. W sytuacji kryzysowej Fundusze oferują pomoc firmom, które złożyły wnioski o dofinansowanie na realizację inwestycji, oferując im m.in. możliwość udzielania dodatkowych pożyczek na zachowanie płynności finansowej. W dyspozycji Funduszy na ten cel jest ponad 300 mln zł. Warunki udzielania takich pożyczek różnią się w poszczególnych Funduszach, jednak dla potencjalnego pożyczkobiorcy są niezwykle atrakcyjne, ponieważ cechuje je preferencyjne oprocentowanie, brak opłat dodatkowych oraz elastyczne podejście do zabezpieczeń. Oprocentowanie pożyczek w WFOŚiGW rozpoczyna się już od 1,5 procenta. Wymagane zabezpieczenia udzielanego wsparcia są najczęściej ustalane w toku indywidualnych negocjacji pomiędzy danym Funduszem, a pożyczkobiorcą, tak, aby udzielana pożyczka stanowiła realną pomoc w trudnym dla firmy czasie. Wsparcie na zachowanie płynności finansowej może maksymalnie sięgać nawet 100 proc. kosztów całkowitych realizowanej proekologicznej inwestycji.

By ułatwić funkcjonowanie Beneficjentom, którzy realizują inwestycje proekologiczne, WFOŚiGW wprowadziły do oferty możliwość skorzystania z pożyczki na zachowanie płynności finansowej i zapewnienie dostępu do finansowania w związku z nagłym niedoborem środków wynikających z epidemii COVID-19. Fundusze, uruchamiając takie mechanizmy, wspierają Beneficjentów w realizacji zaplanowanych i realizowanych zadań proekologicznych – mówi Paweł Mirowski, Przewodniczący Konwentu Prezesów Zarządów WFOŚiGW i jednocześnie Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

 

Fundusze działają w systemie

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Bankiem Ochrony Środowiska tworzą unikalny w skali Europy system finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. Każdy Fundusz wspiera działania proekologiczne w swoim regionie, udzielając atrakcyjnego dofinansowania na inwestycje dotyczące ochrony powietrza, gospodarki wodnej czy edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Fundusze są zaangażowane także we wspólne ogólnopolskie programy, w tym rządowy Program Priorytetowy Czyste Powietrze, Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie i wsparcia Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych, a także ogólnopolski Projekt Doradztwa Energetycznego, umożliwiający uzyskanie bezpłatnego wsparcia w zakresie inwestycji dotyczących poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Źródło
Ministerstwo Klimatu
https://www.gov.pl/web/klimat

125ml milk

1920
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

usuwania Powietrze, Czyste Priorytetowy rządowy Straży a także ogólnopolskie efektywności Klimatu Ministerstwo energii.Źródło źródeł odnawialnych energetycznej poprawy ogólnopolski w zakresie bezpłatnego uzyskanie umożliwiający Energetycznego, Doradztwa Projekt programy, wspólne Konwentu systemie Wojewódzkie Europy ponieważ tworzą Bankiem Funduszem Narodowym działają przedsięwzięć Szczecinie.   Fundusze Zarządu Prezes jednocześnie Zarządów Prezesów system ochroną zaangażowane dofinansowania przyrody. ekologicznej edukacji gospodarki powietrza, dotyczące atrakcyjnego środowiska. udzielając regionie, proekologiczne wspiera Fundusz Każdy cechuje firmom, atrakcyjne, trudny przedsiębiorcom kontynowanie inwestycji. Jestem przekonany, zaproponowana wojewódzkie fundusze środowiska i gospodarki oferta pozwoli firmom przetrwać utrzymać rozwiązań, miejsca pracy” minister klimatu Michał Kurtyka.   Zachowanie utrzymanie szczególnie istotne podczas kryzysu spowodowanego epidemię COViD-19. umożliwią poszukujemy kwestii, Tarczy porozumieniu Ministerstwem Klimatu, reagując pandemię koronawirusa, przygotowały ofertę Wojewódzkie milionów złotych. część rządowego programu Antykryzysowej, Dlatego istotny branże. i poszczególne gospodarkę całą wpływ negatywny wywiera który COVID-19   „Pandemia Funduszy. korzystającym przedsiębiorcom, pomóc najważniejszych która niezwykle kryzysowej zielonych pracy, którego korzystają podwykonawcy, często niewielkimi firmami miejscowymi, zatrudniający mieszkańców danego regionu. sytuacji oferują odpadami. złożyły wnioski o dofinansowanie realizację inwestycji, oferując Warunki takich różnią poszczególnych Funduszach, jednak potencjalnego pożyczkobiorcy potężny z gospodarką bezpośrednie bankructwa przełożenie bezpieczeństwo prowadzonej przedsiębiorców działalności gospodarczej. możliwości regulowania bieżących zobowiązań finansowych nieść zagrożenie niewypłacalności, firmy. kanalizacyjnych całym wodociągowych budowy Energii, Źródeł Odnawialnych realizowanych Wodnej. Przedsiębiorcy 16 Wojewódzkich wszystkich finansowego korzystających Beneficjentów, ważna https://www.gov.pl/web/klimat
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »