REKLAMA

Zakłady Azotowe „Puławy” ograniczą emisję szkodliwych tlenków azotu dzięki wsparciu z NFOŚiGW

Zapobieganie emisji tlenków azotu (NOx) ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska. Substancje znajdujące się w spalinach oddziałują bowiem niekorzystnie na ekosystemy zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, tworząc smog w połączeniu z innymi szkodliwymi związkami i pyłami. Udostępnienie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponad 50 mln zł niskooprocentowanej pożyczki Zakładom Azotowym „Puławy” pozwoli zadbać o stan powietrza nie tylko w zachodniej części województwa lubelskiego.

Umowa – regulująca przekazanie przez NFOŚiGW finansowego wsparcia dla Zakładów Azotowych „Puławy” SA (Grupa Azoty) na realizację projektu pn. Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx – została podpisana przez Wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Prezesa GA ZA Puławy SA Krzysztofa Bednarza. Preferencyjna pożyczka udzielona beneficjentowi ze środków własnych NFOŚIGW wyniesie 52 500 000 zł. Beneficjent zaangażuje również środki własne w wysokości 31 627 900 zł. Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę 84 127 900 zł.

W ramach inwestycji zostanie wykonana kompleksowa modernizacja wspomnianego wyżej kotła, która zapewni zmniejszenie emisji tlenków azotu w spalinach do poziomu 150 mg/mu3 z wykorzystaniem metody selektywnej, katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR). Instalacja ma być przystosowana do dalszej redukcji NOx do poziomu 50 mg/mu3. W procesie SCR do strumienia spalin dozuje się reagent, a powstała mieszanina przepływa przez reaktor zaopatrzony w katalizator. W procesie tym tlenki azotu są redukowane do azotu cząsteczkowego.

Dodatkowo w ramach projektu przewiduje się wdrożenie systemów pozwalających na optymalne sterowanie podawaniem paliwa oraz powietrza do kotła, co pozwoli na pierwotną redukcję emisji. W zakres prac wejdą: modernizacja części ciśnieniowej kotła wraz z podgrzewaczem wody i przegrzewaczami pary, modernizacja układów obiegu powietrza i spalin wraz z palnikami, dyszami oraz obrotowymi podgrzewaczami powietrza, zabudowa reaktora katalitycznego, instalacja kompletnego układu dozowania reagenta, modernizacja odpylacza oraz wymiana wentylatorów sztucznego ciągu.

Dzięki modernizacji kotła parowego zostanie osiągnięte ograniczenie emisji tlenków azotu o 287 Mg/rok (z 1971 Mg/rok do 1684 Mg/rok). Ten efekt ekologiczny ma być osiągnięty do końca czerwca 2021 r.

Projekt, poza wymienionymi kwestiami technicznymi, przewiduje także zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez odpowiednie działania edukacyjne. W Puławskim Parku Technologicznym najpierw organizowane będą konferencje i prelekcje dla grup, a następnie instalacja udostępniona zostanie zwiedzającym. Tym sposobem realizacja zadania inwestycyjnego spowoduje nie tylko redukcję emisji NOx, lecz będzie zarazem swoistą „lekcją poglądową” pokazującą, jak wielkie przedsiębiorstwo w branży chemicznej może harmonijnie koegzystować ze środowiskiem naturalnym.

Niskooprocentowana pożyczka dla Zakładów Azotowych „Puławy” zostanie udostępniona przez NFOŚiGW ze środków krajowych w ramach programu priorytetowego pn. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu.

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,siec
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

parowego redukcję przewiduje pożyczka udostępniona spalin Mg/rok r. Projekt, wentylatorów czerwca końca osiągnięty ograniczenie ekologiczny Mg/rok). ciągu. Dzięki sztucznego osiągnięte modernizacji wymienionymi katalitycznego, wymiana obiegu podawaniem paliwa pierwotną emisji. zakres wejdą: ciśnieniowej podgrzewaczem przegrzewaczami układów palnikami, odpylacza dyszami obrotowymi podgrzewaczami powietrza, zabudowa reaktora kompletnego układu dozowania reagenta, kwestiami najpierw technicznymi, programu pokazującą, wielkie przedsiębiorstwo branży chemicznej harmonijnie koegzystować środowiskiem naturalnym. Niskooprocentowana krajowych priorytetowego „lekcją Wsparcie przedsięwzięć zakresie niskoemisyjnej zasobooszczędnej gospodarki, Część E-KUMULATOR Ekologiczny Akumulator Przemysłu. Źródło Narodowy poglądową” swoistą także optymalne zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez odpowiednie edukacyjne. Puławskim Technologicznym organizowane zarazem będą konferencje prelekcje następnie zwiedzającym. sposobem realizacja zadania inwestycyjnego spowoduje sterowanie dalszej pozwalających finansowego pożyczki Zakładom Azotowym zadbać zachodniej województwa lubelskiego. Umowa regulująca przekazanie wsparcia Wodnej (Grupa Azoty) realizację Modernizacja OP-215 została podpisana Wiceprezesa Artura Michalskiego niskooprocentowanej Narodowy Puławy bowiem Zapobieganie ogromne znaczenie ochrony środowiska. Substancje znajdujące oddziałują niekorzystnie Udostępnienie ekosystemy zarówno bezpośrednio, pośrednio, tworząc połączeniu innymi szkodliwymi związkami pyłami. Prezesa Krzysztofa systemów dozuje wykorzystaniem metody selektywnej, katalitycznej (SCR). Instalacja przystosowana mg/mu3. strumienia reagent, zmniejszenie powstała mieszanina przepływa reaktor zaopatrzony katalizator. tlenki redukowane cząsteczkowego. Dodatkowo wdrożenie mg/mu3 zapewni Bednarza. środki Preferencyjna udzielona beneficjentowi własnych NFOŚIGW wyniesie Beneficjent zaangażuje również własne która wysokości Całkowity opiewa kwotę zł. W inwestycji wykonana kompleksowa wspomnianego wyżej Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »