REKLAMA

ZDECYDOWANE NIE DLA GMO

 
Czy wydalibyście własne dziecko na śmierć wywołaną przez genetycznie modyfikowaną żywność i jej trujące opryski? Komu zależy na uwolnieniu GMO do polskiego rolnictwa? Komu zależy na uzależnieniu Polski od korporacji? Dlaczego taka zmiana polityki PiS? To niektóre z pytań zadanych przez uczestników konferencji pt. "GMO - szansa czy zagrożenie dla polskiego rolnictwa i środowiska naturalnego?". Niestety nie uzyskaliśmy na nie odpowiedzi bowiem, mimo iż konferencja miała miejsce w Sejmie, zabrakło na niej przedstawicieli rządu, nie było posłów ani senatorów; zero przedstawicieli z ministerstw!


A szkoda bowiem mogli by się wiele nauczyć. Było dużo bardzo dobrych prezentacji i referatów przypominających stare i przedstawiających nowe fakty nt. zagrożeń GMO. Przypomniano też, FAKTY Z PRZESZŁOŚCI:
W 2012 Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie projekt ustawy o GMO; według projektu cała Polska stałaby się strefą wolną od upraw roślin modyfikowanych genetycznie. W 2012 posłowie Prawa i Sprawiedliwości bezskutecznie wnioskowali o odrzucenie projektu o wydłużenie moratorium na GMO w paszach.
NIESTETY w 2016 rząd PiS nie tylko proponuje przesunięcie terminu wejścia w życie zakazu stosowania pasz GMO o kolejne 4 lata ale także proponuje tworzenie stref upraw GMO!!!

W dodatku dzieje się to wszystko w czasie kiedy Komisja Europejska pozwala krajom na wprowadzanie zakazów upraw GMO!

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC oraz wiele innych organizacji domagają się, by Rząd PiS wytłumaczył się z tej zaskakującej zmiany w stronę upraw GMO i pasz z GMO.

WSZYSTKIE PREZENTACJE/REFERATY: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#1853537DD458D038C125800C0027FA8A

INFORMACJE DODATKOWE:
W 2015 roku wprowadzono bardzo ważną poprawkę do prawa dotyczącego inżynierii genetycznej, zmieniającą dyrektywę 2001/18/WE. Na mocy tej nowej dyrektywy 2015/412/EU państwa członkowskie UE otrzymały prawo wprowadzenia całkowitego(!!!) zakazu upraw GMO na swoim terytorium. I TAKI ZAKAZ MUSI WPROWADZIĆ RZĄD RP; podobnie jak zrobiły to inne kraje, które chcą być wolne od GMO – np. Niemcy, Austria czy Francja, która ma całkowity zakaz uprawy kukurydzy MON810 oraz 8 innych odmian kukurydz GM, które są w procesie autoryzacji (1507x59122, 1507, 59122, Bt11, GA21, MIR604, Bt11*MIR604*GA21).

Nowe propozycje ustaw partii Prawo i Sprawiedliwość są BARDZO kontrowersyjnym zwrotem od dotychczasowego stanowiska!
To wyraźny gest POPARCIA DLA KORPORACJI KOSZTEM ZDROWIA, NIEZALEŻNOŚCI I WOLNOŚCI POLAKÓW.

"...Wprowadzenie upraw GMO spowoduje uzależnienie rolników – a w dalszej konsekwencji kraju – od międzynarodowych korporacji pod względem:
a) materiału siewnego, a w ślad za tym b) herbicydów, związanych z daną odmianą rośliny oraz
c) innych aspektów wynikających z prawa patentowego i warunków nakładanych przez korporacje-właścicieli patentów na rolników.
2. Degradacja gleb. 3. Biologiczne skażenie środowiska przez GMO, powstawanie nie tylko krzyżówek odmian naturalnych i stosowanych w rolnictwie, ale także tzw. superchwastów i superszkodników. A więc skażenie upraw konwencjonalnych, tradycyjnych i ekologicznych z wszystkimi tego negatywnymi skutkami ekonomiczno-społecznymi.
4. Zagrożenia bezpieczeństwa żywności i pasz, a więc zdrowia ludzkiego oraz zwierząt i roślin. 5. Przyspieszenie degradacji stosunków społeczno-ekonomicznych i kulturowych w obszarach wiejskich w postaci:
a. upadku gospodarstw,
b. wyludniania wsi i migracji do miast,
c. wzrostu bezrobocia d. wzrostu emigracji zarobkowej,
e. znacznego wzrostu liczby samobójstw w rodzinach rolniczych, podobnie jak to nastąpiło w Indiach po wprowadzeniu upraw bawełny Bt...- mówił profesor Jacek Nowak

''...Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, partia, która jako pierwsza w Europie zakazała GMO w 2006 roku, próbuje teraz wpuścić do Polski genetycznie zmodyfikowane uprawy?
Wiosną 2006 roku, Prezydent Lech Kaczyński, kierując się niezwykłą przezornością, nie tylko wprowadził krajowy zakaz upraw GMO, ale także ogłosił zakaz importowania i stosowania pasz GMO, który miał wejść w życie dwa lata później. Było to jak najbardziej uzasadnione, ponieważ pozostałości GMO w organizmach zwierząt karmionych importowaną soją i kukurydzą GMO, przechodzą do organizmów ludzi spożywających mięso i produkty mleczne. Prezydent Kaczyński miał świadomość, że zezwalając na GMO, poddaje się naród pewnej formie stopniowego ludobójstwa, jeśli GMO zostanie dopuszczone...- przypomniał Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

"...Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC oraz wiele innych organizacji wzywają Rząd RP, Posłów i Senatorów do NATYCHMIASTOWEGO WPROWADZENIA ZAKAZU UPRAW GMO W POLSCE oraz stopniowego wycofywania ze sprzedaży produktów żywnościowych i pasz zawierających GMO - termin całkowitego wycofania wspomnianych produktów nie może być dłuższy niż 3 lata. Równocześnie DOMAGAMY się nieograniczonego dostępu do tradycyjnych, lokalnych/regionalnych nasion oraz nieograniczonego dostępu do dobrej jakości żywności produkowanej przez tradycyjnych i ekologicznych rolników!..." - podkreśliła Jadwiga Łopata – laureatka Nagrody Goldmana (Ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, właścicielka gospodarstwa edukacyjnego.


==========================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC
 

 


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/ZDECYDOWANE-NIE-DLA-GMO.html
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

mięso spożywających organizmów kukurydzą poddaje importowaną warunków organizmach pozostałości ponieważ uzasadnione, najbardziej później. zezwalając naród POLSCE Koalicji ZAKAZU WPROWADZENIA NATYCHMIASTOWEGO Senatorów Posłów wzywają ICPPC "...Międzynarodowa Międzynarodowej pewnej prezes Julian przypomniał dopuszczone...- zostanie jeśli ludobójstwa, formie nakładanych korporacji patentowego PRZESZŁOŚCI: W stałaby Polska według ustawy projekt Sejmie złożył Przypomniano wolną zagrożeń przedstawiających przypominających referatów prezentacji dobrych nauczyć. strefą roślin szkoda terminu wszystko dzieje dodatku GMO!!! W tworzenie kolejne wejścia przesunięcie modyfikowanych paszach. NIESTETY moratorium wydłużenie odrzucenie wnioskowali bezskutecznie posłowie genetycznie. bowiem ministerstw! A Komisja opryski? polityki zmiana Dlaczego korporacji? uzależnieniu rolnictwa? uwolnieniu trujące pytań żywność modyfikowaną wywołaną śmierć dziecko własne wydalibyście niektóre zadanych senatorów; bowiem, posłów rządu, zabrakło Sejmie, miejsce miała konferencja odpowiedzi uczestników uzyskaliśmy Niestety naturalnego?". rolnictwa zagrożenie szansa "GMO konferencji czasie Europejska wynikających BARDZO KORPORACJI POPARCIA wyraźny stanowiska! To dotychczasowego zwrotem kontrowersyjnym Sprawiedliwość ZDROWIA, partii propozycje Bt11*MIR604*GA21). Nowe MIR604, 59122, (1507x59122, autoryzacji KOSZTEM NIEZALEŻNOŚCI kukurydz materiału aspektów oraz c) rośliny odmianą związanych herbicydów, siewnego, względem: a) WOLNOŚCI   Czy międzynarodowych konsekwencji dalszej rolników uzależnienie spowoduje POLAKÓW. "...Wprowadzenie procesie MON810 pozwala GMO. WSZYSTKIE dotyczącego poprawkę ważną wprowadzono DODATKOWE: W http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#1853537DD458D038C125800C0027FA8A INFORMACJE PREZENTACJE/REFERATY: stronę genetycznej, zmiany zaskakującej wytłumaczył domagają GMO! Międzynarodowa zakazów wprowadzanie krajom inżynierii zmieniającą kukurydzy WPROWADZIĆ uprawy całkowity Francja, Austria Niemcy, kraje, zrobiły terytorium. dyrektywę całkowitego(!!!) wprowadzenia otrzymały członkowskie państwa 2015/412/EU dyrektywy 2001/18/WE. http://nowoczesnafarma.pl/ZDECYDOWANE-NIE-DLA-GMO.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »