REKLAMA

Wyznaczenie laboratoriów urzędowych do przeprowadzania analiz w rolnictwie ekologicznym

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż podjęte zostały prace w celu przygotowania wykazu krajowych laboratoriów urzędowych na potrzeby rolnictwa ekologicznego.

Do dnia 18 grudnia 2014 r. laboratoria mogą złożyć wniosek do MRiRW o uznanie laboratorium za krajowe laboratorium urzędowe.

Laboratorium musi spełniać wymogi określone w art. 12 rozporządzenia nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200).

Laboratorium zobowiązane jest wyszczególnić we wniosku przedmiot i zakres analiz wnioskowanego uznania. Nadto laboratorium zobowiązane jest dołączyć do wniosku zakres posiadanej akredytacji.

Jednostka odpowiedzialna za projekt rozporządzenia: Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Wydział Rolnictwa Ekologicznego, tel. (22) 623 20 34.

Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Wyznaczenie-laboratoriow-urzedowych-do-przeprowadzania-analiz-w-rolnictwie-ekologicznym.html
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

urzędowych analiz Wyznaczenie Rolnictwa laboratoriów laboratorium ekologicznym rolnictwie przeprowadzania zobowiązane Rozwoju zwierząt zakres wniosku uznania. wnioskowanego przedmiot 200). Laboratorium wyszczególnić 30.04.2004, rozdz. specjalne, dołączyć Polskie późn. wydanie rozporządzenia: posiadanej 34. Źródło Ministerstwo NowoczesnaFarma.pl Żródło: Rolniczego Portalu uprzejmości dzięki Wsi http://www.minrol.gov.pl/ Informacja Ekologicznego, akredytacji. Jednostka Wydział Roślin, Ochrony Hodowli Departament projekt odpowiedzialna dobrostanu prawem zdrowia potrzeby wniosek złożyć laboratoria grudnia ekologicznego. Do rolnictwa laboratoriów krajowe krajowych wykazu przygotowania zostały podjęte informuje, Ministerstwo uznanie urzędowe. Laboratorium dotyczącymi kontroli regułami żywnościowym paszowym zgodności sprawdzenia przeprowadzanych sprawie spełniać kwietnia Europejskiego Parlamentu 882/2004 rozporządzenia określone wymogi http://nowoczesnafarma.pl/Wyznaczenie-laboratoriow-urzedowych-do-przeprowadzania-analiz-w-rolnictwie-ekologicznym.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »