REKLAMA

Wyznaczenie laboratoriów urzędowych do przeprowadzania analiz w rolnictwie ekologicznym

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż podjęte zostały prace w celu przygotowania wykazu krajowych laboratoriów urzędowych na potrzeby rolnictwa ekologicznego.

Do dnia 18 grudnia 2014 r. laboratoria mogą złożyć wniosek do MRiRW o uznanie laboratorium za krajowe laboratorium urzędowe.

Laboratorium musi spełniać wymogi określone w art. 12 rozporządzenia nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200).

Laboratorium zobowiązane jest wyszczególnić we wniosku przedmiot i zakres analiz wnioskowanego uznania. Nadto laboratorium zobowiązane jest dołączyć do wniosku zakres posiadanej akredytacji.

Jednostka odpowiedzialna za projekt rozporządzenia: Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Wydział Rolnictwa Ekologicznego, tel. (22) 623 20 34.

Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Wyznaczenie-laboratoriow-urzedowych-do-przeprowadzania-analiz-w-rolnictwie-ekologicznym.html
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

urzędowych analiz Rolnictwa ekologicznym laboratorium Wyznaczenie rolnictwie laboratoriów przeprowadzania zwierząt zakres wniosku zobowiązane Rozwoju przedmiot wnioskowanego dołączyć uznania. wyszczególnić rozdz. późn. 30.04.2004, dobrostanu Polskie posiadanej specjalne, wydanie 200). Laboratorium Departament uprzejmości dzięki Wsi http://www.minrol.gov.pl/ Informacja Portalu Rolniczego http://nowoczesnafarma.pl/Wyznaczenie-laboratoriow-urzedowych-do-przeprowadzania-analiz-w-rolnictwie-ekologicznym.html   NowoczesnaFarma.pl Żródło: 34. Źródło Ministerstwo Ekologicznego, rozporządzenia: projekt odpowiedzialna Hodowli Ochrony Wydział Roślin, akredytacji. Jednostka prawem grudnia ekologicznego. Do rolnictwa laboratoria złożyć krajowe uznanie wniosek potrzeby laboratoriów podjęte informuje, Ministerstwo zostały przygotowania krajowych wykazu urzędowe. Laboratorium spełniać zgodności sprawdzenia przeprowadzanych paszowym żywnościowym dotyczącymi regułami kontroli sprawie rozporządzenia określone wymogi 882/2004 Parlamentu kwietnia Europejskiego zdrowia
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »