REKLAMA

Wsparcie dla edukacji ekologicznej w parkach narodowych

csm las naturalny shutterstock 119002723 dc61e918dbPonad 44 mln zł wsparcia na budowę, rozbudowę i wyposażenie ośrodków edukacji ekologicznej otrzyma pięć parków narodowych: „Ujście Warty”, Karkonoski, „Bory Tucholskie”, Tatrzański i Słowiński. Dotacje pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na swoje projekty Beneficjenci wydadzą w sumie 66 mln zł.

Dofinansowanie tego typu projektów to efekt działań resortu środowiska, który prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju z zachowaniem ojczystych zasobów przyrodniczych i polskiego krajobrazu. Przyznane środki pozwolą na bardziej skuteczne prowadzenie edukacji ekologicznej i dotarcie z nią do większej liczby mieszkańców Polski. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu parki narodowe rozbudują swoją infrastrukturę edukacyjną, zwiększą jej dostępność, a także zrealizują większą liczbę zajęć zwiększających świadomość ekologiczną uczestników.

Dofinansowane zadania

Park Narodowy „Ujście Warty” (województwo lubuskie) uzyskał dotację w wysokości 12,9 mln zł na budowę i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym.

Karkonoski Park Narodowy (województwo dolnośląskie) w ramach projektu zajmie się adaptacją budynku Wielkiej Stajni przy Pałacu Sobieszów na potrzeby ekspozycji przyrodniczej „Klimatyczne Karkonosze”. Prace obejmą również wykonanie wszelkich udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania ze środków europejskich wyniesie 15 mln zł.

Park Narodowy „Bory Tucholskie” (województwo pomorskie) otrzyma 9,1 mln zł na realizację trzeciego etapu rozbudowy bazy edukacyjnej (projekt pn. „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej”).

Tatrzański Park Narodowy (województwo małopolskie) aplikował z wnioskiem dotyczącym budowy Centrum Edukacji Przyrodniczej Kiry – Kościelisko. Przyznana dotacja wynosi 7 mln zł.

Słowiński Park Narodowy (województwo pomorskie) przygotuje z kolei zajęcia edukacyjne pn. „Nawigacja w Przyszłość, czyli lekcje z klimatem w SPN”, na co otrzyma wsparcie w wysokości 390 tys zł.

Źródło finansowania

Parki narodowe otrzymały wsparcie w ramach POIiŚ 2014-2020, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (podtyp projektu 2.4.6a Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym). Podpisywanie umów to efekt zakończenia drugiego naboru tego typu projektów (od 28 kwietnia do 26 czerwca 2017 r.), w którym było do rozdysponowania 50 mln zł.

Maksymalny udział dofinansowania Unii Europejskiej w wydatkach kwalifikowalnych dla projektu określony został na 85%.

Środki przyznał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który pełni funkcję instytucji wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska 2014-2020. Instytucją pośredniczącą w tym działaniu jest Ministerstwo Środowiska.

 
Źródło
Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl/

125ml milk

csm las naturalny shutterstock 119002723 dc61e918db
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Edukacji dofinansowania Infrastruktura pomorskie) „Ujście „Bory ośrodków wyposażenie trzeciego Instytucją dotyczącym budowy Centrum – pośredniczącą Kościelisko. Przyznana dotacja wynosi aplikował 2014-2020. zł. Słowiński przygotuje zajęcia edukacyjne „Nawigacja Przyszłość, lekcje wnioskiem małopolskie) rozbudowy Młynie edukacyjnej (projekt „Centrum Środowiska.   Źródło Ministerstwo działaniu Ministerstwo Chocińskim ośrodkiem realizację kształtowania właściwych postaw społeczeństwa zachowania bogactwa różnorodności biologicznej”). Tatrzański SPN”, klimatem funkcję pełni kwalifikowalnych kwietnia czerwca którym rozdysponowania zł. Maksymalny udział Program Europejskiej wydatkach określony drugiego został 85%. Środki przyznał Fundusz wdrażającej Ochrony instytucji Gospodarki Wodnej, naboru zakończenia zł. Źródło Tucholskie” finansowania Parki otrzymały POIiŚ 2014-2020, działanie Operacyjny Ochrona przyrody edukacja (podtyp umów 2.4.6a Rozwój prowadzących działalność zakresie podlegających parkom narodowym). Podpisywanie ekologiczna również zł. Park krajobrazu. prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju zachowaniem ojczystych zasobów przyrodniczych polskiego Przyznane resortu środki pozwolą bardziej skuteczne prowadzenie dotarcie większej liczby mieszkańców Polski. środowiska, działań otrzymanemu Tucholskie”, Ponad wsparcia budowę, rozbudowę pięć parków narodowych: Warty”, Karkonoski, Tatrzański zł. Dofinansowanie Słowiński. Dotacje pochodzą unijnego Programu Operacyjnego Środowisko. projekty Beneficjenci wydadzą Dzięki dofinansowaniu wyniesie ekspozycji dolnośląskie) zajmie adaptacją budynku Wielkiej Stajni Pałacu Sobieszów potrzeby przyrodniczej administracyjnym „Klimatyczne Karkonosze”. obejmą wykonanie wszelkich udogodnień osób niepełnosprawnych. środków europejskich technicznym. Karkonoski zapleczem rozbudują zajęć swoją infrastrukturę edukacyjną, zwiększą dostępność, także zrealizują większą liczbę zwiększających Muzealno-Edukacyjnego świadomość ekologiczną uczestników. Dofinansowane zadania Park Warty” lubuskie) uzyskał dotację budowę Ośrodka http://www.mos.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »