REKLAMA

Wiceminister Mazurek o wykorzystaniu środków unijnych na ochronę środowiska

csm 2018 11 19 konferencja POIiS 2 c3deb368ae„Inwestując w środowisko, inwestujesz w swoją przyszłość” to hasło przewodnie dwudniowej konferencji podsumowującej dotychczasowe efekty wdrażania projektów środowiskowych w ramach POIiŚ 2014-2020. W spotkaniu, które odbyło się 19 listopada 2018 r. w Bydgoszczy, wziął udział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

„Dzięki środkom z Programu Infrastruktura i Środowiska realizowanych jest w Polsce wiele ważnych inwestycji służących m.in. ochronie środowiska i poprawie jakości życia obywateli.  Są to np. projekty z zakresu adaptacji do zmian klimatu, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej,  ochrony przyrody czy poprawy jakości środowiska miejskiego” – podkreślił wiceminister Sławomir Mazurek.

Ze środków POIiŚ wsparto dotychczas 714 projektów o łącznej wartości wynoszącej 23 606 061 757,71 zł. Całkowita wartość przyznanego dofinansowania UE wynosi 12 922 370 043,63 zł. Stanowi to 85% dostępnych dla sektora środowiska środków.

Dzięki wspartym dotychczas projektom możliwe będzie osiągnięcie m.in. następujących efektów:

 • zmagazynowanie prawie 3 mln m3 wody dzięki realizacji przedsięwzięć związanych z małą retencją,
 • objęcie 1,4 mln osób ochroną przeciwpowodziową, poprzez budowę i modernizację infrastruktury przeciwpowodziowej,
 • budowa lub modernizacja 8 zakładów zagospodarowania odpadów oraz 48 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługujących prawie 4,7 mln osób,
 • budowa lub modernizacja 208 oczyszczalni ścieków komunalnych, a także ponad 5,1 tys. km sieci kanalizacyjnej, w wyniku czego podłączono do sieci prawie 360 tys. nowych użytkowników, oraz objęcie łącznie prawie 3,1 mln osób ulepszonym systemem oczyszczania ścieków,
 • objęcie działaniami ochronnymi siedlisk na obszarze ponad 35 tys. ha,
 • wsparcie ośrodków edukacji ekologicznej w 13 Parkach Narodowych,
 • objęcie rekultywacją prawie 176 ha zdegradowanych i zanieczyszczonych gruntów w miastach,
 • zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej w miastach o ponad 705 ha.

O programie Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to największy program finansowany z funduszy europejskich w Polsce. Środki w jego ramach przeznaczane są między innymi na: gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Celem programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, realizowane w ramach II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, za której wdrażanie odpowiada Ministerstwo Środowiska, przewidziano kwotę 3 508 174 166 euro ze środków Funduszu Spójności. W ramach osi realizowane są następujące działania:

 • 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska,
 • 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi,
 • 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,
 • 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna,
 • 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

 

 


 Źródło
 Ministerstwo Środowiska
 http://www.mos.gov.pl/

125ml milk

csm 2018 11 19 konferencja POIiS 2 c3deb368ae
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

wsparcie Sławomir środków Gospodarka projektów między 2014-2020 ha. O programie Środowisko Program Operacyjny aglomeracjach, wodno-ściekowa komunalnymi, Środowisko (POIiŚ przeznaczane miastach największy program odpadami finansowany funduszy europejskich Polsce. Środki 2014-2020) zabezpieczeniem innymi zdegradowanych siedlisk obszarze  Ministerstwo ośrodków edukacji ekologicznej Parkach Narodowych, rekultywacją zanieczyszczonych Ochrona miejskiego.      Źródło Poprawa gruntów miastach, zwiększenie ekologiczna, powierzchni biologicznie edukacja czynnej niskoemisyjną, gospodarkę przewidziano katastrofy priorytetowej 2014-2020, której wdrażanie szczególności odpowiada Ministerstwo Środowiska, kwotę związane Funduszu Spójności. żywiołowe, klęski następujące działania: Adaptacja odporności zwiększeniem naturalne przedsięwzięcia klimatu efektywnie przeciwdziałanie adaptację transport bezpieczeństwo energetyczne zdrowia dziedzictwo kulturowe. Celem programu korzystającej społecznej. Na środowiska, zasobów działaniami przyjaznej środowisku sprzyjającej spójności terytorialnej monitoring ochronnymi obsługujących ścieków, projekty realizowanych Polsce ważnych inwestycji służących ochronie poprawie życia obywateli.  zakresu środkom adaptacji odpadami, wodno-ściekowej,  ochrony poprawy miejskiego” – podkreślił Mazurek. Ze wsparto Programu Mazurek. „Dzięki wartości podsumowującej „Inwestując środowisko, inwestujesz swoją przyszłość” hasło przewodnie dwudniowej konferencji dotychczasowe udział efekty wdrażania środowiskowych 2014-2020. spotkaniu, które odbyło listopada Bydgoszczy, wziął łącznej wynoszącej oczyszczania osób, budowę modernizację infrastruktury przeciwpowodziowej, zakładów zagospodarowania punktów selektywnego zbierania oczyszczalni przeciwpowodziową, ścieków także kanalizacyjnej, w wyniku podłączono nowych użytkowników, łącznie ulepszonym systemem poprzez retencją, 757,71 wspartym Całkowita wartość przyznanego dofinansowania wynosi 043,63 Stanowi dostępnych sektora środków. Dzięki projektom małą możliwe osiągnięcie następujących efektów: zmagazynowanie dzięki realizacji przedsięwzięć związanych  http://www.mos.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »