Podczas właśnie zakończonego szczytu ministrów ds. środowiska krajów Grupy Wyszehradzkiej V4 poruszono kwestie metod ochrony owadów zapylających oraz zagadnienia związane z korzystnymi rozwiązaniami dla systemu gospodarki odpadami.

Ochrona owadów zapylających

Ze względu na wagę zapylania dla produkcji żywności i zachowania bioróżnorodności Polska popiera inicjatywy mające na celu ochronę pszczół i innych owadów zapylających.

Chciałbym z pełną stanowczością podkreślić, że polski resort środowiska podejmuje wiele działań na rzecz ochrony owadów zapylających w tym pszczół. W parkach narodowych są utrzymywane i odtwarzane ekosystemy nieleśne. Podnosi się też stopień kwiecistości łąk - powiedział wiceminister Sławomir Mazurek. 

Zastosowanie Circural Economy w gospodarce państw V4

Kraje Grupy Wyszehradzkiej wraz z zaproszonymi przedstawicielami Bułgarii i Rumunii zaprezentowały obecne rozwiązania w krajowych systemach gospodarki. W Polsce obecnie rozważane są różne rozwiązania w ramach systemu gospodarki odpadami w tym również np. wprowadzenie systemu kaucyjnego na wybrane rodzaje opakowań.

Celem przyjętych rozwiązań w ramach systemu gospodarki odpadami będzie upowszechnianie efektywnego surowcowego wykorzystywania odpadów z tworzyw sztucznych poprzez recykling i wprowadzenie zastosowań zasad Circural Economy - mówił wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. 

Wiceminister Mazurek zapewnił jednocześnie, że unijny zakaz wprowadzenia do obrotu jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych zostanie niezwłocznie wprowadzony do polskiego prawa. 

wiceminister Sławomir Mazurek
wiceminister Sławomir Mazurek
wiceminister Sławomir Mazurek
 
Źródło
Ministerstwo Środowiska
www.gov.pl/srodowisko