REKLAMA

Udostępnienie informacji o producentach w rolnictwie ekologicznym

Uprzejmie informujemy, że wykaz producentów ekologicznych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. jest już udostępniany wszystkim zainteresowanym.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1054, ze zm.) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych udostępnia na wniosek dane i informacje dotyczące produkcji ekologicznej i producentów ekologicznych.

W celu uzyskania informacji o producentach prowadzących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego należy złożyć wniosek do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych na Formularzu udostępnienia informacji o producentach w rolnictwie ekologicznym (https://ijhars.gov.pl/index.php/udostepnianie-informacji-o-producentach-w-rolnictwie-ekologicznym.html).

Główny Inspektor JHARS udziela zainteresowanym osobom informacji na temat producentów w rolnictwie ekologicznym w zakresie:

  • imienia, nazwiska/nazwy, adresu, powierzchni upraw oraz wielkości produkcji ekologicznej – w przypadku producentów rolnych
  • imienia, nazwiska/nazwy, adresu  oraz branży działalności – w przypadku producentów ekologicznych prowadzących działalność w zakresie przygotowania
  • imienia, nazwiska/nazwy, adresu  oraz branży działalności – w przypadku pozostałych producentów ekologicznych

Informacja o producentach ekologicznych i produkcji ekologicznej jest przekazywana w postaci wykazu w wersji elektronicznej w pliku Excel / plikach Excel (liczba plików zależy od zakresu informacji podanych w formularzu) na adres e-mail osoby zainteresowanej.

Ponadto informujemy, że na stronie internetowej IJHARS (https://ijhars.gov.pl/index.php/raporty-i-analizy.html) zostały zamieszczone informacje o liczbie producentów ekologicznych oraz powierzchni ekologicznych użytków rolnych w Polsce, wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

 

 

 Źródło
 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 http://www.ijhar-s.gov.pl

Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Udostepnienie-informacji-o-producentach-w-rolnictwie-ekologicznym.html
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

informacji producentów producentach rolnictwie ekologicznym ekologicznych – Udostępnienie Jakości imienia, ekologicznej produkcji nazwiska/nazwy, Artykułów Handlowej przypadku grudnia informacje prowadzących informujemy, działalności powierzchni branży wniosek zakresie Spożywczych adresu  Inspektor działalność plików zależy zakresu (liczba elektronicznej wykazu plikach wersji formularzu) podanych zostały e-mail Polsce, NowoczesnaFarma.pl Żródło: Rolniczego Portalu uprzejmości dzięki Rolno-Spożywczych  http://www.ijhar-s.gov.pl Informacja r.      Źródło  Inspekcja rolnych zainteresowanej. Ponadto użytków liczbie zamieszczone przekazywana (https://ijhars.gov.pl/index.php/raporty-i-analizy.html) IJHARS internetowej stronie postaci zakresie: ekologicznych Informacja rolnictwa Uprzejmie ekologicznych, dzień udostępniany wszystkim zainteresowanym. Zgodnie ustawy czerwca Główny udostępnia dotyczące ekologicznych. W uzyskania ekologicznego pozostałych należy złożyć Głównego Inspektora Formularzu udostępnienia (https://ijhars.gov.pl/index.php/udostepnianie-informacji-o-producentach-w-rolnictwie-ekologicznym.html). Główny udziela zainteresowanym osobom adresu, wielkości rolnych przygotowania http://nowoczesnafarma.pl/Udostepnienie-informacji-o-producentach-w-rolnictwie-ekologicznym.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »