REKLAMA

UWAGA PRODUCENCI EKOLOGICZNI

Publikujemy poniżej tekst stanowiska MRiRW wyjaśniającego zasady dotyczące prowadzenia przez rolników ekologicznych rejestrów, dokumentujących prowadzoną produkcję:

            Warszawa, 26 stycznia 2015 r.

Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę pytania kierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz  pojawiające się wątpliwości związane z przygotowaniem i opublikowaniem przez Głównego  Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych rejestrów prowadzonych przez producentów ekologicznych wyjaśniam co następuje.

Każdy z producentów ekologicznych zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego. Najważniejsze akty prawne regulujące zasady produkcji i prowadzenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego na poziomie wspólnotowym to rozporządzenie Rady (WE) li 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 oraz rozporządzenie Komisji (WE) li 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli. Uzupełnieniem przepisów wspólnotowych są w Polsce przepisy krajowe: ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydane w trybie
przepisów tej ustawy.

Przepisy wprowadzają obowiązek prowadzenia przez producentów ekologicznych szeregu rejestrów w zależności od zakresu prowadzonej produkcji np. na podstawie mi. 66, 72 czy 76 rozporządzenia Komisji (WE) m 889/2008. Rejestry te powinny być weryfikowane przez jednostki certyfikujące. Przepisy te nie określają podmiotu odpowiedzialnego za określenie wzorów rejestrów a jedynie precyzują jakie informacje powinny być w nich
zawarte. Na potrzeby ww. przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego, każdy z producentów ekologicznych może prowadzić rejestr na dowolnym formularzu, który zawierać będzie wszystkie wymagane informacje.

W wyniku prowadzonych kontroli, w szczególności w przypadkach gdy producenci ekologiczni zmieniali jednostki certyfikujące, stwierdzane były przypadki, że nie wszyscy z nich prowadzili rejestry spełniające wymagania. Biorąc pod uwagę powyższe Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował przykładowe rejestry. Ich stosowanie jest rekomendowane, ale nie
jest obowiązkowe.
Dodatkowo należy zaznaczyć, iż informacja ta jest również umieszczona na stronie internetowej GIJHAR-S obok wzorów zaproponowanych, przykładowych rejestrów: „W chwili obecnej stosowanie przygotowanych wzorów formularzy rejestrów nie jest obowiązkowe dla producentów ekologicznych Główny Inspektor JHARS rekomenduje jednak ich wykorzystanie w celu zagwarantowania spełnienia przez producentów wymagań wyżej wymienionych przepisów regulujących zasady produkcji ekologicznej”.

Z poważaniem

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Hodowli i Ochrony Roślin
Małgorzata Surawska

 

 

Źródło
Lubuska Izba Rolnicza
http://lir.agro.pl/


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/UWAGA-PRODUCENCI-EKOLOGICZNI.html
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

ekologicznych produkcji przepisów producentów zasady rejestrów Ministra Rolnictwa PRODUCENCI Rozwoju rozporządzenie prowadzenia EKOLOGICZNI rolnictwa wzorów znakowania rozporządzenia prowadzonych Artykułów Rolno-Spożywczych Inspektor ekologicznej produktów stosowanie Komisji sprawie czerwca Główny Jakości 834/2007 dotyczących Handlowej powinny jednostki uwagę który zawierać powyższe Biorąc formularzu, dowolnym potrzeby wniosek zawarte. ekologicznego, każdy rejestr prowadzić wymagania. rejestry wyniku ekologiczni zmieniali kontroli, szczególności opracował przypadkach certyfikujące, informacje. W wszystkie prowadzili producenci wymagane wszyscy stwierdzane przypadki, spełniające zaznaczyć, regulujących ekologicznej”. Z poważaniem DYREKTOR DEPARTAMENTU Hodowli wyżej wymienionych wymagań wykorzystanie zagwarantowania spełnienia Ochrony Roślin Małgorzata Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/UWAGA-PRODUCENCI-EKOLOGICZNI.html   Portalu uprzejmości Surawska     Źródło Lubuska Rolnicza http://lir.agro.pl/ Informacja dzięki jednak ich rekomenduje informacja również umieszczona informacje należy rejestry. rekomendowane, obowiązkowe. Dodatkowo stronie internetowej GIJHAR-S przygotowanych formularzy jest obowiązkowe obecnej „W chwili zaproponowanych, przykładowych rejestrów: przykładowe zakresu wyjaśniam następuje. Każdy zobowiązany przez producentów  Inspektora przygotowaniem opublikowaniem Głównego przestrzegania obowiązujących zakresie ekologicznego poziomie działalności regulujące ekologicznego. Najważniejsze prawne związane wątpliwości rolników rejestrów, dokumentujących dotyczące wyjaśniającego Publikujemy poniżej stanowiska prowadzoną produkcję:             pytania kierowane  pojawiające Państwo, Biorąc r. Szanowni Warszawa, stycznia wspólnotowym uchylające prowadzonej podstawie 889/2008. zależności szeregu ustawy. Przepisy wprowadzają obowiązek Rejestry weryfikowane odpowiedzialnego określenie jedynie podmiotu określają certyfikujące. Przepisy trybie wydane wdrażania odniesieniu ekologicznej, szczegółowe ustanawiające 2092/91 889/2008 września kontroli. Uzupełnieniem ustawa rolnictwie ekologicznym krajowe: przepisy wspólnotowych Polsce precyzują
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »