REKLAMA

UWAGA PRODUCENCI EKOLOGICZNI

Publikujemy poniżej tekst stanowiska MRiRW wyjaśniającego zasady dotyczące prowadzenia przez rolników ekologicznych rejestrów, dokumentujących prowadzoną produkcję:

            Warszawa, 26 stycznia 2015 r.

Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę pytania kierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz  pojawiające się wątpliwości związane z przygotowaniem i opublikowaniem przez Głównego  Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych rejestrów prowadzonych przez producentów ekologicznych wyjaśniam co następuje.

Każdy z producentów ekologicznych zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego. Najważniejsze akty prawne regulujące zasady produkcji i prowadzenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego na poziomie wspólnotowym to rozporządzenie Rady (WE) li 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 oraz rozporządzenie Komisji (WE) li 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli. Uzupełnieniem przepisów wspólnotowych są w Polsce przepisy krajowe: ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydane w trybie
przepisów tej ustawy.

Przepisy wprowadzają obowiązek prowadzenia przez producentów ekologicznych szeregu rejestrów w zależności od zakresu prowadzonej produkcji np. na podstawie mi. 66, 72 czy 76 rozporządzenia Komisji (WE) m 889/2008. Rejestry te powinny być weryfikowane przez jednostki certyfikujące. Przepisy te nie określają podmiotu odpowiedzialnego za określenie wzorów rejestrów a jedynie precyzują jakie informacje powinny być w nich
zawarte. Na potrzeby ww. przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego, każdy z producentów ekologicznych może prowadzić rejestr na dowolnym formularzu, który zawierać będzie wszystkie wymagane informacje.

W wyniku prowadzonych kontroli, w szczególności w przypadkach gdy producenci ekologiczni zmieniali jednostki certyfikujące, stwierdzane były przypadki, że nie wszyscy z nich prowadzili rejestry spełniające wymagania. Biorąc pod uwagę powyższe Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował przykładowe rejestry. Ich stosowanie jest rekomendowane, ale nie
jest obowiązkowe.
Dodatkowo należy zaznaczyć, iż informacja ta jest również umieszczona na stronie internetowej GIJHAR-S obok wzorów zaproponowanych, przykładowych rejestrów: „W chwili obecnej stosowanie przygotowanych wzorów formularzy rejestrów nie jest obowiązkowe dla producentów ekologicznych Główny Inspektor JHARS rekomenduje jednak ich wykorzystanie w celu zagwarantowania spełnienia przez producentów wymagań wyżej wymienionych przepisów regulujących zasady produkcji ekologicznej”.

Z poważaniem

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Hodowli i Ochrony Roślin
Małgorzata Surawska

 

 

Źródło
Lubuska Izba Rolnicza
http://lir.agro.pl/


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/UWAGA-PRODUCENCI-EKOLOGICZNI.html
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

ekologicznych produkcji producentów przepisów zasady rejestrów EKOLOGICZNI rozporządzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju PRODUCENCI rozporządzenie prowadzenia znakowania wzorów rolnictwa prowadzonych Rolno-Spożywczych Artykułów Główny dotyczących Jakości Inspektor stosowanie 834/2007 czerwca sprawie ekologicznej produktów Komisji Handlowej jednostki uwagę powinny ekologiczni zawierać powyższe który formularzu, dowolnym Biorąc rejestr prowadzić każdy ekologicznego, potrzeby wniosek spełniające wymagania. stwierdzane przypadkach szczególności kontroli, wyniku zmieniali certyfikujące, informacje. W producenci przypadki, wszyscy prowadzili wymagane wszystkie rejestry opracował należy przykładowe Ochrony spełnienia wymagań wyżej wymienionych regulujących ekologicznej”. Z poważaniem DYREKTOR DEPARTAMENTU Hodowli Roślin Małgorzata wykorzystanie Surawska     Źródło Lubuska Rolnicza http://lir.agro.pl/ Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: zagwarantowania jednak ich rejestry. stronie internetowej rekomendowane, obowiązkowe. Dodatkowo informacje zaznaczyć, informacja również umieszczona GIJHAR-S rekomenduje zaproponowanych, przykładowych rejestrów: „W chwili obecnej przygotowanych formularzy jest obowiązkowe zawarte. prowadzonej precyzują zobowiązany opublikowaniem Głównego  Inspektora przez producentów wyjaśniam następuje. Każdy przestrzegania związane obowiązujących ekologicznego. Najważniejsze prawne regulujące działalności zakresie przygotowaniem wątpliwości poziomie dokumentujących Publikujemy poniżej stanowiska wyjaśniającego dotyczące rolników rejestrów, prowadzoną  pojawiające produkcję:             Warszawa, stycznia r. Szanowni Państwo, Biorąc pytania kierowane ekologicznego wspólnotowym jedynie 889/2008. wprowadzają obowiązek szeregu zależności zakresu podstawie Rejestry trybie weryfikowane certyfikujące. Przepisy określają podmiotu odpowiedzialnego określenie ustawy. Przepisy wydane uchylające ekologicznej, 2092/91 889/2008 września ustanawiające szczegółowe wdrażania odniesieniu kontroli. ekologicznym Uzupełnieniem wspólnotowych Polsce przepisy krajowe: ustawa rolnictwie http://nowoczesnafarma.pl/UWAGA-PRODUCENCI-EKOLOGICZNI.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »