REKLAMA

Trzy kolejne biogazownie rolnicze ze zbiornikami firmy Wolf System

Na energetycznej mapie polskiej powstają kolejne biogazownie rolnicze. Tym razem projekty realizowane są w Upałtach Małych na terenie gminy Giżycko, w Przypisówce w gminie Firlej oraz w Giżach w gminie Olecko. Zakłady będą produkować energię elektryczną i cieplną z odpadów produkcji rolnej, zwłaszcza tych pochodzenia roślinnego. Instalację dla nowych biogazowni w Upałtach Małych, Przypisówce i Giżach zrealizuje śląska spółka Wolf System, która od lat specjalizuje się w dostarczaniu monolitycznych zbiorników żelbetowych do wszelakich zastosowań.

biogazownia uplaty male300Inwestor biogazowni rolniczej w Upałtach Małych – spółka z o.o. Upałty-Rol – już w 2011 roku wystąpił o zgodę na budowę elektrowni biogazowej o mocy 1 MW. Postępowanie środowiskowe przeprowadzone zostało zgodnie z przepisami wspólnotowymi oraz krajowymi i zaowocowało pozytywną opinią, co do możliwości zrealizowania inwestycji. Zakład powstał na terenie gospodarstwa rolnego, które będzie dostarczało substrat do produkcji biogazu. Będzie to przede wszystkim gnojowica oraz kukurydza, a także inne odpady produkcji rolnej, zwłaszcza te pochodzenia zwierzęcego. Funkcjonowanie biogazowni w Upałtach Małych spowoduje, że okoliczne pola będą nawożone przefermentowanymi surowcami, a nie jak dotąd nieprzetworzoną gnojowicą i gnojówką. Dzięki temu substancje odżywcze staną się łatwiej przyswajalne dla roślin. Co więcej, zastosowane rozwiązania techniczno – technologiczne, czyli pełna hermetyzacja procesu, szczelny układ geomembran i studni kontrolnych pod zbiornikami oraz optymalne ustawienie procesu spalania paliwa w silnikach kogeneratorów i oczyszczanie wód opadowych spowodują, że inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko naturalne. Zagospodarowanie odpadów roślinnych i zwierzęcych będzie z kolei skutkować niższa uciążliwością zapachową zakładu.

Prace związane z budową biogazowni w Przypisówce firma Wolf System rozpoczęła w październiku br. Aktualnie na placu budowy trwają prace ziemne związane z budowaniem zbiorników żelbetowych niezbędnych do przechowywania substratu. Zgodnie z zakładanym przez inwestora planem -uruchomienie instalacji nastąpi w 2013 roku. Zakład docelowo osiągnie moc 1 MW i będzie produkował zieloną energię z kukurydzy, trawy i kiszonki. Główny inwestor zaangażowany w budowę biogazowni w Przypisówce przekonał do swojego projektu mieszkańców, którzy na początku obawiali się tego rodzaju inwestycji na terenie gminy. Argumenty o ekologicznej i nie uciążliwej dla społeczeństwa produkcji energii spowodowały, że mieszkańcy z dużym zaciekawieniem przyglądają się nowo stawianej biogazowni.


Trzecią biogazownią realizowaną przez firmę Wolf System na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jest zakład budowany w Giżach. Inwestor – firma Eco-Progress – rozpoczął roboty ziemne na placu budowy. Przygotowanie terenu pod budowę biogazowni, a także na wybudowanie silosu, w którym składowany będzie substrat do produkcji biogazu wykonają specjaliści z firmy Wolf System, którzy jesienią 2012 rozpoczęli prace. Otwarcie zakładu produkujące biogaz zaplanowano na połowę 2013 roku. Docelowo biogazownia osiągnie moc 1 MW, a głównym substratem ma być kukurydza oraz kiszonka.

Nowo budowane w naszym kraju biogazownie rolnicze powinny stanowić jednolitą sieć gwarantującą zieloną energię. Firma Wolf System, która uczestniczy w budowie zakładów w Upałtach Małych, Przypisówce i Giżach to spółka specjalizująca się w budowie tego rodzaju obiektów w kraju i za granicą, gdzie rokrocznie stawia kilka tysięcy monolitycznych zbiorników żelbetowych. Jak wyjaśnia Rajmund Reichel, Dyrektor Działu Zbiorników w firmie Wolf System „Tego rodzaju zakłady są niezwykle potrzebne na energetycznej mapie Polski. Po pierwsze na terenie Warmii i Mazur oraz Lubelszczyźnie instalacje odnawialnych źródeł energii ze słońca, biomasy i wód geotermicznych powstają dzięki dofinansowaniu unijnemu. Po drugie biogazownie powstają na trenie gmin dysponujących substratem do produkcji biogazu i dzięki temu jest to w pełni samowystarczalna inwestycja. I po trzecie uzyskany w procesie fermentacji gaz posłuży do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne inwestorów. A wszystko po to, by było ekonomiczne i przyjaźnie środowisku.”
Elektrownie wodne oraz wiatrowe, a także biogazownie rolnicze to zakłady, które w przyszłości zagwarantują nam stały dostęp do energii z odnawialnych źródeł. Optymalne bezpieczeństwo energetyczne zapewni jednak rozbudowana sieć tego rodzaju wytwórni energii elektrycznej i cieplnej. Budowane przez firmę Wolf System biogazownie w Upałtach Małych, Przypisówce i Giżach, a także te funkcjonujące elektrownie biogazowe w Kostkowicach, Grzmiącej, Żórawinie, Zalesiu-Domaszowicach, Piekoszowie, Gorzesławiu, Borzęciczkach, Rzeczycach czy Łanach Wielkich być może za kilkanaście lat stanowić będą główne źródła zielonej energii.


Wolf System Sp. z o.o.
ul. Budowlana 17
41–100 Siemianowice Śląskie
tel. (32) 60-53-700
www.wolfsystem.pl

Międzynarodowy koncern Wolf System to firma o ponad 40 - letniej tradycji. Obecność w 17 krajach Europy i ponad 2500 oddanych pracowników przyczyniają się do ciągłego rozwoju firmy w obszarach budownictwa betonowego, stalowego i drewnianego. Budownictwo betonowe - rocznie budujemy ponad 6000 sztuk monolitycznych zbiorników i silosów żelbetowych. Specjalnie skonstruowany system szalunku opracowany przez Wolf System jest tak stabilny, że nie ma potrzeby stosowania w montażu rur dystansowych oraz śrub i kotew do jego skręcania. To zaś praktycznie gwarantuje maksymalną szczelność zbiorników. Wolf System oferuje zbiorniki i silosy różnych typów - otwarte i ze stropem, na materiały płynne i sypkie, na biomasę i biogaz, średnice oferowane od 2,5 m do 50 m i wysokości od 2 m do 50 m.


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Trzy-kolejne-biogazownie-rolnicze-ze-zbiornikami-firmy-Wolf-System.html
 
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

125ml milk

biogazownia uplaty male300
jednak zapewni energetyczne Łanach kilkanaście rozwoju letniej ciągłego przyczyniają pracowników oddanych Europy krajach Obecność tradycji. koncern główne www.wolfsystem.pl Międzynarodowy 60-53-700 Śląskie tel. Siemianowice 17 41–100 Budowlana o.o. ul. energii. Wolf źródła zakładu województwa prace. Funkcjonowanie nieprzetworzoną dotąd surowcami, przefermentowanymi nawożone okoliczne spowoduje, zwierzęcego. gnojówką. odpady kukurydza, gnojowica wszystkim przede Będzie biogazu. dostarczało gnojowicą Dzięki gospodarstwa technologiczne, kontrolnych studni geomembran układ szczelny procesu, hermetyzacja pełna techniczno substancje rozwiązania zastosowane więcej, roślin. przyswajalne łatwiej staną odżywcze rolnego, powstał ustawienie elektryczną specjalizuje śląska zrealizuje nowych Instalację roślinnego. cieplną produkować wszelakich Zakłady Olecko. Firlej Giżycko, realizowane projekty rolnicze. polskiej dostarczaniu zastosowań. Inwestor inwestycji. zgodnie zrealizowania możliwości opinią, pozytywną zaowocowało krajowymi wspólnotowymi przepisami zostało rolniczej przeprowadzone środowiskowe Postępowanie biogazowej elektrowni zgodę wystąpił Upałty-Rol optymalne procesu rozpoczęli uciążliwej stawianej przyglądają zaciekawieniem dużym mieszkańcy spowodowały, społeczeństwa ekologicznej biogazownią Argumenty gminy. inwestycji obawiali początku mieszkańców, projektu swojego biogazowni. Trzecią realizowaną zaangażowany terenu jesienią specjaliści wykonają składowany którym silosu, wybudowanie biogazowni, Przygotowanie warmińsko-mazurskiego budowy. roboty rozpoczął Eco-Progress Inwestor Giżach. budowany zakład przekonał inwestor spalania środowisko zapachową uciążliwością niższa skutkować zwierzęcych roślinnych Zagospodarowanie naturalne. oddziaływała budową negatywnie inwestycja spowodują, opadowych oczyszczanie kogeneratorów silnikach paliwa zakładu. Prace rozpoczęła Główny inwestora kiszonki. kukurydzy, produkował docelowo nastąpi instalacji -uruchomienie planem zakładanym październiku Zgodnie substratu. przechowywania niezbędnych budowaniem trwają budowy Aktualnie http://nowoczesnafarma.pl/Trzy-kolejne-biogazownie-rolnicze-ze-zbiornikami-firmy-Wolf-System.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »