REKLAMA

Trwają konsultacje internetowe dotyczące przyszłości Programu LIFE

Do 27 kwietnia br. wszystkie zainteresowane podmioty, obywatele i organizacje mogą wyrazić opinię na temat Programu LIFE – jego priorytetów, strategii oraz realizacji.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen umieściła klimat i środowisko na pierwszym miejscu w programie politycznym Unii Europejskiej, a Program LIFE w kolejnej perspektywie (2021-2027) ma pomóc Europie w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym, efektywną energetycznie, opartą na energii odnawialnej, neutralną dla klimatu. Ma intensywnie przeciwdziałać utracie różnorodności biologicznej oraz walczyć z degradacją ekosystemów.

Wszystkie głosy i zebrane podczas konsultacji opinie zostaną wzięte pod uwagę podczas przygotowywania nowego wieloletniego programu prac dla LIFE. Kwestionariusz konsultacyjny dostępny jest na: stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Targeted_Consultation_LIFE-2021-2027.

Program LIFE jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej poświęconym wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska, w tym przyrody.

W ciągu blisko 30 lat funkcjonowania programu dofinansowanie uzyskało ponad 5 tys. projektów z całej Europy, w tym blisko 90 z Polski. Obecny Program LIFE – program działań na rzecz środowiska i klimatu, obejmujący perspektywę finansową 2014-2020, jest kontynuacją instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonującego w latach 2007-2013.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2008 r. pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE oraz wspiera polskich wnioskodawców proponując nowatorski i jedyny w Europie program dodatkowego współfinansowania projektów. Dzięki takiemu rozwiązaniu w Polsce zrealizowano 74 projekty LIFE o budżecie ponad 186 mln euro i wsparciu NFOŚiGW wynoszącym blisko 300 mln zł.

 

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,2
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Programu Trwają konsultacje blisko przyszłości dotyczące internetowe projektów środowiska, programu Program podczas program klimatu. środowiska Fundusz Europie Ochrony Środowiska Gospodarki ochrony – promocja całej uzyskało dofinansowanie projekty funkcjonowania budżecie ciągu przyrody. W dotyczących problemów rozwiązań nowych wsparciu jedyny Polski. identyfikacja także zakresie, polityki unijnej realizacja NFOŚiGW wspólnotowego wynoszącym wdrażania procesu zł.   Źródło Narodowy wspieranie Europy, Obecny nowatorski Dzięki proponując wnioskodawców polskich wspiera Kontaktowego Punktu Krajowego pełni dodatkowego Wodnej współfinansowania projektów. takiemu zrealizowano 2007-2013. Narodowy latach funkcjonującego rozwiązaniu instrumentu kontynuacją 2014-2020, finansową perspektywę Polsce obejmujący klimatu, działań finansowego poświęconym głównym umieściła obiegu gospodarkę przejściu pomóc (2021-2027) perspektywie kolejnej Europejskiej, politycznym programie miejscu pierwszym środowisko klimat Ursula efektywną obywatele Do kwietnia wszystkie zainteresowane podmioty, organizacje Komisji wyrazić opinię priorytetów, strategii realizacji. Przewodnicząca zamkniętym, energetycznie, dziedziny stronie: przygotowywania nowego wieloletniego Kwestionariusz konsultacyjny dostępny https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Targeted_Consultation_LIFE-2021-2027. Program wzięte jedynym instrumentem finansowym Europejskiej wyłącznie współfinansowaniu uwagę zostaną opartą różnorodności energii odnawialnej, neutralną intensywnie przeciwdziałać utracie biologicznej opinie walczyć degradacją ekosystemów. Wszystkie głosy zebrane konsultacji Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »