REKLAMA

NFOŚiGW ogłosił nabory w ramach Funduszy Norweskich

claJv4Goq2hlRbu2p6k,norweskie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił 8 naborów wniosków w trzech obszarach tematycznych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 na ponad 580 mln złotych. Ponadto NFOŚiGW przeznaczył 500 mln złotych na współfinansowanie.

Trzy z ogłoszonych naborów dotyczą obszaru „Środowisko naturalne i ekosystemy”, w tym „Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami”, „Zwiększona ochrona przed inwazyjnymi gatunkami obcymi oraz zapobieganie ich rozprzestrzenianiu”, a także „Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)”.

Celem naboru wniosków w ramach tego obszaru jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptację do nich przez:

  • aktywną ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk,
  • aktywną ochronę ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi,
  • zaangażowanie organizacji pozarządowych w aktywną ochronę ekosystemów, mapowanie i  ocenę usług ekosystemów oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy.

Kwota środków przeznaczona na nabory w obszarze „Środowisko naturalne i ekosystemy” to prawie 53 mln złotych.

Kolejne dwa nabory obejmują działania z zakresu „Łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków”. Nabór na „Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach” ma na celu wsparcie wdrażania przez miasta i gminy przedsięwzięć związanych z przystosowywaniem do zmian klimatu oraz łagodzeniem zmian klimatu. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki finansowe na działania związane ze zwiększeniem odporności na zmiany klimatu, zmniejszeniem emisji m.in. z transportu, rewitalizację i rozwój terenów zielonych oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi, np. przez retencję wody. Kwota środków przeznaczona na ten cel to 99,4 mln złotych.

Drugi nabór w tym obszarze dotyczy projektów na „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków”. Realizacja projektów przyczyni się m.in. do podniesienia świadomości uczniów w zakresie zmian klimatu, a także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności. Kwota środków przeznaczona to prawie 7 mln złotych.

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej” oraz „Budowa i/lub modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych” to projekty, na które można aktualnie składać wnioski o dofinansowanie w ramach obszaru „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne”.

Celem głównym naborów ogłoszonych w tym obszarze jest:

  • poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, w których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”;
  • dla przedsiębiorców możliwość budowy nowych źródeł i/lub modernizację istniejących źródeł w celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji.
  • modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych w kierunku uzyskania przez nie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego oraz ograniczenie tzw. „niskiej emisji”, przez wsparcie inwestycji polegających przede wszystkim na wymianie źródeł ciepła i likwidacji indywidualnych nieefektywnych źródeł ciepła.

Kwota środków przeznaczona na aktualne ogłoszone 3 nabory w ramach obszaru „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne”, to prawie 423 mln złotych.

Przewidzianymi formami dofinansowania są dotacje. Dodatkowo dla projektów w obszarze energii NFOŚiGW uruchomił program na współfinansowanie oferujący preferencyjne pożyczki ze środków Funduszu. Finansowanie pożyczkowe umożliwia pokrycie różnicy pomiędzy uzyskanym grantem ze środków norweskich, a nawet 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Na ten cel Fundusz przeznaczył 500 mln zł swoich środków.

Szczegóły naborów: http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,363,8-naborow-wnioskow-w-ramach-srodkow-norweskich.html

 

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

claJv4Goq2hlRbu2p6k,norweskie
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

energetycznego standardu kogeneracji „pasywnego” głębokiej wnioski przemysłowej” jest: składać aktualnie które projekty, ciepłowniczych” energetyczne”. Celem głównym poprawa „Budowa szkolnych, których prowadzona działalność oświatowo-wychowawcza poprzez dofinansowanie kompleksowych inwestycyjnych „prawie kierunku zeroemisyjnego”; pokrycie Dodatkowo energii uruchomił program współfinansowanie oferujący preferencyjne pożyczki Funduszu. Finansowanie pożyczkowe umożliwia różnicy dofinansowania pomiędzy uzyskanym grantem norweskich, kosztów kwalifikowanych projektu. swoich środków. Szczegóły naborów: http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,363,8-naborow-wnioskow-w-ramach-srodkow-norweskich.html   Źródło Narodowy dotacje. formami przedsiębiorców ograniczenie możliwość budowy nowych modernizację istniejących kogeneracji. ciepłowniczych społeczności. statusu efektywnego systemu ciepłowniczego „niskiej złotych. Przewidzianymi emisji”, przede wszystkim wymianie ciepła likwidacji indywidualnych nieefektywnych ciepła. Kwota aktualne ogłoszone energetyczne”, złotych. „Poprawa złotych. Drugi lokalnych wynikające ochroną prowadzone organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)”. Celem naboru zwiększenie negatywne zjawiska adaptację rozprzestrzenianiu”, przez: zagrożonych gatunków siedlisk, obcymi, zaangażowanie organizacji pozarządowych ekosystemów, mapowanie i  „Działania zapobieganie usług złotych. Narodowy Wodnej trzech obszarach tematycznych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 Ponadto obcymi złotych współfinansowanie. Trzy dotyczą ekosystemy”, „Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami”, „Zwiększona ochrona ocenę podnoszenie poziomie „Prowadzenie rewitalizację rozwój terenów zielonych lepsze zarządzanie zasobami wodnymi, retencję nabór dotyczy szkoły zmniejszeniem podnoszących świadomość łagodzenia przystosowania Realizacja przyczyni podniesienia uczniów ograniczenia gazów cieplarnianych transportu, zmiany społecznej infrastruktury wpływu ekosystemy. Kwota ekosystemy” złotych. Kolejne obejmują zakresu „Łagodzenia adaptacji Nabór „Realizację zielono-niebieskiej miastach” zwiększeniem wdrażania miasta przedsięwzięć związanych przystosowywaniem łagodzeniem klimatu. Wnioskodawcy ubiegać środki finansowe Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »