REKLAMA

Tarnów będzie miał nowoczesny system gospodarowania odpadami

Ponad 10 mln zł  z unijnego Funduszu Spójności trafi do Tarnowa na realizację inwestycji pod nazwą „System Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów w Tarnowie”. Dotacja przekazana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoli zorganizować nowoczesny  recykling, czyli właściwe i bezpieczne selekcjonowanie i przetwarzanie odpadów oraz ich ponowne wykorzystanie.

Beneficjentem dotacji z NFOŚiGW w wysokości 10 494 475 zł jest tarnowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Umowę regulującą przekazanie środków na inwestycję obie strony popisały w lipcu br. Koszt całkowity inwestycji wyniesie 18 982 653 zł. W ramach projektu przewidziano realizację szeregu przedsięwzięć budowlanych i technologicznych.

Przede wszystkim powstaną dwa PSZOK-i, czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które będą dostępne nie tylko dla mieszkańców Tarnowa, ale także całej gminy. Na terenie obu punktów znajdą się specjalne pomieszczenia wyposażone w sprzęt do prowadzenia napraw zebranych lub przynoszonych przez mieszkańców przedmiotów, w tym „elektrośmieci”. Na ustawionych regałach mają być eksponowane naprawione rzeczy, przeznaczone do ewentualnego zabrania przez odwiedzających punkt.

W ramach tarnowskiego PSZOK przy ulicy Komunalnej zorganizowana zostanie także  specjalna ścieżka edukacyjna. W jej skład wejdą m.in. tablice tematyczne i gabloty informacyjne, laboratorium energii odnawialnej, wiata edukacyjna z ławkami i stolikami, stanowiska do praktycznej nauki segregacji odpadów oraz wydzielona część rekreacyjna dla najmłodszych.

Ponadto Miejskie Stacje Recyklingowe (MSR) posłużą do terenowej zbiórki surowców i odpadów. Pozyskane rzeczy po przewiezieniu do PSZOK będą w wydzielonym pomieszczeniu dzielone na odpady o określonej klasyfikacji, w tym przedmioty do możliwej naprawy lub renowacji. Ponieważ MSR-y mają być ustawiane w różnych punktach miasta, zostaną też wykorzystane w działaniach promocyjnych i edukacyjnych w czasie realizacji projektu.

Trzecim elementem inwestycji będzie kompostownia odpadów zielonych o mocy przerobowej 6000 Mg/rok. Proces kompostowania ma być oparty na wodoszczelnych i oddychających membranach, które ochronią przykryty materiał przed wpływem warunków atmosferycznych i zapobiegną niekontrolowanemu procesowi rozkładu beztlenowego. Membrany powodują taką samą ochronę przed warunkami atmosferycznymi jak zamknięte hale, przewyższają je jednak pod względem technologicznym. Dzięki ich walorom zachodzi naturalny proces kompostowania, bez potrzeby intensywnego zraszania złoża i budowy biofiltrów dla odpadów wydzielających odory w czasie procesu.

Prace związane z projektem potrwają do końca 2019 r. Efekt ekologiczny w pełni zostanie osiągnięty w 2020 r., a jego wskaźnikiem będzie objęcie 133 481 osób systemem zagospodarowania odpadów.

Tarnowskie przedsięwzięcie zostało wsparte dotacją dzięki działaniu 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu). Działanie to wdrażane jest przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,odpady2 Ilustracja z archiwum NFOŚiGW

 

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,odpady2
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

klasyfikacji, przedmioty możliwej naprawy renowacji. Ponieważ ustawiane różnych punktach zostaną odpady wykorzystane działaniach promocyjnych edukacyjnych przewyższają realizacji projektu. Trzecim rzeczy pomieszczeniu elementem kompostownia zielonych Pozyskane zachodzi jednak Środowisko zostało wsparte dotacją dzięki działaniu Gospodarka komunalnymi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura 2014-2020 odpadów. Tarnowskie (Ochrona Środowiska, adaptacja klimatu). Działanie wdrażane porozumieniu Ministerstwem Środowiska. Ilustracja archiwum przedsięwzięcie zagospodarowania względem biofiltrów technologicznym. Dzięki walorom surowców naturalny proces kompostowania, potrzeby intensywnego zraszania złoża budowy wydzielających systemem procesu. Prace związane projektem potrwają końca ekologiczny pełni osiągnięty wskaźnikiem objęcie 133 481 osób odpadów. część zbiórki strony wysokości 10 494 475 tarnowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Umowę regulującą przekazanie środków inwestycję popisały wykorzystanie. Beneficjentem całkowity wyniesie 18 982 653 projektu przewidziano szeregu przedsięwzięć budowlanych technologicznych. Przede wszystkim powstaną PSZOK-i, dotacji ponowne Komunalnych, przekazana Ponad zł  unijnego Funduszu Spójności Tarnowa nazwą „System Punktów Tarnowie”. Dotacja Narodowy przetwarzanie Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej pozwoli zorganizować nowoczesny  recykling, właściwe bezpieczne selekcjonowanie Punkty dostępne terenowej odnawialnej, specjalna ścieżka edukacyjna. skład wejdą tablice tematyczne gabloty informacyjne, laboratorium energii edukacyjna zorganizowana ławkami stolikami, stanowiska praktycznej segregacji wydzielona rekreacyjna najmłodszych. Ponadto Miejskie Stacje Recyklingowe posłużą także  Komunalnej Tarnowa, zebranych także całej gminy. terenie punktów znajdą specjalne pomieszczenia wyposażone sprzęt prowadzenia napraw przynoszonych tarnowskiego przedmiotów, „elektrośmieci”. ustawionych regałach eksponowane naprawione rzeczy, przeznaczone ewentualnego zabrania odwiedzających punkt. W NFOŚiGW  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »