REKLAMA

Szokująca zmiana polityki wobec GMO w Polsce

 
PiS wprowadza GMO tylnymi drzwiami i proponuje przesunięcie terminu wejścia w życie zakazu stosowania pasz GMO o kolejne 4 lata!


Zakaz stosowania pasz GMO został wprowadzony ustawą w 2006 r. i miał wejść w życie po upływie 2 lat od dnia jej ogłoszenia, tj. od dnia 12 sierpnia 2008 r. Termin wejścia w życie ww. zakazu został jednak ponownie przesunięty na dzień 1 stycznia 2013 r., a później na dzień 1 stycznia 2017 r. ...CO BYŁO MOCNO KRYTYKOWANE PRZEZ POSŁÓW PiS.


UWAGA! Obecny projekt ustawy o paszach, autorstwa Ministra Rolnictwa (PiS), przesuwa termin wejścia w życie ww. zakazu na dzień 1 stycznia 2021 r., czyli o kolejne 4 lata!

PiS proponuje też tworzenie stref upraw GMO!!!
Projekt "Ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 czerwca 2016 "(!) sugeruje, że możliwa jest koegzystencja/współistnienie/sąsiadowanie upraw tradycyjnych i GMO.


JUŻ OD DAWNA WIADOMO, ŻE NIE JEST TO MOŻLIWE!

UWAGA! W projekcie ustawy wspomnianej wyżej są min. zapisy:
Art. 49a 1. Ustanawia się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolną od GMO, z zastrzeżeniem (!!!) ust. 2:
Uprawę GMO prowadzi się (!) wyłącznie w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze położonym na terenie gminy, zwanej dalej „strefą wskazaną do prowadzenia upraw GMO”… itd.


Nowa postawa partii Prawo i Sprawiedliwość jest kontrowersyjnym zwrotem od dotychczasowego stanowiska przeciwko importowi i uprawie GMO oraz jego stosowaniu w paszach. Zarówno obecny Minister Środowiska, prof. Jan Szyszko, jak i Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, Krzysztof Ardanowski, publicznie wypowiadali się za wprowadzeniem całkowitego zakazu GMO m.in. w czasie konferencji prasowej w 2012 roku http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=FF16B5E6364B2605C1257A2B00334356


Z uwagi na mocne stanowisko PiS (w przeszłości), który opowiadał się przeciwko GMO, partia zyskała silne poparcie społeczeństwa, które było zawsze podejrzliwe wobec genetycznie modyfikowanych roślin i wprowadzania ich do łańcucha pokarmowego.

TO SKANDAL! NOWE STANOWISKO PiS WOBEC POWYŻSZYCH USTAW TO WYRAŹNY GEST POPARCIA DLA KORPORACJI KOSZTEM ZDROWIA, NIEZALEŻNOŚCI I WOLNOŚCI POLAKÓW.

Niżej podpisane organizacje domagają się, by Rząd PiS wytłumaczył się z tej zaskakującej zmiany w stronę upraw i pasz GMO, które stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego, dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla polskiego rolnictwa.

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, Sir Julian Rose - prezes, rolnik, pisarz
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO - Anna Szmelcer - prezes, specjalista biolog
Stowarzyszenie BEST PROEKO, Anna Bednarek - prezes
Stowarzyszenie EKOLAND o/Zachodniopomorski, Edyta Jaroszewska - Nowak, prezes, rolniczka
Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, Lena Huppert – prezes

 

 

 


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/index.php?m=news&id=8668
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

życie zakazu Szokująca polityki Polsce prezes, zmiana ustawy wejścia stycznia dzień został które prowadzenia Polskiej genetycznie przeciwko kolejne stosowania proponuje modyfikowanych roślin wprowadzania łańcucha pokarmowego. TO SKANDAL! STANOWISKO POWYŻSZYCH WYRAŹNY lata! Zakaz zawsze POPARCIA KORPORACJI KOSZTEM ZDROWIA, NIEZALEŻNOŚCI WOLNOŚCI POLAKÓW. Niżej podpisane podejrzliwe społeczeństwa, wprowadza konferencji Rolnictwa, Krzysztof Ardanowski, publicznie wypowiadali wprowadzeniem całkowitego czasie prasowej domagają http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=FF16B5E6364B2605C1257A2B00334356 Z stanowisko przeszłości), który opowiadał partia zyskała poparcie organizacje zaskakującej wytłumaczył Kultury prezes Stowarzyszenie EKOLAND o/Zachodniopomorski, Jaroszewska Nowak, rolniczka Fundacja Wspierania Rozwoju Społeczeństwa PROEKO, Obywatelskiego Huppert prezes       Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: Bednarek biolog Stowarzyszenie Sejmowej polskiego zmiany stronę stanowią zagrożenie środowiska naturalnego, zdrowia zwierząt rolnictwa. Międzynarodowa specjalista Koalicja Ochrony ICPPC, Julian   PiS rolnik, pisarz Stowarzyszenie Polska Szmelcer Komisji Środowiska, Wiceprzewodniczący przesunięcie termin lata! PiS tworzenie GMO!!! Projekt "Ustawy zmianie mikroorganizmach organizmach zmodyfikowanych (PiS), niektórych innych czerwca "(!) sugeruje, możliwa koegzystencja/współistnienie/sąsiadowanie tradycyjnych przesuwa Rolnictwa WIADOMO, przesunięty ustawą wejść upływie ogłoszenia, sierpnia Termin jednak ponownie później Ministra KRYTYKOWANE POSŁÓW PiS. UWAGA! Obecny projekt terminu paszach, autorstwa GMO. JUŻ MOŻLIWE! UWAGA! Szyszko, stanowiska GMO”… itd. Nowa postawa partii Sprawiedliwość kontrowersyjnym zwrotem dotychczasowego tylnymi „strefą importowi uprawie stosowaniu paszach. Zarówno obecny Minister wprowadzony wskazaną zwanej projekcie zastrzeżeniem wspomnianej wyżej zapisy: Art. Ustanawia terytorium Rzeczypospolitej strefą wolną 2: Uprawę gminy, prowadzi wyłącznie strefie wskazanej drzwiami określonym obszarze położonym terenie http://nowoczesnafarma.pl/index.php?m=news&id=8668  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »