REKLAMA

Szkolenie bezpłatne - wyjazd studyjny: „OZE jako element ograniczania niskiej emisji”

16-18 października 2017 r. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na szkolenie nt. „OZE jako element ograniczania niskiej emisji”. Cel szkolenia: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich".  Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu.

mini 2017 10 16 logoProjekt ma na celu zmianę postaw mieszkańców obszarów wiejskich w odniesieniu do utylizacji odpadów. Zmniejszenie niskiej emisji może odbyć się m.in. poprzez wzrost świadomości o szkodliwości spalania odpadów w sposób nieodpowiedni, w warunkach gospodarstw domowych. Projekt naświetla też możliwości międzysektorowej współpracy w zakresie rozwiązań umożliwiających/sprzyjających redukcji niskiej emisji. Z tego punktu widzenia grupa docelowa i ostateczni odbiorcy mogą stanowić bardzo szeroką rzeszę mieszkańców i podmiotów z obszarów wiejskich.

 

Szkolenie  jest skierowane do doradców i specjalistów  Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania,  pracowników jednostek samorządowych, nauczycieli szkół rolniczych i leśnych oraz mieszkańców wsi i przedsiębiorców z terenu województwa Wielkopolskiego. 

Seminarium odbędzie się w siedzibie CDR, Oddział w Poznaniu, ul. Winogrady 63 oraz w gminach Przykona i Kazimierz Biskupi.

Termin seminarium – 16-18 października 2017 r. 

Szkolenie finansowane z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, w ramach umowy DOW/12/2017 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2016-2017, w ramach konkursu nr 1/2017.

Kartę zgłoszenia oraz Informację o uczestniku formy edukacyjnej (do pobrania poniżej) prosimy przesłać mailem (skan) na adres:, poznan@cdr.gov.pl; pod nr fax: 61061820197 lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, ul. Winogrady  63, 61-659 Poznań. 

Osoby do kontaktu w sprawach merytorycznych i organizacyjnych: Przemysław Lecyk/Grzegorz Cetner – CDR O/Poznań, Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 61 8232081 wew. 124;

Do pobrania:
Karta zgłoszenia uczestnictwa
Harmonogram zajęć

 


Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Szkolenie-bezplatne---wyjazd-studyjny-----OZE-jako-element-ograniczania-niskiej-emisji----.html
 

125ml milk

mini 2017 10 16 logo
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

niskiej Rolniczego element ograniczania Obszarów Doradztwa Szkolenie bezpłatne mieszkańców Poznaniu, Oddział obszarów „OZE emisji” studyjny: wyjazd Centrum Wiejskich października Winogrady Krajowej Rozwoju – zgłoszenia Urzędem wiejskie”, DOW/12/2017 2016-2017, Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Działania 2014-2020, operacyjny konkursu 1/2017. Kartę obszary finansowane inwestująca Biskupi. Termin Wielkopolskiego.  Seminarium odbędzie siedzibie gminach Przykona Kazimierz seminarium Europa r.  Szkolenie uczestniku „Europejskiego Funduszu Rolnego Wiejskich: Informację edukacyjnej pobrania: - Karta Lecyk/Grzegorz Cetner O/Poznań, Zespół Wiejskich, 1 124; Do uczestnictwa - Harmonogram organizacyjnych: zajęć   Źródło Centrum http://cdr.gov.pl/ Informacja dzięki uprzejmości Portalu NowoczesnaFarma.pl Żródło: Przemysław merytorycznych pobrania terenu poniżej) prosimy przesłać mailem (skan) adres:, poznan@cdr.gov.pl; pocztą sprawach tradycyjną adres: Brwinowie  63, 61-659 Poznań.  Osoby kontaktu województwa Lokalnych przedsiębiorców emisji postaw wiejskich odniesieniu utylizacji odpadów. Zmniejszenie odbyć Programu. Projekt poprzez wzrost świadomości szkodliwości spalania odpadów sposób zmianę Europejskiej warunkach Zwiększenie Poznaniu serdecznie zaprasza szkolenie „OZE emisji”. szkolenia: udziału środków zainteresowanych wdrażaniu inicjatyw rozwoju wiejskich".  Szkolenie współfinansowane nieodpowiedni, gospodarstw leśnych Rolniczego, wiejskich.   Szkolenie  jest skierowane doradców specjalistów  Ośrodka przedstawicieli rzeszę Działania,  pracowników jednostek samorządowych, nauczycieli szkół rolniczych podmiotów szeroką domowych. umożliwiających/sprzyjających Projekt naświetla możliwości międzysektorowej współpracy zakresie rozwiązań redukcji bardzo emisji. punktu widzenia docelowa ostateczni odbiorcy stanowić http://nowoczesnafarma.pl/Szkolenie-bezplatne---wyjazd-studyjny-----OZE-jako-element-ograniczania-niskiej-emisji----.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »