REKLAMA

Stanowisko Copa-Cogeca dotyczące polityki UE w sprawie biopaliw

copa-cogeca_nowe.gifCopa-Cogeca zobowiązuje się działać na rzecz rozwoju biogospodarki, która stanowi nowe, możliwości „zielonego wzrostu”  dla rolników, leśników i rybaków europejskich oraz ich spółdzielni poprzez umożliwienie produkcji bioenergii materiałów spójnej z produkcją żywności dla coraz większej populacji światowej. W tym celu rozwój, a następnie rozpowszechnienie biopaliw są niezbędne, tak jak i kontynuacja rozwoju produkcji trwałych biopaliw konwencjonalnych po roku 2020.
 
 
 
Copa-Cogeca odrzuca propozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającą dyrektywę 98/70/WE w sprawie jakości paliw oraz dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (COM(2012)595 wersja ostateczna) w obecnym brzmieniu. Apeluje do Parlamentu Europejskiego i Rady UE o wprowadzenie poprawek do propozycji Komisji Europejskiej wraz z instrumentami skutecznymi i konstruktywnymi, w celu promowania krok po kroku zaawansowanych biopaliw przy jednoczesnym dalszym rozwoju biopaliw konwencjonalnych. 

W szczególności Copa-Cogeca domaga się:
  • kontynuowania stabilnej polityki ukierunkowanej na wsparcie biopaliw, w tym pochodzących z upraw żywnościowych, także po roku 2020;
  • zniesienia pułapów 5% dla biopaliw konwencjonalnych; 
  • zniesienia wielokrotnego naliczania;
  • usunięcia skutków iLUC oraz czynników iLUC z obu dyrektyw;
  • zapewnienia przestrzegania kryteriów trwałości dla wszystkich typów biopaliw/biocieczy pochodzących z odpadów i pozostałości;
  • zniesienia klauzuli rewizji;
  • ochrony istniejących jednostek produkcji przez klauzulę praw nabytych bez ograniczeń w sprawie emisji pośrednich i bezpośrednich;
  • zdefiniowania oddzielnych celów wykraczających poza 10% dla biopaliw zaawansowanych;
  • ponownej oceny wartości referencyjnej emisji CO2 dla paliw kopalnych.

Zdaniem Copa-Cogeca, UE powinna zachęcać kraje trzecie do wprowadzenia przepisów dotyczących środowiska naturalnego, aby zapobiec zjawisku zmian użytkowania gruntów.


Z tego powodu Copa-Cogeca apeluje o ochronę terenów o wysokiej zawartości węgla, a także bioróżnorodności w krajach trzecich poprzez porozumienia dwustronne, wsparcie finansowe i porady prawne. Takie podejście będzie o wiele skuteczniejsze niż podejście oparte na czynnikach iLUC oraz pułapach dla biopaliw konwencjonalnych, które miałyby efekty szkodliwe dla europejskiej produkcji i nie gwarantowałyby złagodzenia zjawiska zmiany użytkowania gruntów w krajach trzecich, jak zakłada 44 punkt Rezolucji PE z 15 marca 2012 w sprawie mapy drogowej w kierunku gospodarki konkurencyjnej, niskoemisyjnej w roku 2050.

 

Redaktor: Katarzyna Kuznowicz  

 

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Stanowisko-Copa-Cogeca-dotyczace-polityki-UE-w-sprawie-biopaliw-.html
 

125ml milk

copa cogeca nowe
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

biopaliw sprawie Copa-Cogeca polityki produkcji Stanowisko dotyczące rozwoju zniesienia dyrektywę wsparcie pochodzących także Parlamentu Europejskiego poprzez podejście emisji promowania krajach użytkowania trzecie naturalnego, przepisów dotyczących środowiska ochronę terenów zapobiec apeluje powodu gruntów. Z zjawisku wprowadzenia wartości zachęcać zdefiniowania ochrony istniejących jednostek klauzulę nabytych ograniczeń pośrednich bezpośrednich; oddzielnych powinna celów wykraczających zaawansowanych; ponownej zawartości referencyjnej kopalnych. Zdaniem Copa-Cogeca, wysokiej finansowe węgla, 2050.   Redaktor: trzecich, zakłada Rezolucji drogowej kierunku gospodarki konkurencyjnej, niskoemisyjnej Katarzyna zmiany Kuznowicz     Źródło Krajowa Rolniczych http://krir.pl Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: gruntów zjawiska bioróżnorodności oparte trzecich porozumienia dwustronne, klauzuli porady prawne. skuteczniejsze czynnikach złagodzenia pułapach konwencjonalnych, które miałyby efekty szkodliwe europejskiej gwarantowałyby rewizji; zapewnienia pozostałości; 2020.       Copa-Cogeca rozwój, następnie rozpowszechnienie niezbędne, kontynuacja trwałych konwencjonalnych odrzuca populacji propozycję dyrektywy zmieniającą 98/70/WE jakości 2009/28/WE stosowania energii światowej. większej odnawialnych rolników, zobowiązuje działać biogospodarki, która stanowi możliwości „zielonego wzrostu”  leśników żywności rybaków europejskich spółdzielni umożliwienie bioenergii materiałów spójnej produkcją źródeł (COM(2012)595 odpadów usunięcia biopaliw, żywnościowych, 2020; pułapów konwencjonalnych;  wielokrotnego naliczania; skutków stabilnej czynników dyrektyw; przestrzegania kryteriów trwałości wszystkich typów biopaliw/biocieczy ukierunkowanej kontynuowania wersja Europejskiej ostateczna) obecnym brzmieniu. Apeluje wprowadzenie poprawek propozycji Komisji instrumentami się: skutecznymi konstruktywnymi, zaawansowanych jednoczesnym dalszym konwencjonalnych.  W szczególności domaga http://nowoczesnafarma.pl/Stanowisko-Copa-Cogeca-dotyczace-polityki-UE-w-sprawie-biopaliw-.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »