REKLAMA

Stanowisko Copa-Cogeca dotyczące polityki UE w sprawie biopaliw

copa-cogeca_nowe.gifCopa-Cogeca zobowiązuje się działać na rzecz rozwoju biogospodarki, która stanowi nowe, możliwości „zielonego wzrostu”  dla rolników, leśników i rybaków europejskich oraz ich spółdzielni poprzez umożliwienie produkcji bioenergii materiałów spójnej z produkcją żywności dla coraz większej populacji światowej. W tym celu rozwój, a następnie rozpowszechnienie biopaliw są niezbędne, tak jak i kontynuacja rozwoju produkcji trwałych biopaliw konwencjonalnych po roku 2020.
 
 
 
Copa-Cogeca odrzuca propozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającą dyrektywę 98/70/WE w sprawie jakości paliw oraz dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (COM(2012)595 wersja ostateczna) w obecnym brzmieniu. Apeluje do Parlamentu Europejskiego i Rady UE o wprowadzenie poprawek do propozycji Komisji Europejskiej wraz z instrumentami skutecznymi i konstruktywnymi, w celu promowania krok po kroku zaawansowanych biopaliw przy jednoczesnym dalszym rozwoju biopaliw konwencjonalnych. 

W szczególności Copa-Cogeca domaga się:
  • kontynuowania stabilnej polityki ukierunkowanej na wsparcie biopaliw, w tym pochodzących z upraw żywnościowych, także po roku 2020;
  • zniesienia pułapów 5% dla biopaliw konwencjonalnych; 
  • zniesienia wielokrotnego naliczania;
  • usunięcia skutków iLUC oraz czynników iLUC z obu dyrektyw;
  • zapewnienia przestrzegania kryteriów trwałości dla wszystkich typów biopaliw/biocieczy pochodzących z odpadów i pozostałości;
  • zniesienia klauzuli rewizji;
  • ochrony istniejących jednostek produkcji przez klauzulę praw nabytych bez ograniczeń w sprawie emisji pośrednich i bezpośrednich;
  • zdefiniowania oddzielnych celów wykraczających poza 10% dla biopaliw zaawansowanych;
  • ponownej oceny wartości referencyjnej emisji CO2 dla paliw kopalnych.

Zdaniem Copa-Cogeca, UE powinna zachęcać kraje trzecie do wprowadzenia przepisów dotyczących środowiska naturalnego, aby zapobiec zjawisku zmian użytkowania gruntów.


Z tego powodu Copa-Cogeca apeluje o ochronę terenów o wysokiej zawartości węgla, a także bioróżnorodności w krajach trzecich poprzez porozumienia dwustronne, wsparcie finansowe i porady prawne. Takie podejście będzie o wiele skuteczniejsze niż podejście oparte na czynnikach iLUC oraz pułapach dla biopaliw konwencjonalnych, które miałyby efekty szkodliwe dla europejskiej produkcji i nie gwarantowałyby złagodzenia zjawiska zmiany użytkowania gruntów w krajach trzecich, jak zakłada 44 punkt Rezolucji PE z 15 marca 2012 w sprawie mapy drogowej w kierunku gospodarki konkurencyjnej, niskoemisyjnej w roku 2050.

 

Redaktor: Katarzyna Kuznowicz  

 

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Stanowisko-Copa-Cogeca-dotyczace-polityki-UE-w-sprawie-biopaliw-.html
 

125ml milk

copa cogeca nowe
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

biopaliw sprawie Copa-Cogeca produkcji polityki Stanowisko zniesienia rozwoju dotyczące dyrektywę poprzez wsparcie Europejskiego także Parlamentu pochodzących podejście użytkowania emisji promowania krajach środowiska wysokiej przepisów wprowadzenia naturalnego, dotyczących ochronę gruntów. Z zjawisku zapobiec powodu trzecie apeluje terenów wartości nabytych ograniczeń pośrednich bezpośrednich; klauzulę jednostek rewizji; ochrony istniejących zdefiniowania oddzielnych referencyjnej kopalnych. Zdaniem Copa-Cogeca, powinna zawartości ponownej celów wykraczających zaawansowanych; zachęcać porady kierunku gospodarki konkurencyjnej, niskoemisyjnej drogowej Rezolucji gruntów trzecich, zakłada 2050.   Redaktor: Katarzyna Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Stanowisko-Copa-Cogeca-dotyczace-polityki-UE-w-sprawie-biopaliw-.html   uprzejmości dzięki Kuznowicz     Źródło Krajowa Rolniczych http://krir.pl Informacja zmiany zjawiska klauzuli prawne. skuteczniejsze finansowe dwustronne, bioróżnorodności trzecich porozumienia oparte czynnikach szkodliwe europejskiej gwarantowałyby złagodzenia efekty miałyby pułapach konwencjonalnych, które węgla, dyrektyw; kontynuacja trwałych konwencjonalnych 2020.       Copa-Cogeca niezbędne, rozpowszechnienie światowej. rozwój, następnie odrzuca propozycję stosowania energii źródeł odnawialnych 2009/28/WE jakości dyrektywy zmieniającą 98/70/WE populacji większej możliwości „zielonego wzrostu”  rolników, stanowi która zobowiązuje działać biogospodarki, leśników rybaków spójnej produkcją żywności materiałów bioenergii europejskich spółdzielni umożliwienie (COM(2012)595 wersja konwencjonalnych;  wielokrotnego naliczania; usunięcia pułapów 2020; ukierunkowanej biopaliw, żywnościowych, skutków czynników typów biopaliw/biocieczy odpadów wszystkich trwałości zapewnienia przestrzegania kryteriów stabilnej kontynuowania poprawek propozycji Komisji Europejskiej wprowadzenie Apeluje ostateczna) obecnym brzmieniu. instrumentami skutecznymi szczególności domaga się: konwencjonalnych.  W dalszym konstruktywnymi, zaawansowanych jednoczesnym pozostałości;
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »