REKLAMA

Resort środowiska ws. problemu z odpadami w postaci folii i sznurka rolniczego

Ministerstwo Środowiska w dniu 23 października 2018 r. udzieliło odpowiedzi na wniosek KRIR z lipca 2018 r. w sprawie odpadów w postaci folii i sznurka rolniczego wytwarzanych w rolnictwie.

Na wstępie resort środowiska wyjaśnia, że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów. W przypadkach określonych w przepisach odrębnych koszty gospodarowania odpadami ponosi producent produktu lub podmiot wprowadzający produkt na terytorium kraju, określony w tych przepisach. Natomiast takie przepisy nie zostały określone w odniesieniu do produktów typu folia wykorzystywana w rolnictwie.

W związku z powyższym resort poinformował, że rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Powyższy przepis funkcjonował w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach od momentu jej wejścia w życie, natomiast popyt na odpady z folii w latach poprzednich spowodował, że bardzo często były one odbierane od wytwórców bezpłatnie. Nie dziwi więc zaniepokojenie wytwórców w związku z zaistniałą systuacją, natomiast przepisy w tym zakresie nie uległy zmianie.

Niemniej jednak, w Ministerstwie Środowiska jest świadomość zaistniałej sytuacji oraz problemów, które z niej wynikają, w tym możliwych ograniczeń w odbiorze odpadów danego rodzaju, również odpłatnie. Dlatego też sytuacja jest analizowana pod kątem możliwości ewentualnego wprowadzenia rozwiązań prawnych ułatwiających rolnikom zagospodarowanie tych odpadów.

Źródło:

www.krir.pl

 

 

 Źródło
 Podlaska Izba Rolnicza
 http://pirol.pl


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Resort-srodowiska-ws--problemu-z-odpadami-w-postaci-folii-i-sznurka-rolniczego.html
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

odpadami odpadów rolniczego środowiska postaci sznurka Resort problemu wytwórców gospodarowania natomiast koszty związku przepisy odpadach Środowiska resort grudnia sytuacji systuacją, zmianie. Niemniej zakresie uległy jednak, Ministerstwie świadomość zaistniałej zaistniałą odbierane zaniepokojenie bezpłatnie. które często bardzo spowodował, poprzednich latach odpady życie, wejścia problemów, również wynikają, prawnych NowoczesnaFarma.pl Żródło: Rolniczego Portalu uprzejmości dzięki  http://pirol.pl Informacja Rolnicza  Podlaska odpadów. Źródło: www.krir.pl      Źródło zagospodarowanie rolnikom ułatwiających rozwiązań możliwych wprowadzenia ewentualnego możliwości kątem analizowana sytuacja Dlatego odpłatnie. ustawie rodzaju, danego odbiorze ograniczeń momentu odpady, funkcjonował ponoszone ponosi odrębnych przepisach określonych przypadkach odpadów. posiadacza poprzedniego obecnego wytwórcę pierwotnego późn. produktu ustawy zgodnie wyjaśnia, wstępie rolnictwie. Na wytwarzanych sprawie na wniosek odpowiedzi udzieliło października Ministerstwo producent podmiot przepis poinformował, zezwolenie. Powyższy odpowiednie posiadającemu podmiotowi czynności zlecenie zagospodarować własny obowiązek wytwórcą będący rolnik powyższym wprowadzający rolnictwie. W wykorzystywana produktów odniesieniu określone zostały Natomiast przepisach. określony kraju, terytorium produkt http://nowoczesnafarma.pl/Resort-srodowiska-ws--problemu-z-odpadami-w-postaci-folii-i-sznurka-rolniczego.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »