REKLAMA

Resort środowiska ws. problemu z odpadami w postaci folii i sznurka rolniczego

sznurekrolniczyMinisterstwo Środowiska w dniu 23 października 2018 r. udzieliło odpowiedzi na wniosek KRIR z lipca 2018 r. w sprawie odpadów w postaci folii i sznurka rolniczego wytwarzanych w rolnictwie.

Na wstępie resort środowiska wyjaśnia, że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów. W przypadkach określonych w przepisach odrębnych koszty gospodarowania odpadami ponosi producent produktu lub podmiot wprowadzający produkt na terytorium kraju, określony w tych przepisach. Natomiast takie przepisy nie zostały określone w odniesieniu do produktów typu folia wykorzystywana w rolnictwie.

W związku z powyższym resort poinformował, że rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Powyższy przepis funkcjonował w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach od momentu jej wejścia w życie, natomiast popyt na odpady z folii w latach poprzednich spowodował, że bardzo często były one odbierane od wytwórców bezpłatnie. Nie dziwi więc zaniepokojenie wytwórców w związku z zaistniałą systuacją, natomiast przepisy w tym zakresie nie uległy zmianie.

Niemniej jednak, w Ministerstwie Środowiska jest świadomość zaistniałej sytuacji oraz problemów, które z niej wynikają, w tym możliwych ograniczeń w odbiorze odpadów danego rodzaju, również odpłatnie. Dlatego też sytuacja jest analizowana pod kątem możliwości ewentualnego wprowadzenia rozwiązań prawnych ułatwiających rolnikom zagospodarowanie tych odpadów.

 Źródło
 Krajowa Rada Izb Rolniczych
 http://krir.pl


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Resort-srodowiska-ws--problemu-z-odpadami-w-postaci-folii-i-sznurka-rolniczego-.html
 

125ml milk

sznurekrolniczy
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

odpadami postaci sznurka rolniczego środowiska odpadów Resort problemu resort wytwórców związku przepisy gospodarowania koszty odpadach grudnia natomiast Środowiska  Źródło zakresie Portalu które problemów, sytuacji zaistniałej świadomość Ministerstwie Rolniczego jednak, zmianie. Niemniej uległy systuacją, możliwych zaistniałą zaniepokojenie bezpłatnie. odbierane często NowoczesnaFarma.pl Żródło: bardzo spowodował, poprzednich latach odpady wynikają, ograniczeń  Krajowa ułatwiających 2018 listopad Opublikowano: Rolniczych  http://krir.pl Informacja Jawid dzięki uprzejmości Małgorzata odpadów. zagospodarowanie rolnikom prawnych odbiorze rozwiązań wprowadzenia ewentualnego możliwości życie, analizowana sytuacja Dlatego odpłatnie. również rodzaju, danego kątem podmiotowi wejścia pierwotnego produktu producent ponosi odrębnych przepisach określonych przypadkach odpadów. posiadacza poprzedniego obecnego wytwórcę ponoszone wprowadzający późn. ustawy zgodnie wyjaśnia, wstępie rolnictwie. Na wytwarzanych sprawie wniosek odpowiedzi udzieliło października Ministerstwo podmiot produkt momentu wytwórcą ustawie funkcjonował przepis zezwolenie. Powyższy odpowiednie posiadającemu czynności zlecenie odpady, zagospodarować własny obowiązek będący terytorium rolnik poinformował, powyższym rolnictwie. W wykorzystywana produktów odniesieniu określone zostały Natomiast przepisach. określony kraju, http://nowoczesnafarma.pl/Resort-srodowiska-ws--problemu-z-odpadami-w-postaci-folii-i-sznurka-rolniczego-.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »