REKLAMA

Artykuł o Tematyce Ekologicznej Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych przekazany do ponownych uzgodnień

Ministerstwo Klimatu przekazało 7 lipca 2020 r. do ponownych uzgodnień międzyresortowych i opiniowania projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Celem regulacji jest wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej na Bałtyku oraz rozwój polskich firm tworzących łańcuch dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej. Uzgodnienia i opiniowanie potrwają 7 dni.

Turbina wiatrowa

Projekt ustawy został pierwotnie opublikowany 15 stycznia br. i przekazany do miesięcznych konsultacji publicznych, jak również uzgodnień międzyresortowych i opiniowania. Projekt został pozytywnie przyjęty przez branżę i inwestorów, którzy planują realizację morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, jednocześnie zgłoszono szereg uwag natury merytorycznej, legislacyjnej i redakcyjnej. Partnerzy społeczni – m.in. inwestorzy i przedsiębiorcy tworzący łańcuch dostaw – w ramach konsultacji społecznych przekazali liczne uwagi, których celem było przygotowanie optymalnego otoczenia regulacyjnego dla przyszłych inwestycji.

W trakcie prac nad analizą zgłoszonych uwag niezbędne było zorganizowanie kilkudziesięciu spotkań z kluczowymi podmiotami zaangażowanymi w proces powstawania morskich farm wiatrowych, jak również z Dyrekcją Generalną ds. Konkurencji Komisji Europejskiej, w zakresie prenotyfikacji systemu wsparcia.

W wyniku zgłoszonych uwag, jak również w rezultacie rozmów z Komisją Europejską, możliwe było zwiększenie mocy projektów morskich farm wiatrowych, które zostaną zrealizowane w ramach tzw. I fazy systemu wsparcia – z 4,6 GW do 5,9 GW. Ponadto, w celu zapewniania, że pomoc publiczna będzie udzielana w sposób maksymalnie efektywny, tj. w sposób nie prowadzący do wystąpienia nadwsparcia, wprowadzono dodatkowy mechanizm zabezpieczający (tzw. clawback). W związku z wydłużonym okresem wsparcia (25 lat, względem 15 lat w odniesieniu do mechanizmu wsparcia dla pozostałych odnawialnych źródeł energii) projektodawca zdecydował się na wprowadzenie obowiązku corocznego rozliczania ujemnego/dodatniego salda.

Zaktualizowany projekt odpowiada również na uwagi zgłoszone w takich obszarach jak m.in.: plany łańcucha dostaw materiałów i usług, wymagania w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i likwidacji morskich farm wiatrowych (tzw. certyfikacja) oraz kwestii przyłączenia morskich farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznej.

Po zakończeniu procesu uzgodnień międzyresortowych i opiniowania, w trakcie którego zebrane zostaną dodatkowe uwagi organów administracji publicznej, projekt ustawy zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, a następnie przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Link do zaktualizowanego projektu ustawy

Źródło
Ministerstwo Klimatu
https://www.gov.pl/web/klimat

125ml milk

1920
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

morskich wiatrowych ustawy uzgodnień przekazany również ponownych Projekt farmach elektrycznej energii wytwarzania promowaniu – dostaw międzyresortowych wsparcia projekt zgłoszonych wiatrowych, został konsultacji Komitet łańcuch sposób Klimatu systemu energetyki zostaną Ministerstwo pozostałych z wydłużonym okresem względem odniesieniu mechanizmu źródeł odnawialnych energii) projektodawca zdecydował wprowadzenie obowiązku corocznego związku zapewniania, clawback). efektywny, Ponadto, udzielana I fazy maksymalnie prowadzący zabezpieczający zrealizowane wystąpienia nadwsparcia, wprowadzono dodatkowy mechanizm publiczna rozliczania usług, ujemnego/dodatniego zostanie trakcie którego zebrane dodatkowe organów administracji publicznej, do rozpatrzenia procesu Ekonomiczny Ministrów, następnie Stały Ministrów. Link zaktualizowanego projektu ustawyŹródło opiniowania, zakończeniu salda. Zaktualizowany projektów odpowiada na uwagi zgłoszone takich obszarach m.in.: łańcucha materiałów wymagania elektroenergetycznej. Po w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji likwidacji certyfikacja) kwestii przyłączenia które Komisji zwiększenie którzy miesięcznych publicznych, opiniowania. pozytywnie przyjęty branżę inwestorów, planują opublikowany realizację na Morzu Bałtyckim, jednocześnie zgłoszono szereg natury stycznia pierwotnie legislacyjnej Bałtyku przekazało opiniowania wiatrowych. regulacji wykorzystanie potencjału wiatrowej rozwój Projekt polskich tworzących morskiej wiatrowej. Uzgodnienia opiniowanie potrwają dni. merytorycznej, i redakcyjnej. możliwe Konkurencji kluczowymi podmiotami zaangażowanymi proces powstawania Dyrekcją Generalną Europejskiej, kilkudziesięciu zakresie prenotyfikacji wsparcia. W wyniku rezultacie rozmów Komisją Europejską, spotkań zorganizowanie Partnerzy liczne społeczni inwestorzy przedsiębiorcy tworzący w ramach społecznych przekazali uwagi, niezbędne których przygotowanie optymalnego otoczenia regulacyjnego przyszłych inwestycji. W trakcie analizą https://www.gov.pl/web/klimat
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »