REKLAMA

Program LIFE: Dwa polskie projekty z rekordowym wsparciem

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,twitter plansza life zintegrowane finansowanie

Województwo Małopolskie na przeciwdziałanie zmianom klimatu, a PGW Wody Polskie na poprawę jakości wody w Pilicy otrzymają w sumie 92 mln zł z unijnego Programu LIFE i 50 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Cieszymy się, że Komisja Europejska doceniła wysiłki polskich wnioskodawców Programu LIFE i że NFOŚiGW po raz pierwszy wesprze tak duże i istotne projekty zintegrowane. Ich budżet jest imponujący i największy w dotychczasowej historii dofinansowywanych przez nas przedsięwzięć. Jestem przekonany, że zaplanowane działania przełożą się na realne efekty ekologiczne w Małopolsce i w zlewni rzeki Pilicy” – mówi Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

Projekty zintegrowane LIFE to duże, złożone i wieloletnie przedsięwzięcia mające na celu pełne wdrożenie strategicznych dokumentów dotyczących środowiska lub klimatu na szczeblu regionalnym lub krajowym. Ich istotą jest również ograniczanie barier dla wdrażania strategii, a także mobilizacja i skoordynowanie wydatkowania innych środków publicznych i prywatnych dla jej realizacji (tzw. środków komplementarnych).

Najpierw Komisja Europejska (w ramach ubiegłorocznego naboru), a następnie 23 października br. rada nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziły współfinansowanie projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie).

Wieloletni projekt LIFE EKOMAŁOPOLSKA” (2021-2031) obejmuje m.in.: wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii, niskoemisyjną transformację rynku urządzeń grzewczych, tworzenie narzędzi informatycznych określających potencjał OZE, przygotowanie regionalnego centrum kompetencji wspierającego powiaty i gminy, a także pilotaże w zakresie klastrów energetycznych, spółdzielni energetycznych, biogazowni rolniczych oraz wykorzystania biomasy odpadowej. W powiatach małopolskich ma powstać sieć ekodoradców ds. klimatu i środowiska (co najmniej 16 centrów doradczych na poziomie powiatowym). Planuje się także stworzenie siatki współpracy oraz wymiany doświadczeń na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatu i łagodzenia ich skutków. Wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji to 70 mln zł (w tym dofinansowanie z NFOŚiGW to ok. 24,6 mln zł).

Partnerami „LIFE MAŁOPOLSKA” będą: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Europejskie Centrum Czystego Powietrza, Miasto Kraków, Miasto Nowy Sącz, Miasto Tarnów, 18 powiatów Województwa Małopolskiego, a także podmioty zagraniczne (Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy).

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego planuje także pozyskać na rzecz wdrożenia Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii ok. 4,6 mld zł środków komplementarnych z innych źródeł zagranicznych i krajowych.

Drugi polski projekt zintegrowany to „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” (2021-2030). Koszt kwalifikowany działań, których celem jest poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód w zlewni Pilicy ze szczególnym uwzględnieniem Zbiornika Sulejów, wyniesie ok. 72 mln zł (w tym dofinansowanie z NFOŚiGW to ponad 25 mln zł) oraz ok. 800 mln zł środków komplementarnych.

Projekt będzie wdrażał obowiązujący Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, a także Program działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy powyżej Zbiornika Sulejowskiego, opracowany w ramach projektu „LIFE+ EKOROB”. Przewiduje się m.in. wsparcie działań z zakresu poprawy retencji wody w krajobrazie, a także opracowanie strategicznych dokumentów adaptacyjnych dla obszarów miejskich (5 miast), oraz działania demonstracyjne i edukacyjne, w tym inwestycje pilotażowe w „niebiesko-zieloną infrastrukturę” i biotechnologie ekosystemowe.

Partnerami tych działań będą: Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Województwo Łódzkie, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz FPP Enviro.

Więcej o Programie LIFE:Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,twitter plansza life zintegrowane finansowanie
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Wuppertal Institute Climate, Environment Energy). Urząd MAŁOPOLSKA” Marszałkowski powiatów uwzględnieniem Wisły biotechnologie retencji krajobrazie, opracowanie adaptacyjnych obszarów miejskich miast), demonstracyjne edukacyjne, inwestycje pilotażowe „niebiesko-zieloną infrastrukturę” ekosystemowe. Partnerami zakresu Regionalne Ekohydrologii Polskiej Akademii Łódzkie, Fundacja Rozwoju Polskiego Rolnictwa Enviro. Więcej Programie LIFE: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/ http://www.ekorob.pl/ Źródło Narodowy Fundusz poprawy wsparcie przykładzie komplementarnych. Projekt Pilicy” (2021-2030). kwalifikowany działań, których poprawa różnorodności biologicznej wód szczególnym łagodzenia Sulejów, wyniesie ok. 72 Przewiduje wdrażał obowiązujący obszarze dorzecza Wisły, ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych powyżej Sulejowskiego, opracowany projektu „LIFE+ EKOROB”. skutków. powiatach przeciwdziałania pełne Małopolsce Pilicy” – mówi Wiceprezes Lorkowski. Projekty zintegrowane duże, złożone wieloletnie przedsięwzięcia mające dotyczących efekty szczeblu krajowym. istotą również ograniczanie barier wdrażania strategii, mobilizacja skoordynowanie wydatkowania publicznych prywatnych ekologiczne realne komplementarnych). Najpierw wnioskodawców Województwo Małopolskie przeciwdziałanie klimatu, poprawę otrzymają unijnego Narodowego Funduszu Wodnej. „Cieszymy doceniła wysiłki polskich pierwszy przełożą wesprze istotne projekty zintegrowane. budżet imponujący największy dotychczasowej historii dofinansowywanych przedsięwzięć. Jestem przekonany, zaplanowane realizacji ubiegłorocznego dziedzinie małopolskich wspierającego powiaty gminy, pilotaże zakresie klastrów spółdzielni biogazowni rolniczych wykorzystania biomasy odpadowej. powstać centrum ekodoradców najmniej centrów doradczych powiatowym). Planuje stworzenie siatki współpracy wymiany doświadczeń lokalnym, międzynarodowym kompetencji regionalnego naboru), Warszawie). Wieloletni następnie października nadzorcza zatwierdziły współfinansowanie projektów Urzędu Marszałkowskiego Państwowego Gospodarstwa Wodnego (Regionalny Zarząd projekt „LIFE przygotowanie EKOMAŁOPOLSKA” (2021-2031) obejmuje m.in.: Energii, niskoemisyjną transformację urządzeń grzewczych, tworzenie narzędzi informatycznych określających potencjał https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »