REKLAMA

NFOŚiGW podpisał umowy na dwa największe w historii polskie projekty LIFE

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,1
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,2
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,4
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,5
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,3

„Program LIFE jest instrumentem finansowym, który w szczególny sposób wpisuje się w cele Ministra Klimatu i Środowiska, ponieważ wspiera transformację w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu. To program, który przyczynia się do ochrony i poprawy jakości środowiska oraz zatrzymywania i odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej, w tym cennej sieci Natura 2000” – powiedział Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka, podczas uroczystości podpisania dwóch umów o dofinansowanie zintegrowanych projektów LIFE.

W spotkaniu – poza Ministrem Michałem Kurtyką – udział wzięli: Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski, Marszałek oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski i Tomasz Urynowicz oraz Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego Robert Bylica, a także Prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca oraz Dyrektor RZGW Warszawa – Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

„To wielki sukces Małopolski oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, których projekty o wartości ok. 144 mln zł uzyskały wsparcie w wysokości 95 proc. finansowania ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To największe projekty zintegrowane LIFE dotychczas wdrażane w Polsce. Ich celem jest ukierunkowanie kolejnych setek milionów złotych na działania na rzecz klimatu i gospodarki wodnej” – odnotował Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

Spotkanie odbyło się w formie konferencji on-line. Zaprezentowano szczegółowe działania, które będą realizowane w ramach projektów LIFE pn.: „LIFE EKOMAŁOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” oraz „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy”.

Wieloletni projekt „LIFE EKOMAŁOPOLSKA” (2021-2031) obejmuje m.in.: implementację Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii, niskoemisyjną transformację rynku urządzeń grzewczych, tworzenie narzędzi informatycznych określających potencjał OZE, przygotowanie regionalnego centrum kompetencji wspierającego powiaty i gminy, a także pilotaże w zakresie klastrów energetycznych, spółdzielni energetycznych, biogazowni rolniczych oraz wykorzystania biomasy odpadowej. Wartość inwestycji to ponad 70 mln zł (w tym dofinansowanie z KE: ponad 9,8 mln euro z KE, ponad 24,6 mln zł z NFOŚiGW oraz ponad 3,5 mln zł wkładu własnego).

Z kolei celem drugiego polskiego projektu zintegrowanego „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” (2021-2030) jest poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód w zlewni Pilicy, ze szczególnym uwzględnieniem Zbiornika Sulejów. Koszt tego przedsięwzięcia to prawie 74 mln zł (dofinansowanie z KE: prawie 9,8 mln euro z KE, ponad 25 mln zł z NFOŚiGW oraz ponad 5,8 mln zł wkładu własnego).

Projekty zintegrowane LIFE to duże, złożone i wieloletnie przedsięwzięcia mające na celu pełne wdrożenie strategicznych dokumentów dotyczących środowiska lub klimatu na szczeblu regionalnym lub krajowym. Ich istotą jest również ograniczanie barier dla wdrażania strategii, a także mobilizacja i skoordynowanie wydatkowania innych środków publicznych i prywatnych. Przewiduje się, że realizacja projektu Małopolski ukierunkuje finansowanie działań proklimatycznych w tym regionie w wysokości 1 100 mln zł. Projekt RZGW w Warszawie powinien dodatkowo zmobilizować finansowanie w wysokości 175 mln zł na ochronę dorzecza środkowej Wisły.

Dodatkowe informacje o Programie LIFE:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/


Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

jakości potencjał przygotowanie regionalnego centrum kompetencji wspierającego ochronę powiaty zmobilizować gminy, pilotaże zakresie klastrów dodatkowo spółdzielni biogazowni rolniczych wykorzystania powinien określających mobilizacja Warszawie (2021-2031) Fundusz Narodowy LIFE: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/ Źródło Programie informacje Wisły. Dodatkowe Pilicy”. Wieloletni projekt EKOMAŁOPOLSKA” obejmuje informatycznych m.in.: implementację Energii, niskoemisyjną środkowej urządzeń grzewczych, tworzenie narzędzi dorzecza biomasy Wartość Projekt dokumentów duże, złożone wieloletnie mające pełne innych wdrożenie wydatkowania strategicznych dotyczących (dofinansowanie szczeblu regionalnym krajowym. istotą skoordynowanie również ograniczanie barier wdrażania własnego). Projekty publicznych odpadowej. Pilicy” strategii, inwestycji regionie własnego). Z drugiego polskiego proklimatycznych działań zintegrowanego (2021-2030) Sulejów. poprawa biologicznej ukierunkuje wód Pilicy, szczególnym uwzględnieniem realizacja Przewiduje prywatnych. Zbiornika formie Energii” podpisania biologicznej, cennej Natura 2000” powiedział Minister Michał Kurtyka, podczas uroczystości dwóch procesu umów zintegrowanych LIFE. W spotkaniu Ministrem Michałem Kurtyką udział wzięli: Lorkowski, utraty odwrócenia Wicemarszałek kierunku „Program instrumentem finansowym, szczególny sposób wpisuje Ministra Środowiska, ponieważ wspiera efektywnie zatrzymywania korzystającej zasobów, niskoemisyjnej odpornej zmiany klimatu. program, przyczynia ochrony poprawy Marszałek Witold Wdrażanie Lorkowski. Spotkanie dotychczas wdrażane Polsce. ukierunkowanie kolejnych milionów złotych wodnej” odnotował odbyło Funduszu konferencji on-line. Zaprezentowano szczegółowe działania, które będą realizowane EKOMAŁOPOLSKA Wodnej. Narodowego Kozłowski Przemysław Tomasz Urynowicz Przewodniczący Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Robert Bylica, Prezes Polskie Dyrektor Europejskiej Warszawa Łukaszewska-Trzeciakowska. „To wielki sukces Zarządu Warszawie, których wartości uzyskały wsparcie finansowania https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »