REKLAMA

Prof. Jan Szyszko: Żaden kraj nie jest w pełni odporny na zmiany klimatu

csm  DSC0333 c33c10c78f Zmiany klimatu w obszarach przybrzeżnych i morskich to temat spotkania Global Climate Action, w którym udział wziął minister środowiska prof. Jan Szyszko. Wydarzenie odbyło się w ramach szczytu klimatycznego ONZ w Bonn (COP23).

Minister środowiska prof. Jan Szyszko podkreślił, że zagrożeniem są nasilające się ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak huraganowe wiatry, postępujące zasolenie wód gruntowych w obszarach przybrzeżnych czy silniejsze sztormy.
"Należy podkreślić, że Polska posiada i wdraża krajową strategię adaptacji do zmian klimatu, w której strefa wybrzeża została wyodrębniona jako jeden z obszarów szczególnie wrażliwych. Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka dla tego obszaru zaproponowano odpowiednie do realizacji  działania adaptacyjne" – mówił prof. Jan Szyszko.
"Kolejnym ważnym działaniem jest wyznaczanie obszarów chronionych w obszarach przybrzeżnych i morskich, gdzie przyroda będzie mogła zaadaptować się do zmian klimatu. W strefie przybrzeżnej utworzyliśmy dwa parki narodowe – Woliński Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, obejmujące obszar lądowy oraz pas morza przyległego” – dodał minister.
Warto podkreślić, że Polska wyznaczyła 44% swoich wód terytorialnych jako obszary chronione. Wskazała również 17 obszarów Natura 2000, z czego 9 wyznaczono jako HELCOM Baltic Sea Protected Areas. Dzięki działaniom Polski Morze Bałtyckie było pierwszym morzem na świecie, dla którego osiągnięto przyjęty w ramach Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej cel pokrycia przynajmniej 10% powierzchni mórz obszarami chronionymi.
 

Źródło
Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl/

125ml milk

csm  DSC0333 c33c10c78f
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

klimatu Szyszko: pełni odporny zmiany obszarach przybrzeżnych obszarów – Żaden środowiska wód Narodowy, podkreślić, Polska strefie lądowy i morskich, chronione. obszary terytorialnych swoich wyznaczyła minister. Warto dodał przyległego” obszar przybrzeżnej obejmujące przyroda Słowiński mogła Woliński narodowe zaadaptować klimatu. utworzyliśmy HELCOM Wskazała osiągnięto Środowiska Ministerstwo chronionymi.   Źródło obszarami mórz powierzchni przynajmniej pokrycia biologicznej różnorodności ochronie Konwencji przyjęty którego również świecie, morzem pierwszym Bałtyckie Polski działaniom Dzięki Areas. Protected Baltic wyznaczanie wyznaczono Natura chronionych realizacji  działaniem szczytu wiatry, huraganowe pogodowe, zjawiska ekstremalne nasilające zagrożeniem podkreślił, Szyszko (COP23). Minister klimatycznego odbyło zasolenie Wydarzenie Szyszko. minister wziął udział którym Action, Climate Global spotkania morskich  Zmiany postępujące gruntowych ważnym wrażliwych. Szyszko. "Kolejnym mówił adaptacyjne" odpowiednie zaproponowano obszaru ryzyka analizy przeprowadzonej podstawie szczególnie silniejsze wyodrębniona została wybrzeża strefa której klimatu, adaptacji strategię krajową wdraża posiada sztormy. "Należy http://www.mos.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »