REKLAMA

Ponad 164 mln euro z Funduszy norweskich i EOG na rzecz środowiska i klimatu

 

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,podpisanie umowy norweskie Fot. Ministerstwo Klimatu

Poprawa jakości powietrza i efektywne wykorzystanie energii w szkołach i przedsiębiorstwach, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych czy przeciwdziałanie zmianom klimatu – wsparcie tych i szeregu innych inicjatyw daje uruchamiany dzisiaj Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. Umowy w sprawie realizacji nowego programu, finansowanego ze środków Funduszy norweskich i EOG, podpisali Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce, Olav Myklebust oraz Minister Klimatu, Michał Kurtyka, w obecności Wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Grzegorza Pudy oraz Wiceprezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Artura Michalskiego.

- Realizacja poprzednich dwóch edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG dowiodła, że zapotrzebowanie na celowane inwestycje prośrodowiskowe, zwłaszcza w sektorze energetyki oraz adaptacji do zmian klimatu nadal jest duże. W Polsce środki te były i są przeznaczane na wyjątkowe projekty o wysokiej efektywności ekologicznej i społecznej. Narodowy Fundusz wysoko ocenia współpracę z państwami-darczyńcami i cieszymy się, że będzie kontynuowana dzięki podpisanym dziś porozumieniom. Pierwsze nabory m.in. z obszaru ochrony przyrody, a także obszaru energia na źródła kogeneracyjne, termomodernizację szkół oraz inwestycje w systemy ciepłownicze ogłoszone zostaną już 3 marca, a wnioski będą przyjmowane od  6 kwietnia – zaznaczył Wiceprezes NFOŚiGW, Artur Michalski,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ścisłej współpracy z Operatorem Programu Ministerstwem Klimatu oraz partnerami z państw-darczyńców: Norweską Agencją Środowiska (NEA), Norweską Dyrekcją ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE), Krajową Agencją ds. Energii Islandii (OS). To już III edycja Funduszy norweskich i EOG w Polsce, która jest kontynuacją programów środowiskowych wdrażanych podczas dwóch poprzednich edycji.

Nowy program, nowe możliwości

Budżet całkowity Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” to 164,7 mln euro, z których 140 mln euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a 24,7 mln euro wkład krajowy. O wsparcie w ramach Programu będą mogły się ubiegać, w zależności od naboru, m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, przedsiębiorcy (m.in. przedsiębiorstwa przemysłowe, spółki komunalne, w tym producenci energii i ciepła, czy właściciele małych elektrowni wodnych).

- Uruchamiamy dzisiaj największy w Polsce i Europie program wsparcia w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG. Dbanie o środowisko to nie tylko wielkie przedsięwzięcia, takie jak dążenie do gospodarki zeroemisyjnej, to również edukacja uczniów na temat ekologii i zmian klimatycznych. Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w sposób kompleksowy podchodzi do ochrony środowiska. Dofinansowanie zostanie skierowane zarówno do sektora publicznego i prywatnego, jak i organizacji pozarządowych. Wszystkie planowane w programie inicjatywy są ważne i potrzebne – podkreśliła Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W ramach nowej perspektywy finansowej w roku 2020 planowane jest ogłoszenie 13 naborów wniosków o dofinansowanie. Będzie  można ubiegać się o wsparcie na ochronę gatunków i siedlisk, zabezpieczenie przed inwazyjnymi gatunkami obcymi i zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się, poprawę efektywności energetycznej budynków szkolnych, rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach. Pomocą zostaną również objęte działania podnoszące świadomość wśród uczniów w zakresie łagodzenia zmian klimatu i dostosowywania się do nich. Będzie można ubiegać się również o dofinansowanie działań związanych z budową lub modernizacją miejskich systemów grzewczych, eliminacją indywidualnych źródeł ciepła czy budową instalacji do produkcji paliwa z drewna i biomasy rolnej. Przewiduje się również wsparcie w obszarze budowy źródeł ciepła z wykorzystaniem energii geotermalnej, zwiększenia wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych oraz wzmocnionego wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wsparcie jest zróżnicowane w zależności rodzaju projektów.  Największe pieniądze, od 1 do 7 mln euro, będzie można uzyskać na projekty związane z rozwojem wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej oraz budowy lub modernizacji miejskich systemów grzewczych i usuwania indywidualnych źródeł ciepła. Poziom dofinansowania w Programie wyniesie od 45 proc. do 100 proc. i będzie uzależniony od charakteru danego obszaru, a także od maksymalnych limitów związanych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

Wzmacnianie współpracy bilateralnej z państwami-darczyńcami w obszarze środowiska

Ważnym aspektem wdrażania Funduszy norweskich i EOG pozostaje w ich III edycji wzmacnianie relacji dwustronnych z państwami-darczyńcami. Na realizację Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu przeznaczonych zostanie dodatkowo 900 000 euro pochodzących z budżetu Funduszu Współpracy Dwustronnej. Środki te będzie można wykorzystać na działania realizowane wspólnie przez instytucje polskie i instytucje z państw-darczyńców.

Już od 10 stycznia NFOŚiGW przyjmuje wnioski na projekty w zakresie współpracy dwustronnej – mogą je składać polskie podmioty we współpracy z podmiotami z państw-darczyńców:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,21,ogloszenie-i-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-bilateralnych.html


Czym są Fundusze norweskie i EOG

Pełna i oficjalna nazwa tak zwanych Funduszy norweskich i EOG to Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy.

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie są jej członkami.

Polska już po raz trzeci korzysta z tych pieniędzy. W ostatniej, drugiej edycji Funduszy – 2009-2014 – pula środków dla Polski wynosiła 578,1 miliona euro. Umożliwiła ona dofinansowanie ponad 1300 projektów. W III edycji Funduszy Polska, z alokacją brutto 809,3 milionów euro (z łącznej puli ponad 2,8 miliarda euro), podobnie jak w poprzednich edycjach, pozostanie największym beneficjentem tych pieniędzy w UE.

Za koordynację wdrażania Funduszy norweskich i EOG w Polsce odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Współpracuje przy tym z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Poszczególne programy III edycji Funduszy są wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Wyjątek stanowią, podobnie jak w poprzednich edycjach, obszary „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny – godna praca”, które zarządzane są przez darczyńców (odpowiednio przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway).

Programy w ramach Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 r. Wyjątek stanowi Fundusz Współpracy Dwustronnej, który będzie wdrażany do 30 kwietnia 2025 r.

Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego: http://www.eog.gov.pl.

 

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,podpisanie umowy norweskie
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

dwustronnej stanowią, przyjmuje zwanych programie rozwój wysoko nabory Pierwsze porozumieniom. podpisanym dzięki kontynuowana cieszymy współpracę ocenia Narodowy także społecznej. ekologicznej wysokiej wyjątkowe przeznaczane duże. adaptacji energetyki sektorze przyrody, energia prośrodowiskowe, NFOŚiGW, państw-darczyńców: partnerami Ministerstwem Operatorem ścisłej wdraża Wodnej Narodowy Michalski, Wiceprezes źródła zaznaczył od  przyjmowane marca, ogłoszone ciepłownicze systemy szkół termomodernizację kogeneracyjne, zwłaszcza celowane Dyrekcją zwiększenie sprawie Klimatu”. uruchamiany inicjatyw innych szeregu zmianom przeciwdziałanie odnawialnych przedsiębiorstwach, nowego szkołach wykorzystanie efektywne powietrza jakości Klimatu Poprawa Fot.   realizacji programu, zapotrzebowanie Grzegorza dowiodła, Norweskiego Realizacja Michalskiego. - Artura Wodnej, Narodowego Zarządu Wiceprezesa Wiceministra finansowanego obecności Kurtyka, Michał Klimatu, Myklebust Norwegii Królestwa Ambasador Jarosińska-Jedynak, podpisali (NEA), Zasobów szkolnych, podchodzi pozarządowych. organizacji prywatnego, publicznego sektora zarówno skierowane Dofinansowanie środowiska. kompleksowy inicjatywy sposób klimatycznych. ekologii edukacja zeroemisyjnej, dążenie przedsięwzięcia, wielkie środowisko Wszystkie ważne wsparcia siedlisk, budynków energetycznej poprawę rozprzestrzenianiu zapobieganie obcymi gatunkami inwazyjnymi zabezpieczenie gatunków potrzebne ochronę  można dofinansowanie. wniosków naborów ogłoszenie finansowej perspektywy Jarosińska-Jedynak. W podkreśliła Dbanie program Wodnych środowiskowych wkład stanowią których całkowity możliwości Budżet program, edycji. Nowy podczas wdrażanych programów mogły kontynuacją która i EOG edycja Islandii Energii Krajową (NVE), i Energii krajowy. ubiegać, Europie przemysłowe, największy Uruchamiamy wodnych). - elektrowni właściciele i ciepła, producenci komunalne, spółki przedsiębiorstwa naboru, (m.in. przedsiębiorcy wyższe, uczelnie pozarządowe, organizacje związki, terytorialnego samorządu jednostki Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »