REKLAMA

Ponad 13 mln zł na wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym

Od 22 lipca 2020 r. do 22 września 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmował koncepcje projektowe w ramach działania pilotażowego pn. „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym”, które jest finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021. Do wykorzystania jest budżet w wysokości ponad 13 mln zł (3 mln euro).

O wsparcie będą mogły ubiegać się podmioty prywatne lub publiczne, komercyjne lub niekomercyjne oraz organizacje pozarządowe. Możliwa jest również realizacja projektów partnerskich z udziałem podmiotów z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein), Państw-Beneficjentów czy też państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które przyczyniają się do wdrażania programu.

Propozycje projektów powinny uwzględniać realizację działań związanych z ograniczeniem zużycia surowców, zmniejszeniem produkcji odpadów oraz uwzględnieniem Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w modelu biznesowym. Istotne komponenty to także rozwiązania dotyczące zrównoważonej produkcji przemysłowej, zrównoważonej konsumpcji oraz biogospodarki, a także posiadające charakter innowacyjny. Koncepcje powinny również zawierać elementy działań edukacyjnych oraz podnoszących świadomość społeczną w zakresie GOZ, jednak wydatki poniesione na te działania nie mogą przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych projektu.

Przewidziano dofinansowania na poziomie do 85% kosztów kwalifikowanych, przy czym minimalna kwota wsparcia wynosi 1 313 640 zł (300 tys. euro) a maksymalna – 4 378 800 zł (1 mln euro).

Nabór przebiega w dwóch etapach. Najpierw wnioskodawca wypełnia koncepcję projektową, a następnie składa ją do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie koncepcje będą analizowane pod kątem oceny formalnej i merytorycznej. Następnie Ministerstwo Klimatu sporządzi projekt listy rankingowej koncepcji projektowych. Do kolejnego etapu naboru zostaną dopuszczone koncepcje projektowe, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, a łączna wysokość wnioskowanego dofinansowania nie przekracza równowartości 10 mln euro.

Szczegóły naboru:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,34,wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym.html

clWHv4Coq2hlRbu2p6k,norway

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,ob
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

obiegu gospodarki zamkniętym Gospodarki realizacji wzmocnienie które koncepcje Środowiska Ochrony produkcji zrównoważonej działań powinny projektów dofinansowania również będą Obszaru Europejskiego także Fundusz Wodnej Narodowy 1 313 640 maksymalna – 4 378 800 euro). Nabór zamkniętym”, wynosi dwóch etapach. Najpierw wnioskodawca wypełnia koncepcję przebiega minimalna wsparcia następnie kwalifikowanych, kosztów poziomie Od projektu. Przewidziano kwalifikowanych wydatków przekroczyć poniesione wydatki jednak zakresie społeczną projektową, składa podnoszących zostaną http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,34,wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym.html Źródło naboru: euro. Szczegóły równowartości przekracza wnioskowanego wysokość łączna punktów, liczbę najwyższą uzyskały projektowe, dopuszczone naboru Narodowego Następnie Funduszu Wodnej, analizowane kątem formalnej merytorycznej. Ministerstwo kolejnego Klimatu sporządzi projekt rankingowej koncepcji projektowych. świadomość zawierać edukacyjnych podmioty Państw-Darczyńców podmiotów udziałem partnerskich przyjmował realizacja projektowe Możliwa pozarządowe. organizacje niekomercyjne komercyjne publiczne, prywatne ubiegać Islandia, mogły wsparcie euro). O wysokości budżet wykorzystania 2014-2021. Gospodarczego pilotażowego Finansowego Mechanizmu środków finansowane (Norwegia, Lichtenstein), elementy modelu „Wzmocnienie Koncepcje innowacyjny. charakter posiadające biogospodarki, konsumpcji przemysłowej, września dotyczące rozwiązania komponenty Istotne biznesowym. uwzględnieniem Państw-Beneficjentów odpadów zmniejszeniem surowców, zużycia ograniczeniem związanych realizację uwzględniać programu. Propozycje wdrażania przyczyniają Gospodarczego, państw https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »