REKLAMA

Ponad 100 tysięcy Polaków zwróciło uwagę, że nie ma śmieci – są surowce!

 

Jest już podsumowanie efektów Akcji Sprzątanie świata - Polska 2017 - największego 
w Polsce społecznego i wolontarystycznego programu na rzecz poszanowania środowiska.
 
Głównym celem tegorocznej Akcji było propagowanie przesłania „Nie ma śmieci – są surowce” i edukacja nt. recyklingu i selektywnej zbiórki. „Z efektu jesteśmy zadowoleni, bo wśród uczestników Akcji, który nadesłali sprawozdania, 100% przeprowadziło działania edukacyjne na ten temat, a ponad 90% dodatkowo propagowało temat odpowiedzialnej konsumpcji i unikania tworzenia odpadów. W działaniach edukacyjnych: konkursach, programach, happeningach, koncertach i przedstawieniach – a było ich ponad 1500 – jak
i w lokalnych porządkach, udział wzięło
ponad 100.000 osób w całej Polsce!!!” - powiedział Sławek Brzózek, prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.
 
Ważnym elementem Akcji był konkurs plastyczny dla przedszkoli i szkół podstawowych z zadaniem interpretacji hasła „Nie ma śmieci – są surowce”. Konkurs był bardzo popularny, nadesłane zostało ponad 1500 prac. W przeważającej większości były one bardzo dojrzałe i poprawne merytorycznie, ciekawe i wykonane z wielkim nakładem pracy, zaangażowania i serca . Co najważniejsze, wskazywały one na wykorzystanie surowców w Gospodarce
o Obiegu Zamkniętym i na wartość z prowadzenia segregacji odpadów.
 
Cieszymy się, że tegoroczna akcja Sprzątanie Świata była dużym sukcesem. Dzięki wspólnym działaniom z Fundacją Nasza Ziemia mieliśmy możliwość dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców z informacją o właściwym postępowaniu z opakowaniami po środkach ochrony roślin, zarówno tych profesjonalnych jak i przeznaczonych do użytku amatorskiego– powiedziała Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.
 
Centralnym wydarzeniem Akcji było sprzątanie brzegów Wisły w Warszawie przez Ambasadorów akredytowanych w Warszawie oraz wolontariuszy z warszawskich szkół
i wolontariatów pracowniczych. Mimo bardzo trudnych warunków pogodowych była bardzo wysoka frekwencja, a zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej było także bardzo duże – działało z nami 20 Ambasadorów ze wszystkich kontynentów. Współorganizatorem tego wydarzenia był Ambasador Australii Paul Wojciechowski i pracownicy Ambasady Australii oraz Wydział Zieleni Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Do akcji przyłączył się również aktor Wojciech Solarz. Tutaj można obejrzeć film z tego wydarzenia.
 
Istotną częścią Akcji była kampania informacyjna w mediach popularyzująca przesłanie „Nie ma śmieci – są surowce”. Przyniosła ona fantastyczne zasięgi: ponad 20.000.000 osób w zasięgu kampanii i ponad 6.000 artykułów i wypowiedzi. Jest to duży wkład w edukację odpadową i wsparcie dla działań edukacyjnych, którą powinny z mocy prawa prowadzić wszystkie organizacje odzysku i samorządy w Polsce.
 
Akcja Sprzątanie świata – Polska jest działaniem wolontariackim, częścią globalnego ruchu Clean Up the World. Została zainicjowana w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz, a koordynowana jest przez Fundację Nasza Ziemia. Akcja realizuje i propaguje także Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (więcej o Celach ZR).
 
W roku 2017 oficjalnymi partnerami i dobroczyńcami Akcji były:
Fundacja ProKarton - propagująca selektywną zbiórkę wszystkich opakowań, a szczególnie kartoników po płynnej żywności
Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA - od 15 lat prowadząca dla samorządów i przedsiębiorców programy wsparcia gospodarki odpadami, selektywnej zbiórki i edukacji odpadowej
System Zbiorki Opakowań Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin - który wydajnie, skutecznie i za darmo umożliwia oddawanie opakowań po środkach ochrony roślin każdemu rolnikowi w Polsce
DB Schenker – od 15 lat partner logistyczny Akcji, firma z grona liderów Odpowiedzialności Społecznej Biznesu.
LocalSpot – dający obywatelom narzędzie do zgłaszania wszelkich problemów społecznych bezpośredni do swojej gminy.
 
Wsparcia finansowego na organizację tegorocznej edycji Akcji udzieliły także firmy Coca Cola HBC i Carlsberg Polska.
 
Serdecznie dziękujmy za wsparcie oficjalnym Partnerom Akcji oraz wszystkim sponsorom, dobroczyńcom i partnerom działań lokalnych!
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i lokalnym organizatorom Akcji – za zaangażowanie, za trud organizacji, za wrażliwość na sprawy poszanowania środowiska oraz za budowanie kapitału społecznego, współpracy i jednoczenia wokół spraw istotnych tak dla lokalnych społeczności, jak dla całego społeczeństwa w Polsce, Europie i na całym świecie!
 
Już zapraszamy na przyszłoroczną, jubileuszową edycję Akcji
– szykujemy coś specjalnego!!!
 
 

 
Plakat Akcji, do pobrania z:
 
 
 
Organizator Akcji Sprzątanie świata – Polska
Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej. Misją Fundacji jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne i aktywizacja do działań służących jego ochronie. Od 24 lat sztandarowym działaniem Fundacji Nasza Ziemia jest kampania „Sprzątanie świata – Polska”. Więcej: www.naszaziemia.plfacebook.com/naszaziemia
 
 
Partnerzy Akcji Sprzątanie świata – Polska 2017:
 
System PSOR W ramach Systemu PSOR użytkownik środków ochrony roślin może oddać opakowania po nich do sklepów. Prowadzący takie sklepy nie mogą odmówić ich przyjęcia, o ile opakowanie jest czyste i trzykrotnie przepłukane. Następnie opakowania te są odbierane przez Operatora Systemu – który zagospodarowuje je zgodnie z obowiązującym prawem.
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) reprezentuje branżę środków ochrony roślin. PSOR realizuje projekty mające na celu kompleksową informację i edukację na temat bezpiecznego
i odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin.  PSOR jest właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR. W imieniu firm wprowadzających na rynek środki ochrony roślin, prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem „Liczy się każde opakowanie”. Stowarzyszenie promuje również bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin pod hasłem „Nie tylko plony potrzebują ochrony”. W 2015 roku PSOR rozpoczął ogólnopolską kampanię edukacyjną „W ochronie koniecznej”. Jej celem jest informowanie o współczesnych sposobach produkcji roślinnej i nowoczesnym rolnictwie,
w którym stosuje się środki ochrony roślin.
 
Grupa DB Schenker od wielu lat konsekwentnie prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju. Jednym
z jej najważniejszych założeń jest szacunek wobec środowiska naturalnego i ciągłe doskonalenie procesów i technologii uwzględniających potrzeby ekologiczne. Więcej o DB Schenker i zaangażowaniu społecznym na 
www.dbschenker-csr.pl 
 
LocalSpot to narzędzie, dzięki któremu w łatwy sposób mieszkańcy i urzędy mogą się ze sobą komunikować.  Dzikie wysypiska śmieci, dziury w jezdni, niesprawne oświetlenie ulicy, dewastacja – te
i inne problemy można zgłaszać do gminy korzystając ze smartfona lub przez portal. LocalSpot to nie tylko zgłaszanie problemów, ale również możliwość informowania mieszkańców i turystów o tym co się dzieje w gminie.
Za pomocą LocalSpot urzędy mogą informować o przerwie w dostawie wody, utrudnieniach z powodu remontu ulicy, albo powiadamiać o lokalnych atrakcjach turystycznych, koncercie lub pikniku rodzinnym, promując w ten sposób miejscowość i działania urzędu. LocalSpot to nowoczesna platforma, która umożliwia współdziałanie mieszkańców i urzędów, budowanie nowej relacji i zaangażowania dla dobra lokalnej społeczności. Wystarczy ściągnąć aplikację LocalSpot na telefon (iOS, Android) lub wejść na stronę www.localspot.pl.
 
Fundacja ProKarton została założona przez producentów materiału opakowaniowego do mleka i soków jakim jest wielomateriałowy karton do żywności płynnej. Fundacja powstała w 2011 roku w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie w zakresie edukacji ekologicznej. ProKarton promuje korzystanie
z kartonów do płynnej żywności, jako opakowań nowoczesnych, gwarantujących najlepszą ochronę zapakowanej w nie płynnej żywności. Opakowania kartonowe posiadają szereg atrybutów ekologicznych, dzięki którym minimalizowaniu ulega ich wpływ na środowisko naturalne. 
Cele Fundacji ProKarton:
• poszerzanie wiedzy konsumentów na temat zalet kartonowych opakowań do płynnej żywności,
• kreowanie pozytywnego wizerunku opakowań kartonowych do płynnej żywności,
• wspieranie recyklingu opakowań kartonów do płynnej żywności,
• prowadzenie konstruktywnego dialogu z mediami i innymi interesariuszami w obszarze ochrony środowiska i zarządzania odpadami opakowaniowymi.
Misją Fundacji ProKarton jest edukacja ekologiczna oraz promowanie kartonów do mleka i soków, które jako nowoczesna forma opakowań do płynnej żywności, zapewniają jej najlepszą ochronę. Więcej informacji o działaniach Fundacji: www.prokarton.org
 
Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. została założona w 2002 roku przez czołowe polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa, w celu realizacji ciążących  na przemyśle obowiązków odzysku i recyklingu opakowań wprowadzanych przez nich na rynek. Obecnie współpracuje z ponad 2 000 przedsiębiorców, których produkty opakowane są w blisko co 3 opakowanie trafiające na polski rynek. Rekopol to lider wśród tego typu podmiotów w Polsce. Realizując obowiązki przedsiębiorców tworzy największy w kraju system zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych na terenie 700 gmin. 
Rekopol prowadzi akcje edukacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów i świadomych zakupów. Przykładem zaangażowania w tym obszarze jest autorska, ogólnopolska kampania Dzień bez Śmiecenia. Wiele z tych działań podejmowanych jest wspólnie  z przedsiębiorcami, współtworząc i realizując tym samym przedsięwzięcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako jedyny podmiot w Polsce Rekopol udziela licencji na znak towarowy „Zielony Punkt”. 
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

125ml milk

odpadów. uczestników zadowoleni, społecznego wolontarystycznego programu największego  w efektów   Jest podsumowanie środowiska.   Głównym propagowanie „Z efektu jesteśmy zbiórki. i edukacja przesłania surowce” koncertach i przedstawieniach nadesłane zostało przeważającej popularny, Konkurs interpretacji hasła większości dojrzałe wielkim nakładem pracy, wykonane ciekawe i poprawne merytorycznie, z zadaniem podstawowych całej Polsce!!!” powiedział 100.000 wzięło porządkach, udział Sławek Brzózek, konkurs plastyczny przedszkoli elementem Ziemia.   Ważnym prezes Zarządu obejrzeć wydarzenia.   Istotną lokalnych!   Serdecznie dziękujemy uczestnikom partnerom dobroczyńcom Partnerom sponsorom, lokalnym organizatorom kapitału społecznego, współpracy sprawy wrażliwość zaangażowanie, organizacji, oficjalnym wsparcie problemów społecznych bezpośredni wszelkich zgłaszania obywatelom narzędzie swojej gminy.   Wsparcia Carlsberg Polska.   Serdecznie dziękujmy udzieliły edycji finansowego organizację jednoczenia wokół status pożytku publicznego, Realizuje Stanisławską-Meysztowicz. pozarządową, założoną specjalizując w edukacji świadomości społeczeństwa, wzmocnienie poziomu podniesienie i obywatelskiej. Misją organizacją Polska Fundacja Polsce, całym świecie!   Już społeczeństwa całego istotnych społeczności, zapraszamy przyszłoroczną, specjalnego!!!       Plakat pobrania z: http://www.naszaziemia.pl/files/sprzatanie_swiata_2017rew_1-1_1.pdf       Organizator szykujemy Akcji – jubileuszową edycję dający Biznesu. LocalSpot Polsce.   Akcja wolontariackim, globalnego samorządy organizacje prowadzić wszystkie World. Została Ziemia. propaguje Zrównoważonego Fundację a koordynowana zainicjowana Stanisławską-Meysztowicz, powinny którą Przyniosła fantastyczne zasięgi: przesłanie popularyzująca informacyjna mediach 20.000.000 zasięgu odpadową i wsparcie edukacyjnych, wkład wypowiedzi. kampanii artykułów Rozwoju (więcej Polskiego wydajnie, skutecznie Zbiorki odpadowej System gospodarki odpadami, oddawanie każdemu liderów Odpowiedzialności Społecznej logistyczny partner rolnikowi Polsce DB wsparcia programy dobroczyńcami były: Fundacja propagująca partnerami oficjalnymi Celach ZR).   W selektywną zbiórkę prowadząca samorządów i przedsiębiorców żywności Rekopol kartoników opakowań, szczególnie poczucia
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »