REKLAMA

Polska, Niemcy, Republika Czeska - 3 kraje, 3 pomysły na biogaz

logo inenerg 1Jest tani, ekologiczny i powstaje z odpadów, których nie można wykorzystać w żaden inny sposób, a których składowanie oznacza zagrożenie dla środowiska. Polska, jako trzeci co do wielkości obszar rolniczy w Unii Europejskiej, dysponuje wręcz doskonałą bazą surowcową do jego produkcji. Biogaz, o którym mowa, ma nie tylko realną szansę istotnie wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, ale może również odegrać kluczową rolę w procesie realizacji unijnych zobowiązań w zakresie stosowania odnawialnych źródeł energii. Szansą na zapoznanie się z najnowszymi trendami w branży biogazowej będzie pierwsza edycja Międzynarodowych Targów Innowacji Energetycznych InEnerg, które odbędą się we Wrocławiu w dniach od 4 do 6 marca 2014 roku.

Znaczna część działań zawartych w „Polityce energetycznej Polski do 2030 r.” związana jest z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. Dyrektywa ta określa wspólne ramy dla państw członkowskich w zakresie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, jak również wyznacza krajom członkowskim indywidualne cele dotyczące udziału energii z OZE w końcowym zużyciu brutto energii ogółem. I tak w Polsce udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 2020 r. powinien osiągnąć poziom 15%.

„Wyznaczenie obligatoryjnych krajowych celów w zakresie udziału zużycia energii z OZE w finalnym zużyciu energii brutto to dla potencjalnych inwestorów swego rodzaju gwarancja na to, że znajdą nabywcę na swój produkt, a dla producentów urządzeń OZE dość wyraźny sygnał do dalszego rozwijania czystych technologii. Inwestycje w odnawialne źródła energii są ważne dla przyszłości Polski także z innego powodu. Znaczna część istniejących bloków energetycznych w naszym kraju jest już mocno wyeksploatowana i w ciągu kilku najbliższych lat będą one wyłączane. To oznacza, że  Polska może mieć poważne problemy z pokryciem zapotrzebowania na energię elektryczną.” – mówi Małgorzata Bartkowski z firmy REECO Poland, będącej organizatorem pierwszej edycji Międzynarodowych Targów Innowacji Energetycznych InEnerg.

Bardzo ważną rolę w założeniach przyjętych w Krajowym Planie Działania, przygotowanym pod kątem osiągnięcia celów wyznaczonych przez unijną Dyrektywę 2009/28/WE odgrywa biogaz, uważany za jedną  z najkorzystniejszych metod pozyskiwania odnawialnych źródeł energii. Może być on wykorzystywany zarówno do produkcji prądu, jak i ciepła. Ze 100 m3 biogazu można wyprodukować około 540-600 kWH energii elektrycznej. W wyniku nowoczesnych procesów oczyszczania biogazu powstaje biometan o parametrach zbliżonych do jakości gazu ziemnego. Szacowana ilość biogazu po oczyszczeniu mogłaby pokryć około 10% polskiego zapotrzebowania na gaz. Mimo to rynek biogazowy w Polsce daleki jest od wykorzystania swojego pełnego potencjału. „Na koniec 2011 roku moc zainstalowana z biogazu wynosiła 103 MW. – mówi Małgorzata Bartkowski z REECO Poland. - To znikoma ilość, mając na uwadze założony do 2020 r. poziom 980 MW. Istotnym czynnikiem spowalniającym rozwój biogazowni rolniczych, nie tylko w kraju nad Wisłą, jest brak wiedzy zarówno o procesach, technologiach wytwarzania i zagospodarowania wytworzonego biogazu, jak również o dostępie do technologii i źródeł finansowania.”

Doskonałą okazją do ponadregionalnej wymiany doświadczeń oraz prezentacji innowacyjnych koncepcji i rozwiązań w obszarze sektora biogazowego, będą Międzynarodowe Targi Innowacji Energetycznych InEnerg. Premierowa edycja imprezy organizowanej przez REECO Poland odbędzie się w dniach 4-6 marca 2014 r. na Stadionie Miejskim we Wrocławiu, a więc w miejscu, gdzie kulturowo spotykają się trzy kraje: Polska, Niemcy i Czechy. Targi, choć mają charakter międzynarodowy, to w szczególności koncentrują się właśnie na regionie Odry i Nysy Łużyckiej.

Organizatorzy targów InEnerg planują cały szereg konferencji i forów biznesowych. Szczególnie atrakcyjnym punktem programu będzie konferencja pt. „Polska, Niemcy, Republika Czeska - 3 kraje, 3 pomysły na biogaz. I co dalej?”, organizowana przy współpracy z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego. Ciekawym wydarzeniem będzie również Dzień Rolnictwa, którego celem jest promowanie OZE wśród rolników poprzez przedstawienie im możliwości i korzyści płynących z OZE, w tym również z produkcji i wykorzystania biogazu.

Organizatorem InEnerg 2014 jest spółka REECO Poland, wchodząca w skład niemieckiej Grupy REECO, która już od 1997 roku organizuje targi i konferencje związane z energią i budownictwem energooszczędnym. Na polskiej scenie targowej jest obecna od 2011 r. Organizowane przez REECO Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem i mimo krótkiego stażu już zyskały renomę jednego z najważniejszych wydarzeń branżowych w kraju.

Więcej informacji na: www.inenerg.com


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Polska--Niemcy--Republika-Czeska---3-kraje--3-pomysly-na-biogaz-.html
 
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

125ml milk

logo inenerg 1
Przemysłu kraje: jednego planują zyskały targów renomę Organizatorzy Łużyckiej. regionie właśnie konferencji koncentrują szczególności międzynarodowy, charakter Targi, Czechy. Niemcy szereg stażu Pracodawców konferencja Producentów współpracy organizowana dalej?”, biogaz. większym „Polska, programu forów punktem atrakcyjnym Szczególnie zainteresowaniem biznesowych. parametrach krótkiego zbliżonych unijną biometan zawartych Parlamentu dyrektywy wdrożeniem związana r.” energetycznej „Polityce działań Europy roku. Znaczna Wrocławiu odbędą które InEnerg, pierwsza biogazowej Europejskiego kwietnia trendami członkowskim energetycznym bilansie udział ogółem. końcowym dotyczące indywidualne krajom Dyrektywa wyznacza odnawialnych, promowania członkowskich państw wspólne określa branży najnowszymi osiągnąć środowiska. wręcz dysponuje Europejskiej, rolniczy obszar wielkości trzeci zagrożenie surowcową oznacza składowanie sposób, żaden wykorzystać odpadów, ekologiczny doskonałą produkcji. zapoznanie kraju, Szansą zobowiązań unijnych realizacji procesie kluczową odegrać naszego Biogaz, energetyczne bezpieczeństwo wpłynąć istotnie szansę realną którym powinien „Wyznaczenie oczyszczania edycji Działania, Planie Krajowym przyjętych założeniach ważną InEnerg. Bardzo pierwszej kątem organizatorem będącej elektryczną.” energię pokryciem problemy poważne przygotowanym osiągnięcia że  prądu, procesów nowoczesnych wyniku elektrycznej. 540-600 wyprodukować ciepła. wykorzystywany wyznaczonych pozyskiwania najkorzystniejszych jedną  uważany biogaz, odgrywa Dyrektywę Polska oznacza, obligatoryjnych nabywcę sygnał wyraźny dość urządzeń producentów produkt, swój znajdą rozwijania gwarancja rodzaju inwestorów potencjalnych finalnym zużycia krajowych dalszego czystych wyłączane. Znaczna najbliższych ciągu wyeksploatowana naszym energetycznych bloków istniejących powodu. technologii. innego także przyszłości ważne źródła odnawialne Inwestycje http://nowoczesnafarma.pl/Polska--Niemcy--Republika-Czeska---3-kraje--3-pomysly-na-biogaz-.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »