REKLAMA

Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju Polski

csm DSC 8804 26381b86cb„Odnawialne źródła energii stanowią istotny element zrównoważonego rozwoju, a ich racjonalne wykorzystanie pomoże zredukować zanieczyszczenia atmosfery, wód i ograniczy ilość odpadów” – powiedział prof. Jan Szyszko, minister środowiska, podczas konferencji „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju Polski”. W wydarzeniu, które odbyło się 3 listopada 2017 r. w Ministerstwie Środowiska, udział wzięli również minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz wiceministrowie środowiska.

Otwierając konferencję „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju Polski” minister środowiska prof. Jan Szyszko zaznaczył, że możliwości wykorzystania źródeł odnawialnej energii są ogromne.

„Dlatego głównym celem konferencji będzie dokonanie ich inwentaryzacji, mającej na celu wykazanie zasobności potencjału energetycznego Polski” – podkreślił.

„Wydarzenie to stanowić będzie ważny impuls do wykazania potencjału Polski jako kraju, który do 2050 r. będzie mógł osiągnąć neutralność klimatyczną” – dodał prof. Szyszko.

Wiceminister środowiska Paweł Sałek o odnawialnych źródłach energii

W spotkaniu udział wziął również wiceminister środowiska Paweł Sałek, który podkreślił, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii , w tym energii geotermalnej, ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego Polski, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz realizacji zobowiązań wobec Unii Europejskiej dotyczących m.in. zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

„Należy zapewnić akceptowany poziom cen energii dla jej odbiorców oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju”– powiedział.

 „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pośrednio przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery co przekłada się na poprawę jakości powietrza w naszym kraju. ” – zaznaczył.

„Musimy wykorzystywać innowacyjność odnawialnych źródłach energii pamiętając o bezpieczeństwie energetycznym.” - dodał

Wykorzystanie drewna do celów energetycznych

Andrzej Konieczny, wiceminister środowiska, zaznaczył, że także drewno jest atrakcyjnym surowcem energetycznym.

„Możliwość wykorzystania drewna energetycznego w Polsce zależy od aspektów społecznych, ekonomicznych i potencjału rynku.” – powiedział.

„Drewno pozyskane z lasów pozostanie głównym źródłem biomasy na cele energetyczne.” – dodał.

Energetyka wodna w Polsce

Wiceminister środowiska Mariusz Gajda podkreślił, że Ministerstwo Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska chcą uruchomić program budowy małych zbiorników oraz stopni wodnych na rzekach.

 „Potencjał  techniczny w zakresie energetyki wodnej w Polsce wykorzystany jest w niespełna 20 proc. Mamy więc do zagospodarowania pozostałe ponad 80 proc., jeśli chodzi o wykorzystanie wody do produkcji energii elektrycznej” – dodał.

 „Elektrownie wodne są szansą na zwiększenie bezpieczeństwa przed powodzią i suszą” – powiedział.

 

Źródło
Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl/

 

125ml milk

csm DSC 8804 26381b86cb
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

energii – rozwoju szansą Polski odnawialnych środowiska minister źródeł źródła potencjału energetycznego Środowiska wykorzystanie Odnawialne źródła zrównoważonego zrównoważonego wykorzystania również Polski” głównym zaznaczył, podkreślił, gazów drewna Polsce emisji udział Paweł źródłach wiceminister który bezpieczeństwa konferencji środowiska, „Odnawialne energetycznym. „Możliwość atrakcyjnym surowcem drewno energetycznych Andrzej Konieczny, także stanowią zależy pozyskane lasów pozostanie źródłem powiedział. „Drewno rynku.” aspektów społecznych, ekonomicznych celów dodał Wykorzystanie jakości powietrza naszym poprawę przekłada szkodliwych pyłów atmosfery kraju. ” bezpieczeństwie energetycznym.” biomasy pamiętając innowacyjność zaznaczył. „Musimy wykorzystywać istotny dodał. Energetyka proc., jeśli chodzi pozostałe zagospodarowania wodnej wykorzystany niespełna produkcji elektrycznej” powiedział.   Źródło Ministerstwo http://www.mos.gov.pl/   suszą” powodzią dodał.  „Elektrownie zwiększenie energetyki zakresie Narodowym Funduszem Ochrony „Odnawialne Ministerstwo ograniczenia Polsce Wiceminister Mariusz uruchomić program wodnych rzekach.  „Potencjał  techniczny stopni zbiorników budowy małych energetyczne.” powiedział.  „Wykorzystanie odpadów” ilość podkreślił. „Wydarzenie zasobności wykazanie dokonanie inwentaryzacji, mającej stanowić ważny osiągnąć neutralność klimatyczną” mógł ograniczy impuls wykazania kraju, powiedział Szyszko, wydarzeniu, Krzysztof Tchórzewski wzięli które listopada Ministerstwie Środowiska, wiceministrowie środowiska. Otwierając podczas odnawialnej ogromne. „Dlatego możliwości Szyszko konferencję Polski”. dodał Szyszko. Wiceminister element cieplarnianych atmosfery. „Należy rozwoju, zmniejszenia zobowiązań Europejskiej dotyczących zapewnić akceptowany kraju”– odbyło pośrednio energetyczne bezpieczeństwo poziom odbiorców realizacji racjonalne spotkaniu wziął zredukować energii W zanieczyszczenia wód Sałek atmosfery, Sałek, pomoże gospodarczego Polski, zapewnienia dalszego znaczenie geotermalnej, kluczowe przyczynia
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »