REKLAMA

Nie rzucim ziemi...trzeci miesiąc rolniczego protestu


Rozpoczął się trzeci miesiąc rolniczego protestu w Zielonym Miasteczku przed Urzędem Rady Ministrów w Warszawie. W chłodzie, deszczu i w prymitywnych warunkach rolnicy czuwają broniąc swojego prawa do ziemi, nasion, produkcji i sprzedaży żywności.


„Walczymy o polską ziemię, o dostęp do dobrej żywności, o Polskę wolną od GMO. Uzmysławiamy Polakom w jak niepewnej sytuacji znajdują się polscy rolnicy, a także podkreślamy rolę, jaką zarówno Rząd RP, jak i czerpiące ogromne zyski korporacje odgrywają w doprowadzaniu do obecnego kryzysu. Kryzysu, który dotyka zarówno rolników jak i konsumentów ograniczając im dostęp do zdrowej, prawdziwej żywności.” - podkreśla Edyta Jaroszewska-Nowak, współorganizatorka Zielonego Miasteczka, rolniczka z zachodniopomorskiego.

„Nie jest prawdą, że głównym powodem protestów rolników są żądania finansowe. Walczymy wspólnie o zmianę polityki rolnej i dobre ustawodawstwo dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski, czyli zdrowia naszego i naszych dzieci”. - dodaje mąż Edyty, Józef Nowak, również rolnik

Polskie media głównego nurtu całkowicie milczą na temat tego protestu, a Rząd RP nie podejmuje żadnych rozmów z rolnikami z Zielonego Miasteczka.


Sejm gorączkowo próbuje zmienić regulacje prawne dotyczące rolnictwa zmieniając złe prawo na jeszcze gorsze. Przykładem jest ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która miała ułatwić rolnikom sprzedaż produktów przetworzonych w gospodarstwie. Tymczasem zgodnie z nowymi przepisami, które to mają wejść w życie 1 stycznia 2016 roku(!) ROLNIK BĘDZIE MÓGŁ SPRZEDAWAĆ SWOJE PRODUKTY TYLKO WE WŁASNYM GOSPODARSTWIE LUB NA TARGOWISKACH (UWAGA! nie zadaszonych!). Nie będzie mógł sprzedać swoich przetworzonych produktów do stołówek, restauracji, szkół, do lokalnego sklepiku, ani nawet na targowiskach usytuowanych w budynkach lub w ich częściach!


Ponadto dalej BRAK jest odrębnych przepisów sanitarno-higienicznych uzależnionych od skali produkcji (JAK MA TO MIEJSCE WE WSZYSTKICH INNYCH KRAJACH UNII), na które czekają rolnicy, aby za sprzedaż swoich produktów - np. serów, soków, powideł - nie byli ścigani przez sanepid i nie musieli płacić kar.

Nie ma wciąż nowego prawa o kształtowaniu ustroju rolnego, które miało zapobiec nieprawidłowościom w obrocie ziemią rolną. W zamian za to wyprzedaje się ziemię w przyspieszonym trybie...”W zachodniopomorskim w ciągu ostatniego półrocza spółka z kapitałem holenderskim nabyła już 400 hektarów ziemi”-relacjonuje Edward Kosmal, rolnik, lider protestujących rolników.
Oprócz ziemi rolnej, która znika w otchłani obcego kapitału sprzedaje się takie dobra jak Park Tatrzański...Wraz kolejką linową poszło w obce ręce obcego kapitału ok. 40 ha z Tatrzańskiego Parku Narodowego (!!!) … Górale apelują o włączenie się do akcji "Nie rzucim ziemi"

6 maja o godzinie 17.00 w Zielonym Miasteczku kolejna debata o rolniczych postulatach, tym razem rozmawiamy o wyprzedaży ziemi. ZAPRASZAMY wszystkich, którym nieobojętne jest to, do kogo będzie należała polska ziemia. Dyskusję poprowadzi Edward Kosmal.


POSTULATY - Rolnicy domagają się:
1. Ustawy zapobiegającej wyprzedaży ziemi obcokrajowcom.
2. Umożliwienia rolnikom sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych.
3. Ustawowego zakazu obrotu i upraw GMO.
4. Kompleksowej i długoletniej polityki rolnej oraz odzyskania kontroli nad przetwórstwem rolno-spożywczym i rynkiem wewnętrznym.
5. Zmiany regulacji ustawowych w obszarze szkód łowieckich w sposób zapewniający rolnikom rekompensatę poniesionych strat.
6. Powołania Komisji Dialogu Społecznego ds. rolnictwa (strona rządowa, rolnicy, przedsiębiorcy).
Komitet Protestacyjny Solidarności RI, Zielone Miasteczko Rolników

 

 

 


Komitet Protestacyjny Solidarności RI, Zielone Miasteczko Rolników


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Nie-rzucim-ziemi---trzeci-miesiac-rolniczego-protestu.html
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

rynkiem wewnętrznym. 5. Zmiany regulacji ustawowych obszarze szkód łowieckich sposób zapewniający poniesionych Kompleksowej Rolników       Komitet NowoczesnaFarma.pl Żródło: Rolniczego Portalu uprzejmości dzięki Rolników Informacja przedsiębiorcy). Komitet strat. 6. rządowa, (strona Społecznego Dialogu Komisji Powołania długoletniej GMO. 4. Górale rolniczych którym wszystkich, ZAPRASZAMY ziemi. rozmawiamy odrębnych debata należała kolejna godzinie ziemi" 6 "Nie włączenie apelują nieobojętne polska obrotu zapobiegającej zakazu Ustawowego przetworzonych. 3. bezpośredniej Umożliwienia obcokrajowcom. 2. Ustawy ziemia. się: 1. domagają Rolnicy Kosmal. POSTULATY poprowadzi Dyskusję przepisów zadaszonych!). częściach! Ponadto współorganizatorka odgrywają doprowadzaniu obecnego kryzysu. Kryzysu, który dotyka konsumentów ograniczając zdrowej, prawdziwej żywności.” podkreśla Jaroszewska-Nowak, Miasteczka, ogromne rolniczka zachodniopomorskiego. „Nie prawdą, głównym powodem protestów żądania finansowe. Walczymy wspólnie zmianę ustawodawstwo bezpieczeństwa żywnościowego korporacje czerpiące zdrowia nasion, Rozpoczął trzeci Urzędem Ministrów Warszawie. chłodzie, deszczu prymitywnych warunkach rolnicy czuwają broniąc swojego ziemi, żywności. „Walczymy rolę, polską ziemię, dobrej żywności, Polskę wolną Uzmysławiamy Polakom niepewnej sytuacji znajdują polscy także podkreślamy Polski, naszego budynkach MÓGŁ gospodarczej, miała ułatwić gospodarstwie. Tymczasem zgodnie nowymi przepisami, wejść życie stycznia roku(!) ROLNIK BĘDZIE SPRZEDAWAĆ swobodzie PRODUKTY WŁASNYM GOSPODARSTWIE TARGOWISKACH (UWAGA! mógł sprzedać stołówek, restauracji, szkół, lokalnego sklepiku, targowiskach usytuowanych działalności fizycznych naszych rolnikami dzieci”. dodaje Edyty, Józef Nowak, również rolnik Polskie głównego całkowicie milczą protestu, podejmuje żadnych rozmów Miasteczka. Sejm osób gorączkowo próbuje zmienić regulacje prawne dotyczące zmieniając jeszcze gorsze. Przykładem ustawa zmianie podatku dochodowym http://nowoczesnafarma.pl/Nie-rzucim-ziemi---trzeci-miesiac-rolniczego-protestu.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »