REKLAMA

Nie rzucim ziemi...trzeci miesiąc rolniczego protestu


Rozpoczął się trzeci miesiąc rolniczego protestu w Zielonym Miasteczku przed Urzędem Rady Ministrów w Warszawie. W chłodzie, deszczu i w prymitywnych warunkach rolnicy czuwają broniąc swojego prawa do ziemi, nasion, produkcji i sprzedaży żywności.


„Walczymy o polską ziemię, o dostęp do dobrej żywności, o Polskę wolną od GMO. Uzmysławiamy Polakom w jak niepewnej sytuacji znajdują się polscy rolnicy, a także podkreślamy rolę, jaką zarówno Rząd RP, jak i czerpiące ogromne zyski korporacje odgrywają w doprowadzaniu do obecnego kryzysu. Kryzysu, który dotyka zarówno rolników jak i konsumentów ograniczając im dostęp do zdrowej, prawdziwej żywności.” - podkreśla Edyta Jaroszewska-Nowak, współorganizatorka Zielonego Miasteczka, rolniczka z zachodniopomorskiego.

„Nie jest prawdą, że głównym powodem protestów rolników są żądania finansowe. Walczymy wspólnie o zmianę polityki rolnej i dobre ustawodawstwo dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski, czyli zdrowia naszego i naszych dzieci”. - dodaje mąż Edyty, Józef Nowak, również rolnik

Polskie media głównego nurtu całkowicie milczą na temat tego protestu, a Rząd RP nie podejmuje żadnych rozmów z rolnikami z Zielonego Miasteczka.


Sejm gorączkowo próbuje zmienić regulacje prawne dotyczące rolnictwa zmieniając złe prawo na jeszcze gorsze. Przykładem jest ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która miała ułatwić rolnikom sprzedaż produktów przetworzonych w gospodarstwie. Tymczasem zgodnie z nowymi przepisami, które to mają wejść w życie 1 stycznia 2016 roku(!) ROLNIK BĘDZIE MÓGŁ SPRZEDAWAĆ SWOJE PRODUKTY TYLKO WE WŁASNYM GOSPODARSTWIE LUB NA TARGOWISKACH (UWAGA! nie zadaszonych!). Nie będzie mógł sprzedać swoich przetworzonych produktów do stołówek, restauracji, szkół, do lokalnego sklepiku, ani nawet na targowiskach usytuowanych w budynkach lub w ich częściach!


Ponadto dalej BRAK jest odrębnych przepisów sanitarno-higienicznych uzależnionych od skali produkcji (JAK MA TO MIEJSCE WE WSZYSTKICH INNYCH KRAJACH UNII), na które czekają rolnicy, aby za sprzedaż swoich produktów - np. serów, soków, powideł - nie byli ścigani przez sanepid i nie musieli płacić kar.

Nie ma wciąż nowego prawa o kształtowaniu ustroju rolnego, które miało zapobiec nieprawidłowościom w obrocie ziemią rolną. W zamian za to wyprzedaje się ziemię w przyspieszonym trybie...”W zachodniopomorskim w ciągu ostatniego półrocza spółka z kapitałem holenderskim nabyła już 400 hektarów ziemi”-relacjonuje Edward Kosmal, rolnik, lider protestujących rolników.
Oprócz ziemi rolnej, która znika w otchłani obcego kapitału sprzedaje się takie dobra jak Park Tatrzański...Wraz kolejką linową poszło w obce ręce obcego kapitału ok. 40 ha z Tatrzańskiego Parku Narodowego (!!!) … Górale apelują o włączenie się do akcji "Nie rzucim ziemi"

6 maja o godzinie 17.00 w Zielonym Miasteczku kolejna debata o rolniczych postulatach, tym razem rozmawiamy o wyprzedaży ziemi. ZAPRASZAMY wszystkich, którym nieobojętne jest to, do kogo będzie należała polska ziemia. Dyskusję poprowadzi Edward Kosmal.


POSTULATY - Rolnicy domagają się:
1. Ustawy zapobiegającej wyprzedaży ziemi obcokrajowcom.
2. Umożliwienia rolnikom sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych.
3. Ustawowego zakazu obrotu i upraw GMO.
4. Kompleksowej i długoletniej polityki rolnej oraz odzyskania kontroli nad przetwórstwem rolno-spożywczym i rynkiem wewnętrznym.
5. Zmiany regulacji ustawowych w obszarze szkód łowieckich w sposób zapewniający rolnikom rekompensatę poniesionych strat.
6. Powołania Komisji Dialogu Społecznego ds. rolnictwa (strona rządowa, rolnicy, przedsiębiorcy).
Komitet Protestacyjny Solidarności RI, Zielone Miasteczko Rolników

 

 

 


Komitet Protestacyjny Solidarności RI, Zielone Miasteczko Rolników


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Nie-rzucim-ziemi---trzeci-miesiac-rolniczego-protestu.html
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

sposób rekompensatę zapewniający regulacji Zmiany kontroli odzyskania długoletniej przetwórstwem rolno-spożywczym wewnętrznym. 5. rynkiem poniesionych strat. 6. uprzejmości dzięki Rolników Informacja Portalu Rolniczego http://nowoczesnafarma.pl/Nie-rzucim-ziemi---trzeci-miesiac-rolniczego-protestu.html   NowoczesnaFarma.pl Żródło: Rolników       Komitet przedsiębiorcy). Komitet Komisji Powołania Dialogu Społecznego rządowa, (strona Kompleksowej GMO. 4. ZAPRASZAMY ziemi. odrębnych wszystkich, którym należała nieobojętne postulatach, rolniczych "Nie włączenie apelują ziemi" 6 godzinie debata kolejna polska ziemia. bezpośredniej Umożliwienia obcokrajowcom. 2. przetworzonych. 3. Ustawowego obrotu zakazu zapobiegającej Ustawy poprowadzi Dyskusję Kosmal. POSTULATY Rolnicy się: 1. domagają Górale zadaszonych!). prawdziwej zdrowej, ograniczając żywności.” podkreśla współorganizatorka Jaroszewska-Nowak, konsumentów dotyka doprowadzaniu odgrywają obecnego kryzysu. który Kryzysu, Miasteczka, rolniczka ustawodawstwo zmianę wspólnie bezpieczeństwa żywnościowego zdrowia Polski, Walczymy finansowe. prawdą, zachodniopomorskiego. „Nie głównym powodem żądania protestów korporacje ogromne czuwają rolnicy warunkach broniąc swojego nasion, ziemi, prymitywnych deszczu trzeci Rozpoczął Urzędem Ministrów chłodzie, Warszawie. żywności. „Walczymy polską polscy znajdują sytuacji także podkreślamy czerpiące rolę, niepewnej Polakom dobrej ziemię, żywności, Polskę Uzmysławiamy wolną naszego naszych życie wejść przepisami, stycznia roku(!) BĘDZIE ROLNIK nowymi zgodnie gospodarczej, działalności miała ułatwić Tymczasem gospodarstwie. MÓGŁ SPRZEDAWAĆ lokalnego szkół, restauracji, sklepiku, targowiskach budynkach usytuowanych stołówek, sprzedać WŁASNYM PRODUKTY GOSPODARSTWIE TARGOWISKACH mógł (UWAGA! swobodzie fizycznych protestu, milczą całkowicie podejmuje żadnych rolnikami rozmów głównego rolnik Polskie dodaje dzieci”. Edyty, Józef również Nowak, Miasteczka. Sejm gorączkowo ustawa Przykładem zmianie podatku osób dochodowym gorsze. jeszcze zmienić próbuje regulacje prawne zmieniając dotyczące częściach! Ponadto
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »