REKLAMA

NFOŚiGW wspiera powstanie kolejnych sześciu lokalnych strategii rozwoju elektromobilnościPrawie 300 tys. zł przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przygotowanie gmin – Tyczyn (podkarpackie), Czemierniki (lubelskie), Wiśniew (mazowieckie) oraz Skierniewice, Błaszki i Działoszyn (łódzkie) – do efektywnego korzystania z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Strategie rozwoju elektromobilności mają powstać do końca czerwca 2020 r. Łącznie to już 145 dofinansowanych projektów.

Dotacyjne umowy podpisano podczas konferencji NFOŚiGW „Elektromobilność – szansa rozwoju polskich samorządów” 11 grudnia 2019 r. w Warszawie.

– Nasi beneficjenci zadeklarowali różnorodne elektro-działania, które wpisują się w Program Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). W szczególności chodzi o realizację celów wynikających z Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych – podczas uroczystości zauważył Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski.

W ramach planowanej strategii gmina Tyczyn zamierza utworzyć multimodalne centra przesiadkowe z ładowarkami dla samochodów elektrycznych, wdrożyć system monitorowania ruchu na głównych węzłach komunikacyjnych, a ponadto w planach jest też pilotażowe wykorzystanie drona pozwalającego m.in. na monitoring zanieczyszczenia powietrza.

Gmina Czemierniki zakłada m.in. budowę punktów ładowania pojazdów przy budynkach użyteczności publicznej, wydzielenie miejsc postojowych na istniejących parkingach dla pojazdów elektrycznych, budowę instalacji PV, budowę stacji pomiaru zanieczyszczeń i hałasu, opracowanie aplikacji mobilnej zintegrowanej z punktami ładowania, zakup pojazdów elektrycznych na potrzeby gminy.

Celem strategii dla gminy Wiśniew jest rozwój elektromobilności i ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery przez pojazdy z silnikami spalinowymi. Gmina zakłada stworzenie infrastruktury przyjaznej dla pojazdów elektrycznych, wsparcie działań na rzecz integracji technologicznej i infrastrukturalnej, włączenie społeczeństwa i przedsiębiorców z terenu gminy w prace na rzecz rozwoju elektromobilności, stymulowanie popytu na rzecz elektrycznych środków transportu.

Gmina Skierniewice przewiduje promowanie wykorzystania oraz zakup różnych środków transportu opartych na napędzie elektrycznym (samochody, rowery, hulajnogi) i ładowania pojazdów elektrycznych (wiaty, ładowarki), stworzenie sieci transportowej przyjaznej dla pojazdów elektrycznych w gminie i jej bezpośrednim otoczeniu, włączenie lokalnego społeczeństwa w prace na rzecz rozwoju elektromobilności.

Strategia gminy Błaszki będzie miała wpływ na redukcję zanieczyszczenia powietrza, emisji gazów cieplarnianych i pyłów. Zakłada się zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych w gminie oraz uatrakcyjnienie i ułatwienie poruszania się komunikacją publiczną. Przewidziano także promowanie współdzielenia się pojazdami oraz zwiększenie ruchu rowerowego. Realizacja strategii ma prowadzić do zmniejszenia się sumarycznego ruchu pojazdów spalinowych na drogach gminnych.

Najważniejsze działania miasta i gminy Działoszyn w ramach realizacji przyszłej strategii obejmują m.in. stworzenie zintegrowanej sieci transportowej dla elektrycznych pojazdów, stworzenie systemu ładowania pojazdów przy obiektach użyteczności publicznej (aktualnie w gminie nie ma punktów ładowania pojazdów), rozwój transportu publicznego w oparciu o pojazdy elektryczne (np. busy szkolne), czy też tworzenie szlaków turystycznych, miejsc rekreacji dla rodzin w oparciu o rowery elektryczne (z punktami ładowania i odpoczynku) wykorzystując potencjał turystyczny gminy.

Powyższe gminy są beneficjentami programu priorytetowego NFOŚiGW Gepard II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności, z którego na podstawie podpisanych umów otrzymają po 49 tys. zł (z wyjątkiem Tyczyna – 49,2 tys. zł).

Program kierowany jest do powiatów oraz gmin lub ich związków. Jego budżet wynosi do 12 mln zł. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych. Przy ustalaniu wysokości dofinansowania brana jest pod uwagę liczba mieszkańców. Dla małych i średnich wnioskodawców przewidziane jest wsparcie do 50 tys. zł, z kolei dla dużych – do 100 tys. zł.

Nabór wniosków trwał od 15.10.2018 r. do 04.02.2019 r. Wpłynęło 240 wniosków na łączną kwotę ok. 13 mln zł. Wsparcie otrzyma 219 projektów. Obecnie trwa zawieranie umów z beneficjentami. Podpisano ich już 139 (plus 6 kolejnych wyżej opisanych).


Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,konferencja strategie ekomobilnosci
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

cieplarnianych pyłów. Zakłada miała liczby uatrakcyjnienie ułatwienie elektromobilności. Strategia redukcję komunikacją publiczną. Przewidziano także współdzielenia lokalnego pojazdami rowery Realizacja prowadzić zmniejszenia rowerowego. szansa odpoczynku) 15.10.2018 dofinansowania uwagę liczba mieszkańców. małych średnich wnioskodawców przewidziane dużych zł. Nabór trwał 04.02.2019 kwalifikowanych. Wpłynęło łączną kwotę Wsparcie otrzyma projektów. Obecnie zawieranie beneficjentami. Podpisano wyżej opisanych). Źródło Narodowy ustalaniu kosztów potencjał podpisanych turystyczny gminy. Powyższe beneficjentami programu priorytetowego Gepard transport niskoemisyjny, Część Strategia którego podstawie Prawie otrzymają wyjątkiem Tyczyna zł). Program kierowany powiatów związków. budżet wynosi Dofinansowanie udzielane formie dotacji wykorzystując rowery, ładowarki), dofinansowanych zauważył Wiceprezes Michalski. W planowanej zamierza utworzyć multimodalne centra przesiadkowe ładowarkami samochodów wdrożyć paliwach system monitorowania głównych węzłach komunikacyjnych, ponadto planach pilotażowe wykorzystanie pozwalającego monitoring Łącznie uroczystości Ustawy czerwca konferencji samorządów” grudnia Warszawie. – beneficjenci zadeklarowali różnorodne elektro-działania, które wpisują Program „Elektromobilność Strategii projektów. Dotacyjne Odpowiedzialnego (SOR). szczególności chodzi realizację celów wynikających „Energia przyszłości”, Krajowych polityki podpisano powietrza. Gmina końca (wiaty, popytu spalinowymi. (mazowieckie) (lubelskie), działań integracji technologicznej infrastrukturalnej, (podkarpackie), przedsiębiorców terenu stymulowanie przygotowanie Skierniewice, transportu. Gmina Skierniewice przewiduje Wodnej wykorzystania różnych opartych napędzie elektrycznym (samochody, polskich hulajnogi) silnikami atmosfery powstać pomiaru Strategie Transportu. budynkach Niskoemisyjnego publicznej, wydzielenie Funduszu postojowych istniejących parkingach instalacji stacji zanieczyszczeń substancji hałasu, opracowanie aplikacji mobilnej korzystania efektywnego ładowania, (łódzkie) potrzeby gminy. Celem ograniczenie szkodliwych Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »