REKLAMA

NFOŚiGW wesprze cztery projekty z zakresu edukacji ekologicznej dla młodzieży

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje nowatorskie projekty z zakresu kształcenia, wychowania i opieki nad młodzieżą, m.in. szkolenia na temat ekologicznych skutków marnowania żywności oraz stworzenie zespołu młodzieżowych liderów troszczących się o stan środowiska w Polsce. Wsparcie zostanie przekazane także na inwestycje wzbogacające infrastrukturę placówek młodzieżowych. Łącznie na te cele NFOŚiGW przeznaczy 4,5 mln zł.

 
Umowy regulujące przekazanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, Fundacji Pasja Życia im. S. Józefy Menendez, Federacji Polskich Banków Żywności oraz Fundacji dla Młodzieży zostały podpisane pod koniec 2018 r. w siedzibie Funduszu w Warszawie. Te proekologiczne przedsięwzięcia mają charakter i zasięg ogólnopolski a wsparcie finansowe dla nich nastąpi ze środków własnych NFOŚiGW.
 
Nadbużański Ośrodek Edukacji w Broku
Projekt pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Nadbużańskiego Ośrodka Edukacji w Broku – termomodernizacja, wymiana instalacji c.o., wymiana źródła ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz solarnej otrzyma z NFOŚiGW dotację w wysokości 1 592 422 zł. Umowa regulująca jej przekazanie została podpisana przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdę oraz Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej Mateusza Stefaniuka. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia wyznaczono na koniec 2019 r. Jego koszt całkowity wyniesie 1 769 358 zł. Beneficjent zaangażuje środki własne w wysokości 176 936 zł.
 
Budynek w Broku przewidziany do remontu termomodernizacyjnego pochodzi z lat 80. ubiegłego wieku. Na parterze znajduje się stołówka, kuchnia, sanitariaty oraz pomieszczenia gospodarcze. Na piętrze jest kaplica z zakrystią, hall, sala wykładowa, sala rekreacyjna oraz pokoje dla gości. A w piwnicy – kotłownia i pomieszczenia techniczno-gospodarcze. Przegrody zewnętrzne budynku są nieocieplone i mają wysoki współczynnik przenikania ciepła, a okna i drzwi – stare, nieszczelne, w złym stanie technicznym. Instalacja centralnego ogrzewania to wyeksploatowany piec węglowy wraz z żeliwnymi i stalowymi grzejnikami bez zaworów termostatycznych i możliwości regulacji pogodowej. Wysłużone oprawy oświetleniowe powodują duże zużycie energii elektrycznej oraz częste awarie. Zarówno technologia wykonania budynku, jak i istniejące w nim instalacje generują duże straty energii cieplnej i elektrycznej. Według zaleceń wynikających z audytu energetycznego, należy wprowadzić usprawnienia, które ograniczą te straty, wpływając zarazem na poprawę stanu środowiska. W ramach projektu przewidziano docieplenie warstwą izolacji ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych i stropu. Zaplanowano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenia na energooszczędne LED wraz z instalacją mikroelektrowni fotowoltaicznej. Prace obejmą również wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej oraz montaż kolektorów słonecznych. Zmodernizowana zostanie także instalacja centralnego ogrzewania.
 
Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie zmniejszenie emisji CO2 (176,38 Mg/rok) oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (1825,92 GJ/rok). Ilość wytwarzanej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych wyniesie 5150,96 GJ/rok, a energii elektrycznej – 12,15 MWh/rok.
 
– Ośrodek w Broku jest ważny nie tylko dla diecezji drohiczyńskiej. To centrum młodzieżowe, w którym podczas sezonu wakacyjnego gromadzą się dzieci i młodzież z różnych stron kraju. Już sama lokalizacja ośrodka na terenie Puszczy Białej jest niezwykła, a termomodernizacja budynku ma dodatkowy walor ekologiczny. Nie chcemy przyczyniać się do pogorszenia stanu lokalnego środowiska naturalnego, lecz o nie właściwie dbać – powiedział Prezes KSMDD Mateusz Stefaniuk podpisując w NFOŚiGW umowę o dofinansowanie.
 
W uroczystości uczestniczył ks. Andrzej Lubowicki, który podkreślił, że termomodernizacja pozwoli usprawnić i rozszerzyć działalność ośrodka. Obecnie, ze względu na zły stan budynku, centrum nie może w pełni działać w sezonie zimowym. – Chcemy, żeby ten okres był szczególnie wykorzystywany. Tak jak latem, kiedy kilka tysięcy młodych ludzi gromadzi się w Broku uczestnicząc w różnego rodzaju obozach, szkoleniach czy warsztatach – dodał duchowny.
Dofinansowanie projektu umożliwia program priorytetowy NFOŚiGW Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.
 
Młodzieżowe Centrum Rozwoju Duchowego i Artystycznego w Legionowie
Projekt pn. Dokończenie budowy Młodzieżowego Centrum Rozwoju Duchowego i Artystycznego w Legionowie Fundacji „Pasja Życia” im. s. Józefy Menendez otrzyma niskooprocentowaną pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 450 000 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 6 092 180 zł. Umowę potwierdzającą przekazanie dofinansowania podpisali Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz Prezes Zarządu Fundacji „Pasja Życia” s. Jolanta Glapka.
 
Przedsięwzięcie dotyczy budynku o powierzchni użytkowej 1 386,95 m2. Dotychczas wykonano dokumentację projektową budynku, uzyskano pozwolenie na budowę, przeprowadzono większość robót budowlanych, ułożono kanalizację, instalację elektryczną (z wyjątkiem oświetlenia LED), instalację odgromową, węzeł cieplny, większości elewacji, w tym ocieplenie, ale na razie bez tarasu i ścian piwnicznych, położono posadzki wewnętrzne, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Dofinansowanie z NFOŚiGW pomoże na dokończenie robót budowlanych, stworzenie instalacji sanitarnej i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także fachowy montaż oświetlenia.
 
Zostanie zainstalowane również 20 paneli fotowoltaicznych, które dadzą dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej w wysokości 0,0056 MWe. Dzięki zastosowaniu tych usprawnień powstanie budynek o podwyższonym standardzie w zakresie energooszczędności.
 
Termin zakończenia prac przewidziano na koniec sierpnia 2019 r., a osiągnięcia efektu ekologicznego na początek sierpnia 2021 r. Przyniesie on zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 168,45 GJ/rok oraz zmniejszenie emisji CO2 o 11,50 Mg/rok.
 
­– Młodzieżowe Centrum Rozwoju Artystycznego i Duchowego dla Młodzieży w Legionowie to głównie profilaktyka uzależnień. Poprzez rozwój pasji i talentów młodych ludzi, chcemy im pomóc wejść w życie bardziej wartościowe, pomóc w rozwoju, uchronić przed pójściem w kierunku destruktywnym – zaznaczyła s. Jolanta Glapka po podpisaniu umowy. Dodała też, że uzależnienie, szczególnie od narkotyków, to ciężka choroba, z której wyjście wymaga mocnej wiary – nie tylko w Boga i wartości, ale również w siebie samego. – Jeśli człowiek dąży do pogłębiania swojego człowieczeństwa, będzie mu łatwiej odnaleźć kontakt we wspólnocie. W centrum w Legionowie znajdzie się także hostel dla młodzieży, która jest uzależniona, ale trzeźwa i pragnie wrócić do społeczeństwa. Będzie on miał funkcje readaptacyjne, resocjalizacyjne. Tam będą mogli mieszkać ludzie, którzy ukończyli terapię, by nauczyć się zawodu, dokończyć edukację, którą przerwali przez chorobę. Sprzyjać to będzie wzmocnieniu ich postaw abstynenckich, rozwiną talenty, ucieszą się wspólnotą. Chcemy w bezpiecznych warunkach uchronić podopiecznych przed nawrotem nałogu i nauczyć ich, jak z ewentualnym regresem postępować samodzielnie, kiedy już będą funkcjonować w swoich rodzinach – podsumowała s. Jolanta Glapka.
Udzielenie preferencyjnej pożyczki dla tej inicjatywy umożliwia program priorytetowy Poprawa jakości powietrza, Część 5) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności.
 
Eko Misja Nie Marnuje
Przedsięwziecie Federacji Polskich Banków Żywności pn. Projekt Eko Misja Nie Marnuje o całkowitym koszcie realizacji 1 336 700 zł uzyska dofinansowanie z NFOŚiGW w kwocie 1 203 030 zł. Umowę w tej sprawie podpisali Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Małgorzata Adamska oraz Prezes Zarządu FPBŻ Marek Borowski. Inicjatywa ma być realizowana do końca lipca 2020 r.
Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości obywateli, głównie dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli, w kwestii skutków ekologicznych marnowania żywności, poprzez aktywne działania edukacyjne, wspierane przez kampanię informacyjno-promocyjną o szerokim zasięgu.
Podstawą planownych aktywności będą odpowiednie pomoce dydaktyczne. Opracowano także scenariusz warsztatów oraz gry edukacyjnej na temat niemarnowania żywności i metod zapobiegania skutkom ekologicznym jej marnotrawienia. Gra edukacyjna i terenowa „Zostań Eko Ratownikiem” ma integrować uczniów wokół podejmowanego tematu.
Działania te – realizowane w latach 2018-2019 – są skierowane zwłaszcza do uczniów szkół podstawowych. Osoby przeprowadzające zajęcia to wykwalifikowani edukatorzy z Banków Żywności. A dla nowych edukatorów przewidziano we wrześniu 2019 r. szkolenie wprowadzające do projektu. Eksperci przybliżą uczniom m.in. kwestie dotyczące przydatności do spożycia żywności, takie jak „należy spożyć przed” oraz „najlepiej spożyć przed” itp. Młodzież zapozna się również z zasadami umieszczania produktów spożywczych w lodówce i dowie się, dlaczego ważne jest prawidłowe ich układanie.
Dodatkowo w ramach projektu zostanie zorganizaowany konkurs w mediach społecznościowych na najlepsze zdjęcie (EkoSelfie) oraz najlepsze działania wykluczające marnowanie żywności. Termin realizacji to październik 2019 r. Jako grupę docelową konkursu przyjęto wszystkie osoby i organizacje realizujące działania w przestrzeni publicznej oraz dokumentujące inicjatywy na rzecz ograniczania marnowania żywności. Zaplanowano również przeprowadzenie eko-wydarzeń realizowanych przez 20 Banków Żywności z 12 województw, mających zwrócić uwagę na problem marnotrastwa produktów żywnościowych. Przewidziano też dwie konferencje prasowe – jedną otwierającą projekt, drugą podsumowującą rezultaty inicjatywy. Wszystkim tym działaniom będzie towarzyszyć ogólnopolska, społeczna kampania informacyjna, której celem jest przekazanie opinii publicznej proponowanych rozwiązań i dobrych praktyk przyczyniających się do ograniczania skali marnotrawienia żywności.
– Realizujemy ten projekt po to, aby uświadomić społeczeństwu, że należy z dużo większym szacunkiem podchodzić do żywności. Chcemy uczyć zwłaszcza młode pokolenie, jak prawidłowo gospodarować żywnością, jak mądrze zachowywać się w kuchni, na co zwracać szczególną uwagę. Takie proste sprawy, które wydają się nam błahe, jak robienie zakupów, przechowywanie jedzenia w lodówce, czy przygotowywanie posiłków z określonej ilości surowców – są w istocie niezwykle ważne, gdyż wpływają na skalę marnotrawstwa. A jest to bezpośrednio związane z zanieczyszczaniem środowiska i degradacją naszej planety – powiedział po podpisaniu umowy Prezes Zarządu FPBŻ Marek Borowski.
Dofinansowanie tej inicjatywy przez NFOŚiGW umożliwia program priorytetowy Edukacja ekologiczna.
 
Środowisko Młodzieży
1 233 219 zł dotacji NFOŚiGW przekaże Fundacji dla Młodzieży z siedzibą w Warszawie na projekt pn. Środowisko Młodzieży. Umowę regulującą dofinasowanie podpisali w siedzibie Narodowego Funduszu Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Małgorzata Adamska oraz Prezes Zarządu FdM Teresa Moskal. Koszt całkowity inicjatywy sięgnie kwoty 1 298 125 zł. Środki własne, które uruchomiła Fundacja, to 64 906 zł.
Celem projektu Środowisko Młodzieży jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw prośrodowiskowych, mających wpływ na zrównoważony rozwój społeczeństwa – ze szczególnym uwzględnieniem grupy docelowej, jaką jest młodzież.
W ramach przedsięwzięcia przewidziano przeprowadzenie do końca lipca 2020 r. licznych warsztaów i szkoleń. Odbędą się dwa seminaria, z których pierwsze opierać się będzie na wykładach dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a drugie ma stanowić forum wymiany doświadczeń w tych zakresach. Zaplanowano także specjalne szkolenia liderskie (10 edycji), podczas których przeszkolonych zostanie 200 osób w 10 regionach Polski.
Środowisko Młodych zbudowane zostanie także w przestrzeni świata wirtualnego m.in. poprzez stworzenie aplikacji mobilnej na smartfony (Aplikacja „Dobra”), zawierającej nie tylko funkcje informacyjne z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, lecz także umożliwiające zakładanie profili użytkowników i interakcji z innymi korzystającymi. Aplikacja zostanie też wyposażona w funkcjonalność lokalizacji, która „poinformuje” użytkownika, w pobliżu jakiego obszaru chronionego się znajduje albo wskaże lokalizację lokalnych pomników przyrody.
Projekt zakończy dwudniowa konferencja adresowana do liderów środowisk młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, społeczności lokalnych, organizacji ekologicznych, a także ekspertów, naukowców, przedsiębiorców i polityków.
Ponadto odbędzie się pięć wydarzeń (tzw. eventów) w różnych regionach Polski, dzięki czemu działaniem objęta zostanie szeroka reprezentacja środowisk młodzieżowych. Będzie można wziąć udział w warsztatach ekologicznych, grach edukacyjnych i innych zajęciach ekologicznych. Celem jest budowa wśród młodych ludzi proekologicznych potrzeb i postaw.
– Projekt adresujemy do młodzieży, do młodych osób, które na szczeblach lokalnych pracują w instytucjach, parafiach, organizacjach skupiających liderów lokalnych. Oni często chcą działać społecznie i ekologicznie, ale napotykają na różne bariery. Mając chęci, zapał, energię, pomysły, brakuje im niekiedy doświadczenia. Czasem nawet napisanie wniosku o to, żeby zamontowano lampę lub postawiono wiatę przystankową w odpowiednim miejscu bywa problemem, gdyż nie wiadomo do kogo się udać, kogo zapytać. Od nas otrzymają wsparcie. Chcemy pokazać sposoby działania i dać odpowiednie narzędzia, aby młodzi ludzie mogli wykorzystywać swoją pasję i robić wartościowe rzeczy dla siebie, współmieszkańców i środowiska, szczególnie w gminach, na terenach wiejskich albo w małych miastach – powiedziała podczas uroczystości podpisania umowy Prezes Fundacji dla Młodzieży Teresa Moskal.
Także w przypadku tego projektu dofinansowanie umożliwia program priorytetowy NFOŚiGW Edukacja ekologiczna.
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

termomodernizacyjnego pochodzi ubiegłego wieku. parterze Mateusz podpisując koszcie siebie Dodała uzależnienie, narkotyków, ciężka choroba, wyjście wymaga mocnej wartości, samego. Glapka Jeśli człowiek dąży swojego człowieczeństwa, łatwiej odnaleźć kontakt wspólnocie. umowy. zaznaczyła hostel profilaktyka osiągnięcia efektu ekologicznego początek Przyniesie 168,45 GJ/rok Mg/rok.   ­– Młodzieżowe uzależnień. destruktywnym Poprzez talentów ludzi, wejść życie bardziej wartościowe, pójściem kierunku znajdzie uzależniona, zakresie rodzinach podopiecznych nawrotem nałogu ewentualnym regresem postępować samodzielnie, funkcjonować swoich podsumowała bezpiecznych Glapka. Udzielenie preferencyjnej pożyczki Budynki użyteczności energooszczędności.   Eko Marnuje Przedsięwziecie Marnuje całkowitym warunkach wspólnotą. trzeźwa terapię, pragnie wrócić społeczeństwa. readaptacyjne, resocjalizacyjne. mieszkać ludzie, którzy ukończyli zawodu, ucieszą dokończyć edukację, którą przerwali chorobę. Sprzyjać wzmocnieniu abstynenckich, rozwiną talenty, energooszczędności.   Termin budynek umowę Menendez obozach, szkoleniach dodał duchowny. Dofinansowanie Zmniejszenie budownictwie.   Młodzieżowe Dokończenie budowy Młodzieżowego niskooprocentowaną różnego pożyczkę Całkowita wartość inwestycji 092 180 potwierdzającą Kazimierz Glapka.   Przedsięwzięcie dotyczy rodzaju uczestnicząc 386,95 działalność dofinansowanie.   W uczestniczył Andrzej Lubowicki, który podkreślił, pozwoli usprawnić rozszerzyć ośrodka. gromadzi Obecnie, względu pełni sezonie zimowym. Chcemy, wykorzystywany. latem, tysięcy powierzchni Dotychczas powstanie zainstalowane Dofinansowanie pomoże dokończenie sanitarnej wentylacji mechanicznej odzyskiem fachowy oświetlenia.   Zostanie paneli okienną fotowoltaicznych, dadzą dodatkową zdolność wytwarzania 0,0056 Dzięki zastosowaniu usprawnień drzwiową. stolarkę wykonano elektryczną dokumentację projektową uzyskano pozwolenie budowę, przeprowadzono większość ułożono kanalizację, wyjątkiem wewnętrzne, odgromową, węzeł cieplny, większości elewacji, ocieplenie, tarasu piwnicznych, położono posadzki ekologiczna.  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »