REKLAMA

NFOŚiGW na VII Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym OSE 2019 w Gdańsku

 

Przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wzięli udział w dwudniowym (8-9 kwietnia 2019 r.) VII Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym OSE 2019 w Gdańsku.  Wydarzenie to zgromadziło ponad 800 osób, w tym członków rządu, reprezentantów największych firm energetycznych w Polsce, ekspertów w branży. W obradach uczestniczyli także goście z państw nadbałtyckich: Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji.

VII Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE 2019 w Gdańsku został zorganizowany w Europejskim Centrum Solidarności. Otwierając obrady – podczas pierwszego panelu pod hasłem „Polska polityka energetyczna: priorytety unijne vs polskie cele strategiczne” – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Piotr Naimski, podkreślił wagę tematyki poruszanej w czasie gdańskiego spotkania.  – Dziś podejmowane decyzje w zakresie polskiej energetyki wykraczają daleko poza horyzont naszego życia. Czujemy ten ciężar odpowiedzialności. Choć są to decyzje czysto biznesowe, to jednak odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa spoczywa na politykach –  zaznaczył Minister Piotr Naimski.

Głos zabrał także Minister Środowiska Henryk Kowalczyk:  – Rozwój energetyki niskoemisyjnej jest naszym zadaniem, które konsekwentnie realizujemy. Chcemy, by stale wzrastał jej udział w bilansie energetycznym naszego kraju. Celem jest nie tylko zwiększenie jej roli, ale także skuteczna i powszechna energooszczędność. Eliminowanie zanieczyszczeń w atmosferze w ramach programu „Czyste Powietrze” to również nasze priorytetowe zadanie. Jego realizacja ma istotny wpływ na ograniczanie zużycia energii, zwłaszcza tej pierwotnej, uzyskiwanej z węgla.

W szczycie w Europejskim Centrum Solidarności uczestniczył p.o. Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Marek Ryszka, odbywając szereg spotkań i rozmów. Obecny był także Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW, Artur Michalski, który wziął udział w dyskusji panelowej pt.  „Nowe regulacje dla ciepłownictwa i kogeneracji. Program <<Czyste Powietrze>>”. Przy tej okazji omówił działania NFOŚiGW na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym zwłaszcza funkcjonujący od września ub. r. program „Czyste Powietrze”. Jest to wyjątkowy projekt wsparcia finansowego dla osób fizycznych, jakiego dotychczas w Polsce nie było. To pierwszy kompleksowy program skierowany do osób fizycznych, w którym, oprócz wymiany źródła ciepła, można także przeprowadzić kompleksową termomodernizację budynku mieszkalnego. I zarazem zastosować nowoczesną i energooszczędną automatykę czy odnawialne źródła energii, na przykład fotowoltaikę albo pompy ciepła.

– Ten program jest unikatowy , szczególnie ze względu na wielkość kwoty planowanej do jego realizacji, która przekroczy 100 mld zł w ciągu 10 lat –  podkreślił Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski. 

Według stanu na 5 kwietnia 2019 r. , już ponad 155 tys. osób zarejestrowało się w systemie informatycznym utworzonym do obsługi tego programu, co oznacza, że osoby te rozpoczęły procedurę przygotowania wniosku o dofinansowanie.

– Dotychczas zostało złożonych 41 700 wniosków w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w całej Polsce. Podpisano też ponad 5 000 umów z beneficjentami, a przeszło 1000 osób złożyło już wnioski o płatność po zrealizowaniu swoich inwestycji. Potwierdzają się nasze oczekiwania, że z tego programu korzystają przede wszystkim osoby o najniższych dochodach – dodał Prezes Artur Michalski.

Dodał przy tym, że preferowane jest przyłączenie indywidualnego budynku do sieci ciepłowniczej, o ile istnieje taka możliwość w danej miejscowości.

Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW zaznaczył, że dotychczas nie było programu dla „przeciętnego Kowalskiego”, dającego możliwość poprawy efektywności energetycznej prywatnego budynku. O ile bowiem spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe czy jednostki samorządu terytorialnego mogą być beneficjentami środków POIiŚ, o tyle osoba fizyczna z tych możliwości korzystać nie może. Program „Czyste Powietrze” ma pomóc właśnie osobom fizycznym, które chcą wygodniej, bardziej ekologicznie i oszczędniej mieszkać i żyć.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej swoją obecność na VII Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym OSE 2019 w Gdańsku zaznaczył mocno także poprzez prezentację i promocję projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. W czasie gdańskiego spotkania działało stoisko Projektu Doradztwa Energetycznego, były prowadzone spotkania monitorujące oraz działania informacyjno-promocyjne, w tym prace w grupach roboczych – z udziałem pracowników NFOŚiGW, partnerów projektu z WFOŚiGW i doradców energetycznych.

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

grupach działało informacyjno-promocyjne, monitorujące prowadzone Energetycznego, Doradztwa Projektu stoisko fizycznym, właśnie swoich dodał istnieje ciepłowniczej, którym, przyłączenie preferowane Michalski. Dodał Prezes dochodach zaznaczył, najniższych wszystkim przede korzystają oczekiwania, Potwierdzają inwestycji. miejscowości. Wiceprezes „przeciętnego pomóc terytorialnego może. korzystać możliwości fizyczna POIiŚ, środków beneficjentami samorządu Kowalskiego”, jednostki mieszkaniowe wspólnoty spółdzielnie bowiem budynku. prywatnego dającego oprócz omówił skierowany strategiczne” Strategicznej Rządu Pełnomocnik Ministrów, Kancelarii Sekretarz polskie Energetycznej, unijne priorytety energetyczna: polityka „Polska hasłem Infrastruktury Naimski, pierwszego życia. jednak biznesowe, czysto odpowiedzialności. ciężar Czujemy horyzont podkreślił daleko wykraczają polskiej podejmowane spotkania.  poruszanej tematyki panelu podczas bezpieczeństwo zgromadziło energetycznych największych reprezentantów rządu, członków osób, Wydarzenie ekspertów Gdańsku.  dwudniowym wzięli Przedstawiciele   Polsce, branży. obrady Ogólnopolski Otwierając Solidarności. zorganizowany został Energetyczny Szczyt Szwecji. obradach Norwegii Finlandii, Danii, nadbałtyckich: państw goście uczestniczyli odpowiedzialność państwa kompleksowy Obecny pt.  panelowej dyskusji wziął który Michalski, rozmów. regulacje spotkań szereg odbywając Ryszka, uczestniczył Solidarności „Nowe ciepłownictwa węgla. W wyjątkowy pierwszy było. Polsce jakiego finansowego projekt Powietrze”. kogeneracji. września funkcjonujący powietrza, jakości okazji Powietrze>>”. <<Czyste szczycie uzyskiwanej spoczywa niskoemisyjnej wzrastał Chcemy, realizujemy. konsekwentnie zadaniem, naszym Rozwój energetycznym  – Kowalczyk: Henryk zabrał Naimski. Głos  zaznaczył politykach bilansie kraju. pierwotnej, priorytetowe zużycia ograniczanie wpływ istotny realizacja zadanie. również zwiększenie atmosferze zanieczyszczeń Eliminowanie energooszczędność. powszechna skuteczna Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »