REKLAMA

NFOŚiGW kolejny raz wesprze przeciwdziałania zagrożeniom środowiska

W ogłoszonym właśnie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czwartym naborze wniosków z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków przewidziano prawie 15 mln zł wsparcia. O dofinansowanie będzie można się ubiegać od 7 maja do 28 września 2018 r.

Na pomoc finansową w formie dotacji i pożyczek mogą liczyć jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Dodatkowo dotacje będą przysługiwały także służbom ratowniczym i organizacjom pozarządowym, a pożyczki – spółkom prawa handlowego, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstwom państwowym.

Alokacja dla programu priorytetowego NFOŚiGW w 2018 r. wynosi 14,9 mln zł, z czego 1 mln zł zarezerwowano tylko dla pożyczek (z możliwością zwiększenia puli środków zwrotnych).

Celem tego instrumentu finansowego jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” – dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29.10.2013 r.) oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem, jak również wsparcie rozwoju ekologicznych form transportu wodnego w Polsce.

Program Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków składa się z dwóch części. Pierwsza z nich finansuje działania w obszarze dostosowania do zmian klimatu, w tym np. inicjatywy infrastrukturalne jak obwałowania przeciwpowodziowe czy zbiorniki wodne, albo też opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu zagrożeń oraz systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami. Druga część programu skupia się na zapobieganiu i likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń – m.in. zdarzeń naturalnych (powodzi, pożarów, suszy) i awarii (zdarzeń wynikających z działalności człowieka) oraz zakupie sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.

Budżet całego programu na lata 2015-2023 to kwota do 278 mln zł (103 mln zł dotacji i 175 mln zł pożyczek), z czego dotychczas w ramach trzech naborów wykorzystano blisko 85 mln zł. Pieniądze te pozwoliły na wsparcie 160 ekologicznych przedsięwzięć. W ostatnim czasie dofinansowanie otrzymały takie projekty, jak m.in.: „Zakup wozów strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaczewach i Porębie Dzierżnej, Gmina Wolbrom” (Gmina Wolbrom, dofinansowanie w formie pożyczki – ponad 1,5 mln zł, koszt zadania – ponad 1,9 mln zł), „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego klasy ciężkiej” (Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej Poznań, dofinansowanie w formie dotacji – 512 tys. zł, koszt zadania – 1,15 mln zł), „Zakup 2 szt. samochodu – GOPR Zakopane” (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Główny Zakopane, dofinansowanie w formie dotacji – 240 tys. zł, koszt zadania – 480 tys. zł).

Szczegóły ogłoszonego naboru:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/nabor-2018/


 

 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

formie skutków dotacji kolejny zadania programu „Zakup wesprze zagrożeń systemu Straży Pożarnej jednostki naturalnych pożyczki ekologicznych samochodu pożyczek wsparcie likwidacją wodnego składa Przeciwdziałanie likwidacji nadzwyczajnych zdarzeń (powodzi, Polsce. Program infrastrukturalne skupia pożarów, suszy) awarii (zdarzeń wynikających działalności człowieka) zapobieganiu zagrożeniami. część klimatu, obwałowania przeciwpowodziowe zbiorniki dostosowania obszarze wodne, opracowanie inicjatywy wdrożenie finansuje Pierwsza części. monitoringu wczesnego dwóch ostrzegania zakupie trzech sprzętu Poznań, Wolbrom” (Gmina Wolbrom, ratowniczo-gaśniczego ciężkiej” (Szkoła Aspirantów Państwowej Zakopane” Porębie (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Główny Zakopane, zł). Szczegóły ogłoszonego Dzierżnej, Gołaczewach wykorzystywanego blisko akcjach ratowniczych. Budżet całego 2015-2023 pożyczek), dotychczas naborów wykorzystano Pieniądze Ochotniczej pozwoliły przedsięwzięć. ostatnim czasie otrzymały projekty, m.in.: wozów strażackich transportu usuwania rozwoju Dodatkowo związki naukowe rozumieniu ustawy kwietnia zasadach finansowania nauki. dotacje samorządu będą przysługiwały także służbom ratowniczym organizacjom pozarządowym, spółkom handlowego, terytorialnego liczyć fizycznym naborze ogłoszonym właśnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej czwartym wniosków finansową zakresu przewidziano prawie wsparcia. ubiegać września r. Na osobom prowadzącym również przyjęty sektorów obszarów wrażliwych zmiany klimatu perspektywą 2030” dokument Ministrów Planie 29.10.2013 poważnych awarii, usprawnienie wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem, Adaptacji „Strategicznym działalność zwrotnych). Celem gospodarczą przedsiębiorstwom państwowym. Alokacja priorytetowego wynosi zarezerwowano możliwością zwiększenia środków instrumentu zapisanymi finansowego podniesienie poziomu ochrony skutkami (m.in. zgodnie kierunkami działań naboru: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/nabor-2018/    
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »