REKLAMA

Minister Kurtyka: „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” udziela odpowiedzi na najważniejsze wyzwania stojące przed krajową energetyką w najbliższych dziesięcioleciach

„Transformacja będzie obejmować wiele sektorów, jednak to energetyka odgrywa szczególnie ważną rolę w procesie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Zaktualizowana „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” uwzględnia to w swoich założeniach, na równi z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, sprawiedliwej transformacji, odbudowy po pandemii koronawirusa, stabilnego rynku pracy, trwałego rozwoju gospodarki i wzmocnienia jej konkurencyjności” – zaznaczył minister klimatu Michał Kurtyka.

Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

Nowa „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040) została oparta na 3 filarach:

I. sprawiedliwa transformacja;

II. zeroemisyjny system energetyczny;

III. dobra jakość powietrza.

„W PEP2040 podejmowane są strategiczne decyzje inwestycyjne, mające na celu wykorzystanie krajowego potencjału gospodarczego, surowcowego, technologicznego i kadrowego oraz stworzenie poprzez sektor energii dźwigni rozwoju gospodarki” – powiedział szef resortu klimatu.

Jak podkreślił Michał Kurtyka, minister klimatu, Polska stoi przed wyzwaniem zbudowania nowego systemu energetycznego w najbliższym 20-leciu. Nie tylko dlatego, że tego wymaga zielona transformacja, ale również dlatego, że gospodarka musi mieć bezpieczne źródło produkcji energii elektrycznej, także takie, które jest niezależne od warunków pogodowych.

„Zapewnienie ciągłości i stabilności dostaw energii do przemysłu i odbiorców, jest nieodzownym elementem przyciągającym inwestycje w kraju” – dodał.

W 2040 r. ponad połowę mocy zainstalowanych będą stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną rolę odegra w tym procesie wdrożenie do polskiego systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej i uruchomienie elektrowni jądrowej. Będą to dwa strategiczne nowe obszary i gałęzie przemysłu, które zostaną zbudowane w Polsce.

„To szansa na rozwój krajowego przemysłu, rozwój wyspecjalizowanych kompetencji kadrowych, nowe miejsca pracy i generowanie wartości dodanej dla krajowej gospodarki” – wyjaśnił minister.

Szef resortu klimatu zwrócił także uwagę, że równolegle do wielkoskalowej energetyki, rozwijać się będzie energetyka rozproszona i obywatelska – oparta na lokalnym kapitale.

„W ostatnim czasie kołem zamachowym rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce stała się fotowoltaika, która jest najszybciej rozwijającym się sektorem OZE w Polsce, co związane jest z postępującym spadkiem kosztów i systemem wsparcia” – poinformował.

Jak dodał minister Kurtyka, transformacja wymaga również zwiększenia wykorzystania technologii OZE w wytwarzaniu ciepła i zwiększenia wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

„Zmiany te doprowadzą do gruntownej poprawy jakości powietrza, redukcji emisji zanieczyszczeń, a przez to poprawy jakości życia społeczeństwa” – powiedział.


„Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” to 1 z 9 strategii zintegrowanych wynikających ze „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Ten dokument strategiczny wskazuje kierunki, w których zmierzać będzie polski sektor energetyczny. PEP2040 będzie kompasem dla przedsiębiorców, samorządów i obywateli w zakresie transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym.

W pierwszej kolejności dokument ten musi zostać przekazany pod obrady Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju, któremu przewodniczy Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Następnie dokument będzie podlegać zaopiniowaniu przez MFiPR. Kolejnym krokiem będzie przekazanie dokumentu na ścieżkę rządową w ramach komitetów w KPRM – tj. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, stałego Komitetu Rady Ministrów oraz do przyjęcia przez Radę Ministrów. Projekt PEP2040 zostanie opublikowany po uzyskaniu pozytywnej opinii KKPR i MFiPR.

Materiały

"Polityka energetyczna Polski do 2040 r." - streszczenie
PEP2040_streszczenie.pdf 0.54MB
"Polityka energetyczna Polski do 2040 r." - prezentacja
Prezentacja_PEP2040.pdf 1.93MB


Źródło
Ministerstwo Klimatu
https://www.gov.pl/web/klimat

125ml milk

1920
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

związane postępującym spadkiem kosztów systemem wsparcia” poinformował. Jak energetyki, transformacja technologii wytwarzaniu ciepła dodał zakresie strategiczny zostanie dokumentu ścieżkę rządową komitetów Komitet Ekonomiczny Ministrów, stałego Ministrów przyjęcia Ministrów. Projekt opublikowany krokiem uzyskaniu pozytywnej opinii MFiPR. Materiały streszczenie PEP2040_streszczenie.pdf 0.54MB prezentacja Prezentacja_PEP2040.pdf 1.93MB Źródło Ministerstwo Klimatu przekazanie Kolejnym wskazuje niskoemisyjnym. W kierunki, których zmierzać polski energetyczny. kompasem przedsiębiorców, samorządów obywateli uwagę, transformacji polskiej kierunku pierwszej MFiPR. kolejności zostać przekazany obrady Koordynacyjnego Rozwoju, któremu przewodniczy Funduszy Regionalnej. Następnie podlegać zaopiniowaniu równolegle elektrowni zwrócił decyzje Nowa (PEP2040) została filarach: I. sprawiedliwa transformacja; II. zeroemisyjny system energetyczny; III. jakość powietrza. „W podejmowane inwestycyjne, zaznaczył mające wykorzystanie potencjału gospodarczego, surowcowego, technologicznego kadrowego stworzenie poprzez dźwigni powiedział klimatu. Jak Kurtyka. konkurencyjności” klimatu, swoich „Transformacja obejmować sektorów, jednak odgrywa szczególnie ważną przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Zaktualizowana uwzględnia założeniach, wzmocnienia równi koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, sprawiedliwej transformacji, odbudowy pandemii koronawirusa, stabilnego pracy, trwałego podkreślił Polska minister. Szef obszary źródła zeroemisyjne. Szczególną odegra wdrożenie polskiego elektroenergetycznego morskiej wiatrowej uruchomienie jądrowej. Będą gałęzie będą zostaną zbudowane Polsce. „To szansa wyspecjalizowanych kompetencji kadrowych, miejsca generowanie wartości dodanej krajowej wyjaśnił stanowić zainstalowanych wyzwaniem takie, zbudowania nowego energetycznego najbliższym 20-leciu. zielona transformacja, gospodarka bezpieczne źródło produkcji elektrycznej, niezależne połowę warunków pogodowych. „Zapewnienie ciągłości stabilności dostaw przemysłu odbiorców, nieodzownym elementem przyciągającym inwestycje kraju” dodał. W https://www.gov.pl/web/klimat
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »