REKLAMA

Mieszkańcy Polski o zmianach klimatu – badanie świadomości i zachowań ekologicznych

Katastrofy naturalne lub wywołane przez człowieka (44%), zanieczyszczenie powietrza (25%), zanikanie gatunków roślin i zwierząt (15%) to, w opinii respondentów badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dot. zmian klimatu, najczęstsze zagrożenia, które mogą mieć miejsce w ich okolicy na skutek zmian klimatu. Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2020 r. dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Mieszkańcy Polski o zmianach klimatu – badanie świadomości i zachowań ekologicznych

W opinii ponad ¾ badanych aktualne zmiany klimatu przynoszą w większości negatywne skutki, tylko 6% uważa, że pozytywne. 67% respondentów uważa, że zmiany klimatu w umiarkowanym lub w większym stopniu zaszkodzą im samym. Niemalże połowa badanych co najmniej kilka razy w miesiącu rozmawia na tematy związane ze środowiskiem i jego zmianami podczas rozmowy z rodziną lub znajomymi (codziennie: 4%, kilka razy w tygodniu: 11%, kilka razy w miesiącu: 34%).

Konieczność ograniczania emisji gazów cieplarnianych i związaną z tym transformację niskoemisyjną – czyli zmianę sposobu wytwarzania energii i stopniowego zastępowanie paliw kopalnych innymi źródłami energii, w tym głównie odnawialnymi – zaznacza blisko 90% respondentów. Ponad połowa z nich jest zdania, że transformacja niskoemisyjna powinna być traktowana priorytetowo. Zdaniem badanych, wymiana wysokoemisyjnych elektrowni na odnawialne źródła energii jest najpotrzebniejsza w transformacji niskoemisyjnej (72%). Następnie respondenci wymieniali: zmianę codziennych nawyków konsumenckich (54%), ekologiczne rolnictwo (41%), ocieplanie budynków (39%), rozwój elektromobilności (29%) i energetyki jądrowej (22%).

Prawie 60% mieszkańców Polski jest gotowych na ponoszenie wyższych kosztów energii i paliw, zakładając, że będą one stanowiły źródło finansowania transformacji niskoemisyjnej.

Z kolei problem z zasobami wodnymi w Polsce dostrzega 6 na 10 mieszkańców kraju. Tworzenie zbiorników retencyjnych (36%), zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej (34%), oszczędzanie wody w gospodarstwie domowym (28%), budowa lub rozbudowa systemów melioracyjnych (17%) oraz sadzenie drzew i krzewów (16%) są, w opinii badanych, najbardziej skutecznymi sposobami na przeciwdziałanie zjawisku suszy.


Jednotematyczne badanie świadomości i zachowań ekologicznych zostało zrealizowane w dniach 16 – 17 listopada za pomocą techniki CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview), czyli wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo.

Ogólnopolska próba badanych w wieku 15 lat i więcej została dobrana losowo i jest reprezentatywna ze względu na zmienne demograficzne, takie jak: płeć, wiek i miejsce zamieszkania (wielkość miejscowości i województwo). Maksymalny błąd szacowania dla próby losowej liczącej 1000 osób wynosi +/- 3,1%.

Raport z badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dot. zmian klimatu


Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.gov.pl/rolnictwo/

125ml milk

1920
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

opinii zmianach zmianę miejsce transformacji zmiany połowa respondentów badania zostało uważa, badanych, Polsce dostrzega kraju. Tworzenie zbiorników oszczędzanie retencyjnych (36%), (34%), budowa (28%), domowym zbieranie gospodarstwie wykorzystywanie deszczowej wodnymi będą zasobami (22%). Prawie rolnictwo (41%), ocieplanie budynków (39%), rozwój elektromobilności energetyki jądrowej gotowych problem ponoszenie wyższych kosztów paliw, zakładając, systemów stanowiły źródło finansowania niskoemisyjnej. Z rozbudowa suszy. Jednotematyczne melioracyjnych błąd względu zmienne demograficzne, płeć, zamieszkania (wielkość miejscowości województwo). Maksymalny szacowania losowo próby losowej liczącej osób wynosi 3,1%. Raport klimatuŹródło Ministerstwo Rolnictwa Rozwoju reprezentatywna dobrana sadzenie pomocą krzewów najbardziej skutecznymi sposobami przeciwdziałanie zjawisku (54%), zrealizowane dniach listopada techniki została Computer Assisted Telephone Interview), wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo. Ogólnopolska próba więcej ekologiczne odnawialne konsumenckich umiarkowanym Środowiska. W ¾ aktualne przynoszą większości negatywne skutki, pozytywne. większym Ministerstwa stopniu zaszkodzą samym. Niemalże najmniej miesiącu rozmawia tematy związane Klimatu listopadzie zmianami gatunków Katastrofy naturalne wywołane człowieka (44%), zanieczyszczenie powietrza (25%), zanikanie roślin przeprowadzone zwierząt klimatu, najczęstsze zagrożenia, które okolicy skutek klimatu. Badanie środowiskiem podczas nawyków wymiana blisko respondentów. zdania, transformacja niskoemisyjna powinna traktowana priorytetowo. Zdaniem wysokoemisyjnych odnawialnymi elektrowni źródła najpotrzebniejsza niskoemisyjnej (72%). Następnie respondenci wymieniali: codziennych zaznacza głównie rozmowy cieplarnianych rodziną znajomymi (codziennie: tygodniu: miesiącu: 34%). Konieczność ograniczania emisji gazów związaną energii, transformację niskoemisyjną sposobu wytwarzania stopniowego zastępowanie kopalnych innymi źródłami https://www.gov.pl/rolnictwo/
REKLAMA