REKLAMA

Międzynarodowy Dzień Wody – 22 marca

Prawie dwie trzecie naszej planety zajmuje woda. Z tych zasobów aż 97 procent to morza i oceany, czyli woda słona. Tylko 3 procent to woda zdatna do picia. O ten skarb musimy dbać w każdym zakątku świata, także w Polsce. Bez wody nie ma życia – powiedział minister Marcin Korolec.

Dostrzegając problem coraz trudniejszego dostępu do wody pitnej na Ziemi ONZ podejmuje szereg działań, które maja uświadomić, w pierwszej kolejności, politykom ale i mieszkańcom naszej planety jakim zagrożeniem jest brak wody. Na Szczycie Ziemi w 1992 roku dostrzeżono ten problem, a  Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z grudnia tego samego roku ustanowiło 22 marca Międzynarodowym Dniem Wody. Międzynarodowy Dzień Wody ma przypominać, że ponad miliard mieszkańców naszego globu ma trudności z dostępem do wody pitnej. Ma uświadamiać politykom i mieszkańcom, że trzeba działać aby każdy mieszkaniec naszego globu miał zapewniony dostęp do wody.

Zasoby wody w Polsce

Polska nie jest wolna od problemów z dostępem do wody pitnej. W niektórych regionach, zwłaszcza latem, mieszkańcy muszą korzystać z beczkowozów, aby mieć wodę do picia i gotowania. Ilość wody przypadającej na jednego mieszkańca Polski to 4,5 m3/dobę , średnia wartość tego wskaźnika w Europie to 11 m3/dobę.

Gospodarowanie wodą

Woda jest konieczna dla życia, ale też potrzebna przy produkcji żywności, dla rolnictwa i dla przemysłu. Dlatego dbamy, aby każdy mieszkaniec Polski miał do niej dostęp, by była czysta i zdrowa – powiedział Stanisław Gawłowski, Podsekretarz Stanu w MŚ. – Od 2003 roku w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych wybudowaliśmy 56 tysięcy kilometrów sieci kanalizacyjnej, zbudowaliśmy 283, a zmodernizowaliśmy i rozbudowaliśmy 896 oczyszczalni ścieków – podkreślił wiceminister. Woda to także rzeki, jeziora i morza. Miejsca, gdzie bujnie rozwija się  przyroda i gdzie chętnie wypoczywamy. Woda to również surowiec dla przemysłu i energetyki, to także sposób transportu. Spławianie towarów po rzekach i kanałach jest najmniej emisyjnym i najtańszą formą transportu. Wszystkie te aspekty dostrzegamy, ale niezwykle trudno jest zaspokoić potrzeby i pogodzić interesy wszystkich stron. Od ekologów zaczynając poprzez rybaków, rolników, marynarzy, żeglarzy, wodociągowców, na energetykach kończąc – dodał minister Gawłowski.      

Ochrona przeciwpowodziowa i susze

Jednym z efektów zmian klimatu są gwałtowne zjawiska pogodowe takie jak burze czy wichury, ale i długotrwałe okresy bez opadów. Skutkiem gwałtownych burz są lokalne podtopienia i czasami także powodzie. Aby temu przeciwdziałać, instytucje podległe ministrowi środowiska prowadzą inwestycje w zbiorniki, wały, poldery i inne budowle przeciwpowodziowe. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej we współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz innymi instytucjami przygotowuje, w ramach Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, mapy obszarów narażonych na zalania i podtopienia. Nadmiar wody jest groźny i niebezpieczny, ale jej brak jest bardzo dokuczliwy i może przynosić jeszcze większe straty  ekonomiczne niż powódź. Dlatego równie ważna, jak przeciwdziałanie powodziom, jest walka z suszą. Lasy Państwowe realizują program małej retencji, natomiast Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych dbają o to, aby nie zabrakło wody na potrzeby rolnicze na ich terenie.         

Dzień Wody na świecie

Światowy Dzień Wody (World Water Day) został ustanowiony w 1992 r. przez Zgromadzenie ONZ. Każdego roku obchody odbywają się pod wybranym hasłem a ideą tego dnia jest uświadomienie państwom członkowskim jak ogromny wpływ na ich kondycję ekonomiczną i zdrowie mieszkańców ma prawidłowa gospodarka wodna.

Celem obchodów jest ciągłe informowanie społeczeństw, że woda jest niezbędną do życia każdemu organizmowi na ziemi. W grudniu 2003 r. Zgromadzenie ONZ ustanowiło lata 2005-2015 Międzynarodową Dekadą dla Akcji „Woda dla Życia”.

Celem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody jest:

•    podniesienie świadomości w państwach na temat potrzeby podejmowania działań dążących do wzmożenia międzynarodowej współpracy w dziedzinie wody;

•    podniesienie świadomości dot. wyzwań stojących przed zarządzaniem wodą w zakresie planowania, dostępu do wody i usług z nią związanych;

•    promowanie przykładów skutecznej współpracy w dziedzinie wody;

•    poprawa jakości edukacji w kwestii wody;

•    omówienie pilnych spraw związanych z wodami transgranicznymi;

•    identyfikacja problemów dotyczących finansowania współpracy międzynarodowej;

•    podkreślenie znaczenia wody dla realizacji Milenijnych Celów Rozwoju;

•  podkreślenie znaczenia ustaleń dotyczących wody, przedstawionych na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju (Konferencja Rio+20).

 

Informacje na temat tegorocznego Światowego Dnia Wody znajdują się pod adresem http://www.unesco.pl/nauka/rok-wody-2013/

Dodatkowo materiały o wydarzeniach mu towarzyszących na świecie znajdziecie Państwo na stronach: www.unwater.org oraz http://www.worldwaterday.org/

Informacje o wydarzeniach w Polsce można znaleźć na stronie: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/Swietujmy-razem-Swiatowy-Dzien-Wody-2013.html

Galeria

cebdd12f8ede8c1d97c46703240c20a3 fa7879d1fad0d453d8e76db9d0468630 2dc46b4f75d413702ad4bb3714eec11f e9ad8750e837bbd916d32bf8095d01de
72f3c8d239612bbd706086a58b97a982
Źródło
Ministerstwo Środowiska

http://mos.gov.pl/


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Miedzynarodowy-Dzien-Wody-----22-marca.html
 

125ml milk

cebdd12f8ede8c1d97c46703240c20a3
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

2005-2015 http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/Swietujmy-razem-Swiatowy-Dzien-Wody-2013.html Galeria grudniu ziemi. organizmowi każdemu niezbędną społeczeństw, http://www.unesco.pl/nauka/rok-wody-2013/ Dodatkowo jest: •    poldery przykładów wyzwań promowanie związanych; •    usług planowania, zakresie zarządzaniem stojących stronie: znaleźć międzynarodowej wzmożenia dążących działań podejmowania państwach budowle lokalne wały, muszą mieszkańca jednego przypadającej Ilość gotowania. beczkowozów, korzystać mieszkańcy średnia latem, zwłaszcza regionach, niektórych Polsce Polska wody. Zasoby dostęp zapewniony m3/dobę wartość trzeba przemysłu. Podsekretarz Gawłowski, Stanisław zdrowa czysta dostęp, dbamy, rolnictwa wskaźnika żywności, produkcji potrzebna życia, konieczna wodą Woda m3/dobę. Gospodarowanie Europie działać mieszkańcom, Programu każdym trudniejszego problem Korolec. Dostrzegając Marcin Polsce. świata, zakątku musimy podejmuje picia. zdatna słona. oceany, zasobów zajmuje trzecie Prawie pitnej szereg uświadamiać  Zgromadzenie trudności miliard przypominać, Międzynarodowym samego grudnia rezolucją Ogólne problem, działań, dostrzeżono Szczycie zagrożeniem mieszkańcom kolejności, pierwszej uświadomić, które Krajowego Oczyszczania zbiorniki, wodociągowców, susze Jednym przeciwpowodziowa       Ochrona Gawłowski. dodał kończąc energetykach żeglarzy, klimatu marynarzy, rolników, rybaków, poprzez zaczynając ekologów stron. wszystkich efektów gwałtowne pogodzić powodzie. inwestycje prowadzą środowiska ministrowi podległe instytucje przeciwdziałać, czasami zjawiska podtopienia gwałtownych Skutkiem opadów. okresy długotrwałe wichury, pogodowe interesy zaspokoić Ścieków ścieków bujnie Miejsca, morza. jeziora rzeki, wiceminister. podkreślił oczyszczalni się  rozbudowaliśmy zmodernizowaliśmy zbudowaliśmy kanalizacyjnej, kilometrów tysięcy wybudowaliśmy Komunalnych rozwija przyroda trudno kanałach niezwykle dostrzegamy, aspekty Wszystkie formą najtańszą emisyjnym najmniej rzekach chętnie towarów Spławianie sposób energetyki, przemysłu surowiec również wypoczywamy. http://nowoczesnafarma.pl/Miedzynarodowy-Dzien-Wody-----22-marca.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »