REKLAMA

Miasta a zmiany klimatu

W polskich miastach zdiagnozowane zostały zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Najbardziej wrażliwe okazały się sektory zdrowia publicznego, gospodarki wodnej, transportu i energetyki. Taki jest rezultat pierwszego etapu prac w projekcie Ministerstwa Środowiska "Opracowanie Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu dla 44 miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców.”

 

„Celem oceny wrażliwości największych polskich miast na zmiany klimatu jest wskazanie działań adaptacyjnych, które będą adekwatne do potrzeb miast” – podkreśla Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej. Przedsięwzięcie jest realizowane na zlecenie Ministerstwa Środowiska.
„Opracowane analizy to lokalny dokument strategiczny. Staramy się określić, jak miasto jest wrażliwe na zjawiska ekstremalne związane ze zmianami klimatu” – tłumaczy Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, lidera Konsorcjum realizującego projekt.
Dyskusja pod znakiem obserwowanych ekstremalnych zjawisk pogodowych
W kwietniu rozpoczął się pierwszy cykl warsztatów w miastach, podczas których eksperci, wspólnie z pracownikami samorządów, stawiali diagnozę zagrożeń dla miast wynikających ze zmian klimatu. Dyskusje pokazały, że największym  niebezpieczeństwem dla aglomeracji są podtopienia i powodzie. Mają one negatywny wpływ nie tylko na stan mienia mieszkańców, ale mogą także powodować dotkliwe straty gospodarcze, np. w postaci czasowych przerw w produkcji.
Upały to drugie z ważnych zagrożeń, które wpływają na  funkcjonowanie miasta i gospodarki. W szczególności wrażliwe są sektory transportu i energetyki. W przypadku energetyki oddziaływanie upałów związane jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną wykorzystywaną na potrzeby klimatyzacji. To także występujący deficyt wody, którą większość z elektrowni konwencjonalnych wykorzystuje na potrzeby chłodzenia urządzeń technologicznych. Połączenie tych dwóch czynników coraz częściej prowadzi do czasowych ograniczeń w dostawie prądu w najbardziej upalne dni.
Przegrzewanie się silników i innych urządzeń technicznych, deformacje torów w przypadku dróg szynowych, ale przede wszystkim  pogarszający się komfort podróży pasażerów, pracy kierowców i pracowników obsługi to główne wpływy upałów na sektor transportu.
Ekstremalne temperatury, zarówno latem, jak i zimą oraz ich gwałtowne skoki, mają także negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Dla osób starszych, uskarżających się na choroby układów krążenia i oddechowego oraz dla małych dzieci mogą stanowić nawet zagrożenia życia.
Miasta wybierają wrażliwe sektory
W ramach projektu Ministerstwa Środowiska eksperci starają się jak najlepiej poznać miasto, jego problemy, zdefiniować zagrożenia i ocenić wrażliwość poszczególnych sektorów na zmiany klimatu. Analizują dostępne dane, mapy, materiały oraz dokumenty strategiczne i planistyczne. Jednak to miasta mają decydujący głos w wyborze wrażliwych sektorów/obszarów, dla których - w kolejnych etapach - planowane będą działania adaptacyjne.
„Liczymy na aktywny udział samorządów w opracowaniu skutecznych planów adaptacji, a także na udział społeczeństwa w późniejszym procesie wdrażania tych planów adaptacji do zmian klimatu” – mówi wiceminister Paweł Sałek.
Dotychczas przeprowadzone warsztaty pokazują, że obszary wskazywane w miastach odnoszą się przede wszystkim do jakości życia i poziomu podstawowych usług komunalnych. W Częstochowie za sektory najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu uznano zdrowie publiczne, gospodarkę wodną, transport i energetykę. W Legnicy miejsce energetyki na liście wrażliwych sektorów zajęły natomiast „tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności”, gdzie obniżony jest komfort życia mieszkańców. Rzeszów  wśród swoich priorytetów wymienił turystykę (rekreację). Wrocław zgłosił problemy związane z infrastrukturą i budownictwem mieszkaniowym. Zdrowie publiczne, gospodarka wodna, transport i tereny intensywnej zabudowy mieszkaniowej to również obszary najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu wskazane w Krakowie oraz w Łodzi. W Słupsku, jako jeden z najbardziej wrażliwych elementów miasta, wymieniono z kolei różnorodność biologiczną. Wskazano, że niestabilność klimatu ma negatywny wpływ na ekosystemy w mieście. W Zabrzu, poważne zagrożenia zdiagnozowano w przypadku gospodarki wodnej, transportu, energetyki i terenów mieszkaniowych.
Diagnoza to pierwszy krok
Dla wszystkich miast bardzo ważna jest odpowiedź na pytanie, jak dostosować się do zmian klimatu. W kolejnych etapach realizacji projektu eksperci Konsorcjum wraz z przedstawicielami aglomeracji będą wspólnie poszukiwać rozwiązań, które zwiększą potencjał adaptacyjny miast oraz poprawią skuteczność reagowania na ekstremalne zjawiska pogodowe.
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

mieście. Zabrzu, poważne zdiagnozowano transportu, terenów mieszkaniowych. Diagnoza krok Dla wszystkich ważna miasta, potencjał „Opracowanie pogodowe. Więcej reagowania skuteczność poprawią adaptacyjny zwiększą odpowiedź rozwiązań, poszukiwać przedstawicielami realizacji dostosować pytanie, wymieniono elementów energetykę. intensywności”, priorytetów swoich wśród Rzeszów  mieszkańców. obniżony wysokiej turystykę „tereny natomiast zajęły liście miejsce życia. Miasta wymienił (rekreację). Słupsku, wodna, Łodzi. Krakowie wskazane również intensywnej tereny gospodarka Wrocław Zdrowie mieszkaniowym. budownictwem infrastrukturą problemy zgłosił wybierają krążenia stanowić do potrzeb podczas podkreśla eksperci, miast” z pracownikami samorządów, stawiali diagnozę zagrożeń wynikających Dyskusje pokazały, największym  niebezpieczeństwem podtopienia warsztatów powodzie. adekwatne działań adaptacyjnych, mienia mieszkańców, jest wskazanie powodować dotkliwe straty gospodarcze, postaci na zmiany przerw produkcji. Upały miastach, rozpoczął ważnych tłumaczy Przedsięwzięcie realizowane zlecenie Środowiska. „Opracowane analizy lokalny dokument strategiczny. Staramy określić, miasto rządu pełnomocnik środowiska, Krystian kwietniu Szczepański, dyrektor Ochrony Państwowego Badawczego, lidera Sałek, realizującego projekt. Dyskusja znakiem obserwowanych ekstremalnych zjawisk pogodowych W drugie zagrożeń, dzieci transportu. Ekstremalne deformacje torów dróg szynowych, "Opracowanie  pogarszający podróży pasażerów, kierowców pracowników obsługi główne wpływy sektor temperatury, innych zarówno latem, gwałtowne skoki, pierwszego ludzi. osób starszych, uskarżających choroby układów klimatycznej. oddechowego małych technicznych, silników wpływają deficyt  funkcjonowanie największych gospodarki. W szczególności wrażliwości mieszkańców.”   „Celem oddziaływanie zwiększonym zapotrzebowaniem energię elektryczną wykorzystywaną klimatyzacji. występujący którą dni. Przegrzewanie czynników upalne prądu dostawie ograniczeń prowadzi częściej dwóch większość Połączenie technologicznych. chłodzenia wykorzystuje konwencjonalnych elektrowni mieszkańców”  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »