REKLAMA

Korzystajmy z toreb wielokrotnego użytku

csm 20170703 Minister Mazurek 600ab974c0[1]3 lipca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień bez foliówek, czyli toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. „W Polsce, według szacunków, każdy mieszkaniec zużywa rocznie około 250-300 toreb foliowych różnego rodzaju, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej to 200. Ministerstwo Środowiska ma gotowy plan, jak zmniejszyć ilość foliówek w obiegu” – mówi Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Unijne przepisy nakładają na państwa członkowskie obowiązek ograniczenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy. Ministerstwo Środowiska przygotowało nowelizację przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, które mają zachęcić do używania toreb wielokrotnego użytku.
„W środę przedmiotem obrad Rady Ministrów będą propozycje rozwiązań, które mają spowodować zmniejszenie zużycia foliówek” – informuje Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.
Projekt zakłada m.in., że od 1 stycznia 2019 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie będą już oferowane za darmo w punktach sprzedaży. Zostaną one objęte symboliczną opłatą (tzw. opłatą recyklingową), która będzie doliczana do obowiązującej ceny takiej torby lub będzie jej podstawową opłatą.
„Cykl życia takiej torby jest niezwykle krótki i wynosi z reguły kilkanaście minut. Później staje się ona odpadem, który zanieczyszcza środowisko. Chcemy to zmienić. Dlatego uważamy, że wprowadzenie nawet niewielkiej opłaty za lekkie torby plastikowe może stanowić pewien impuls do zastanowienia się przy kasie, czy kupować foliówkę, czy może przyjść na zakupy z torbą wielokrotnego użytku”– podkreśla wiceminister Mazurek.
„Jak pokazują doświadczenia innych państw członkowskich Unii Europejskiej takie rozwiązanie pozwala znacząco ograniczyć zużycie toreb foliowych” – zaznacza.
Wprowadzenie opłaty było skuteczne np. w Bułgarii, Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz na Łotwie
i Węgrzech.
„Opłata jest zachętą do tego, żeby zmniejszyć ilość foliówek w obiegu. Ministerstwo Środowiska prowadzi również działania edukacyjne, które mają zmniejszyć zużycie lekkich plastikowych toreb na zakupy. Taka akcja trwa właśnie dzisiaj” – dodaje.
O opłacie
Opłata recyklingowa obejmie lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów, czyli takie, które najczęściej są dostępne w sklepach przy kasie. Bezpłatne natomiast pozostają tzw. „zrywki” (torby o grubości poniżej 15 mikrometrów), pod warunkiem, że będą używane wyłącznie ze względów higienicznych lub do pakowania żywności sprzedawanej luzem (warzywa, owoce, mięso, ryby itp.).
Maksymalna stawka opłaty recyklingowej przewidziana w ustawie ma wynieść 1 zł za jedną lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Jednak obowiązująca stawka będzie określona w rozporządzeniu ministra środowiska. Jej wysokość zostanie ustalona po przeprowadzeniu dodatkowych analiz uwzględniających m.in. specyfikę polskiego rynku, siłę nabywczą dochodów, poziomu cen, itp.
 
Źródło
Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl/

 

125ml milk

csm 20170703 Minister Mazurek 600ab974c0[1]
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Korzystajmy lekkie zmniejszyć Mazurek, ilość foliówek stawka opłatą sztucznego takiej zakupy. lekkich plastikowych zużycia Sławomir sztucznego. zużycie Europejskiej recyklingowa opłacie Opłata pokazują doświadczenia innych właśnie dzisiaj” obejmie dodaje. O o grubości użytku”– dostępne sklepach kasie. podkreśla najczęściej do 50 mikrometrów, takie, Mazurek. „Jak państw członkowskich foliowych” Brytanii Bezpłatne natomiast ograniczyć Wielkiej zaznacza. Wprowadzenie Irlandii, Bułgarii, skuteczne Łotwie Węgrzech. „Opłata znacząco pozwala rozwiązanie również zachętą obiegu. prowadzi edukacyjne, higienicznych zostanie wysokość ustalona przeprowadzeniu dodatkowych środowiska. ministra Jednak obowiązująca określona w rozporządzeniu analiz uwzględniających poziomu itp.   Źródło Ministerstwo http://www.mos.gov.pl/   dochodów, nabywczą specyfikę polskiego rynku, siłę torbę lekką używane wyłącznie względów z torbą warunkiem, mikrometrów), „zrywki” (torby grubości poniżej pakowania żywności przewidziana ustawie wynieść jedną recyklingowej itp.). Maksymalna sprzedawanej (warzywa, owoce, mięso, pozostają zmienić. przygotowało nowelizację przepisów ustawy ograniczenia obowiązek przepisy nakładają państwa członkowskie gospodarce opakowaniami środę przedmiotem Ministrów propozycje użytku. „W do używania odpadami opakowaniowymi, zachęcić środowiska. Unijne mówi według szacunków, każdy mieszkaniec Polsce, „W obchodzony Międzynarodowy Dzień foliówek, zużywa rocznie podczas średnia gotowy obiegu” rodzaju, różnego około 250-300 foliowych rozwiązań, spowodować zanieczyszcza środowisko. Chcemy Dlatego który odpadem, reguły kilkanaście minut. Później uważamy, że wprowadzenie zastanowienia kasie, kupować foliówkę, impuls pewien niewielkiej plastikowe stanowić wynosi krótki stycznia oferowane punktach sprzedaży. m.in., zakłada zmniejszenie foliówek” informuje środowiska. Projekt Zostaną objęte podstawową opłatą. „Cykl życia niezwykle obowiązującej doliczana symboliczną recyklingową), która przyjść
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »