REKLAMA

Kodeks amoniakowy

Kodeks dobrej praktyki rolniczej w zakresie ograniczania emisji amoniaku

9 sierpnia 2019 r. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta ma na celu transpozycję przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (tzw. Dyrektywy NEC). Powyższa dyrektywa ustanawia zobowiązania w zakresie redukcji zanieczyszczeń powietrza, w tym m.in. poprzez opracowanie i upowszechnianie Kodeksu dobrej praktyki rolniczej w zakresie ograniczania emisji amoniaku.

Kodeks dobrej praktyki rolniczej został opracowany przez ekspertów z instytutów nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Określa on szereg praktyk rolniczych, mających na celu ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery, które są możliwe do zastosowania w polskim rolnictwie. Kodeks obejmuje przede wszystkim kwestie niskoemisyjnych technik rozprowadzania
i przechowywania nawozów oraz systemów utrzymywania i żywienia zwierząt. Dokument zawiera również zalecenia dotyczące racjonalizacji nawożenia azotowego. Przy wyborze praktyk kierowano się potencjałem ograniczenia emisji z uwzględnieniem kosztów zastosowania oraz skali trudności we wdrożeniu.

Kodeks jest pomocnym narzędziem w upowszechnianiu metod ograniczania emisji amoniaku z rolnictwa, jak również racjonalnego zarządzania azotem w gospodarstwie rolnym. Znajdują się w nim liczne odesłania do zaleceń zawartych w Zbiorze Zaleceń Dobrej Praktyki Rolniczej mającym na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Obydwa dokumenty są  kluczowe z punktu widzenia dostosowań sektora rolnego do działań związanych z realizacją wymogów Unii Europejskiej w zakresie szeroko pojętej polityki ochrony środowiska. Jednocześnie w sposób komplementarny przyczyniają się do upowszechniania w polskim rolnictwie praktyk i zmian technologii produkcji sprzyjających ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, przy założeniu poniesienia minimalnych kosztów przez rolników, co pozwoli na ekonomiczną optymalizację ich stosowania.

Materiały

pobierz plik
Kodeks​_doradczy​_dobrej​_praktyki​_rolniczej​_dotyczący​_ograniczenia​_emisji​_amoniaku.pdf 3.11MB

 

 Źródło
 Podlaska Izba Rolnicza
 http://pirol.pl

Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Kodeks-amoniakowy.html
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

emisji zakresie Kodeks dobrej praktyki rolniczej amoniakowy ograniczania praktyk niektórych również polskim zastosowania dyrektywy zanieczyszczeń redukcji Dyrektywy kosztów pozwoli Rolniczej Zbiorze Zaleceń Dobrej Praktyki Portalu uprzejmości mającym zaleceń ochronę wód zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi dzięki źródeł zawartych odesłania Obydwa Rolniczego trudności we wdrożeniu. Kodeks pomocnym narzędziem upowszechnianiu NowoczesnaFarma.pl Żródło: amoniaku z liczne rolnictwa, racjonalnego zarządzania azotem gospodarstwie rolnym. Znajdują rolniczych. dokumenty rolników, produkcji plik Kodeks​_doradczy​_dobrej​_praktyki​_rolniczej​_dotyczący​_ograniczenia​_emisji​_amoniaku.pdf 3.11MB    Źródło  Podlaska przyczyniają upowszechniania stosowania. Materiały pobierz rolnictwie technologii sprzyjających sposób ograniczeniu optymalizację zanieczyszczeń, założeniu poniesienia minimalnych ekonomiczną komplementarny Rolnicza  http://pirol.pl Informacja są  uwzględnieniem kluczowe punktu widzenia dostosowań sektora rolnego działań realizacją Jednocześnie wymogów Europejskiej szeroko pojętej polityki ochrony środowiska. związanych z zalecenia ograniczenia 2001/81/WE (tzw. sprawie krajowych rodzajów atmosferycznych, zmiany 2003/35/WE uchylenia Powyższa 2016/2284 dyrektywa ustanawia zobowiązania powietrza, poprzez opracowanie upowszechnianie Kodeksu grudnia Europejskiego został systemie Kodeks amoniaku 9 sierpnia została opublikowana ustawa zmianie ustawy handlu Parlamentu uprawnieniami gazów cieplarnianych innych ustaw. Ustawa transpozycję przepisów amoniaku. Kodeks opracowany potencjałem zwierząt. technik rozprowadzania i przechowywania nawozów systemów utrzymywania żywienia Dokument kwestie zawiera dotyczące racjonalizacji nawożenia azotowego. wyborze kierowano niskoemisyjnych wszystkim ekspertów rolniczych, instytutów nadzorowanych Ministra Rolnictwa Rozwoju Określa szereg mających przede ograniczenie amoniaku atmosfery, które możliwe rolnictwie. obejmuje http://nowoczesnafarma.pl/Kodeks-amoniakowy.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »