REKLAMA

Emisja amoniaku - kodeks dobrej praktyki rolniczej

rolnictwo9 sierpnia 2019 r. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.  Ustawa ta ma na celu transpozycję przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (tzw. Dyrektywy NEC). Powyższa dyrektywa ustanawia zobowiązania w zakresie redukcji zanieczyszczeń powietrza, w tym m.in. poprzez opracowanie i upowszechnianie Kodeksu dobrej praktyki rolniczej w zakresie ograniczania emisji amoniaku.

Kodeks dobrej praktyki rolniczej został opracowany przez ekspertów z instytutów nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Określa on szereg praktyk rolniczych, mających na celu ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery, które są możliwe do zastosowania w polskim rolnictwie. Kodeks obejmuje przede wszystkim kwestie niskoemisyjnych technik rozprowadzania i przechowywania nawozów oraz systemów utrzymywania i żywienia zwierząt. Dokument zawiera również zalecenia dotyczące racjonalizacji nawożenia azotowego. Przy wyborze praktyk kierowano się potencjałem ograniczenia emisji z uwzględnieniem kosztów zastosowania oraz skali trudności we wdrożeniu.

Kodeks jest pomocnym narzędziem w upowszechnianiu metod ograniczania emisji amoniaku z rolnictwa, jak również racjonalnego zarządzania azotem w gospodarstwie rolnym. Znajdują się w nim liczne odesłania do zaleceń zawartych w Zbiorze Zaleceń Dobrej Praktyki Rolniczej mającym na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Obydwa dokumenty są  kluczowe z punktu widzenia dostosowań sektora rolnego do działań związanych z realizacją wymogów Unii Europejskiej w zakresie szeroko pojętej polityki ochrony środowiska. Jednocześnie w sposób komplementarny przyczyniają się do upowszechniania w polskim rolnictwie praktyk i zmian technologii produkcji sprzyjających ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, przy założeniu poniesienia minimalnych kosztów przez rolników, co pozwoli na ekonomiczną optymalizację ich stosowania.

Materiały

Kodeks amoniakowy – ochrona powietrza przed emisją amoniaku

Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej do dobrowolnego stosowania

Źródło: MRiRW

 

 

 Źródło
 Krajowa Rada Izb Rolniczych
 http://krir.pl

Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Emisja-amoniaku---kodeks-dobrej-praktyki-rolniczej-.html
 

125ml milk

rolnictwo
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

emisji dobrej praktyki rolniczej amoniaku Emisja kodeks praktyk zakresie dyrektywy redukcji polskim Dyrektywy zastosowania również niektórych zaleceń zanieczyszczeń ograniczania kosztów kluczowe rolniczych. Obydwa wymogów dokumenty są  sektora punktu rolnego związanych z działań widzenia dostosowań realizacją ochronę źródeł zawartych racjonalnego zarządzania azotem gospodarstwie rolnym. Znajdują liczne odesłania Zbiorze pochodzącymi Zaleceń Dobrej Praktyki Rolniczej mającym szeroko wód zanieczyszczeniami azotanami Europejskiej komplementarny pojętej Kuznowicz ochrona powietrza emisją Zbiór dobrowolnego stosowania Źródło: MRiRW   Katarzyna Opublikowano: amoniakowy sierpień 2019    Źródło  Krajowa Rolniczych  http://krir.pl Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: – stosowania. Materiały Kodeks polityki technologii ochrony środowiska. Jednocześnie sposób amoniaku z przyczyniają upowszechniania rolnictwie produkcji optymalizację sprzyjających ograniczeniu zanieczyszczeń, założeniu poniesienia minimalnych rolników, pozwoli ekonomiczną rolnictwa, kierowano upowszechnianiu dyrektywa rodzajów atmosferycznych, zmiany 2003/35/WE uchylenia 2001/81/WE Powyższa ustanawia sprawie zobowiązania powietrza, poprzez opracowanie upowszechnianie Kodeksu amoniaku. Kodeks został krajowych grudnia ekspertów uprawnieniami sierpnia została opublikowana ustawa zmianie ustawy systemie handlu gazów 2016/2284 cieplarnianych innych ustaw.  Ustawa transpozycję przepisów Parlamentu Europejskiego opracowany instytutów narzędziem racjonalizacji systemów utrzymywania żywienia zwierząt. Dokument zawiera zalecenia dotyczące nawożenia przechowywania azotowego. wyborze potencjałem ograniczenia uwzględnieniem trudności we wdrożeniu. Kodeks pomocnym nawozów rozprowadzania nadzorowanych atmosfery, Ministra Rolnictwa Rozwoju Określa szereg rolniczych, mających ograniczenie które technik możliwe rolnictwie. Kodeks obejmuje przede wszystkim kwestie niskoemisyjnych http://nowoczesnafarma.pl/Emisja-amoniaku---kodeks-dobrej-praktyki-rolniczej-.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »