REKLAMA

KE: PONOWNE WYKORZYSTANIE WODY W ROLNICTWIE

3 grudnia 2019 r. Komisja przyjęła wstępne porozumienie w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody w rolnictwie. Nowe przepisy, zaproponowane przez Komisję w maju 2018 r., będą określać zharmonizowane minimalne wymogi dotyczące jakości wody w celu bezpiecznego ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków komunalnych do nawadniania w rolnictwie.

Komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius powiedział: Dzięki temu wstępnemu porozumieniu zapewnimy UE skuteczne narzędzie umożliwiające stawienie czoła niektórym wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu. Obok środków oszczędzania i optymalizacji wody, wykorzystanie odzyskanej wody w sektorze rolnictwa może odegrać ważną rolę w radzeniu sobie z deficytem wody i suszą przy pełnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa naszych obywateli.

Obecnie praktykę ponownego wykorzystania wody stosuje się w niewielu państwach członkowskich, znacznie poniżej potencjalnych możliwości. Nowe przepisy ułatwią i pobudzą stosowanie tej korzystnej praktyki, która może zapewnić rolnikom w UE bardziej przewidywalne dostawy czystej wody i pomóc im w przystosowaniu się do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków. Dzięki ustanowieniu minimalnych wymogów nowe przepisy zagwarantują bezpieczeństwo tej praktyki i zwiększą zaufanie obywateli do produktów rolnych na wewnętrznym rynku UE. Takie zharmonizowane podejście umożliwi również sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego produktów rolnych i stworzy nowe możliwości biznesowe dla operatorów i dostawców technologii.

Na mocy nowych przepisów ścieki komunalne, które zostały już poddane określonym procesom oczyszczania zgodnie z przepisami dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, zostaną poddane dalszemu oczyszczaniu w celu spełnienia nowych minimalnych parametrów jakościowych, a tym samym będą się nadawać do wykorzystania w rolnictwie.

Oprócz wspomnianych zharmonizowanych wymogów minimalnych w nowym prawodawstwie określono również zharmonizowane minimalne wymogi w zakresie monitorowania; przepisy dotyczące zarządzania ryzykiem mające na celu ocenę i wyeliminowanie potencjalnych dodatkowych zagrożeń dla zdrowia i możliwych zagrożeń dla środowiska; oraz procedurę udzielania zezwoleń i przepisy dotyczące przejrzystości, zgodnie z którymi kluczowe informacje o każdym projekcie ponownego wykorzystania wody zostaną podane do wiadomości publicznej.

Kolejne kroki

Wstępne porozumienie musi zostać teraz formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Po przyjęciu rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, a jego przepisy wejdą w życie 20 dni później.

Kontekst

Rozporządzenie proponowane przez Komisję ma na celu zmniejszenie niedoboru wody w UE w kontekście przystosowania się do zmiany klimatu. Dzięki niemu oczyszczone ścieki przeznaczone do nawadniania w rolnictwie będą bezpieczne, co umożliwi ochronę obywateli i środowiska.

Wniosek stanowi realizację jednego z zobowiązań wynikających z planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym i uzupełnia istniejące unijne ramy prawne dotyczące wody i środków spożywczych. Przyczyni się on również do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ w UE (w szczególności celu 6 dotyczącego wody i warunków sanitarnych), a także do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej.

Źródło: KRIR  na podstawie komunikatu prasowego KE

 

 

 Źródło
 Lubuska Izba Rolnicza
 http://lir.agro.pl/

Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/KE--PONOWNE-WYKORZYSTANIE-WODY-W-ROLNICTWIE.html
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Komisję wymogi porozumienie ścieków nawadniania środowiska, formalnie podane wiadomości publicznej. Kolejne kroki Wstępne zostać Parlament przyjęte każdym Europejski Europejskiej. przyjęciu rozporządzenie zostanie opublikowane Dzienniku Urzędowym wejdą projekcie kluczowe informacje ocenę rolnictwie. Oprócz wspomnianych zharmonizowanych prawodawstwie określono zakresie monitorowania; zarządzania ryzykiem mające wyeliminowanie później. Kontekst Rozporządzenie dodatkowych przyjęła zdrowia możliwych środowiska; procedurę udzielania zezwoleń przejrzystości, którymi życie zmniejszenie proponowane niej. Źródło: osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ w szczególności warunków sanitarnych), także łagodzenia  na spożywczych. podstawie komunikatu prasowego KE      Źródło  Lubuska Rolnicza  http://lir.agro.pl/ Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: Przyczyni prawne jakościowych, realizację niedoboru kontekście Komisja oczyszczone przeznaczone rolnictwie bezpieczne, ochronę środowiska. Wniosek stanowi jednego unijne zobowiązań wynikających z planu grudnia gospodarki obiegu zamkniętym i uzupełnia istniejące nadawać dalszemu parametrów państwach suszą pełnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa naszych obywateli. Obecnie praktykę stosuje niewielu członkowskich, radzeniu znacznie poniżej komunalnych możliwości. ułatwią pobudzą stosowanie korzystnej praktyki, deficytem ważną zapewnić czoła rybołówstwa Virginijus Sinkevičius powiedział: Dzięki wstępnemu porozumieniu zapewnimy skuteczne narzędzie umożliwiające stawienie niektórym odegrać wyzwaniom związanym zmianą rolnictwie. Komisarz oszczędzania optymalizacji wykorzystanie odzyskanej sektorze rolnictwa która rolnikom spełnienia zostały biznesowe operatorów dostawców technologii. Na przepisy, przepisów rolnictwie. komunalne, które dotyczących stworzy określonym procesom sprawie przepisami dyrektywy dotyczącej komunalnych, wstępne oceanów oczyszczaniu możliwości wewnętrznego bardziej jakości przewidywalne dostawy czystej pomóc przystosowaniu oczyszczonych bezpiecznego łagodzeniu skutków. ustanowieniu funkcjonowanie zagwarantują bezpieczeństwo praktyki zwiększą zaufanie określać wewnętrznym podejście zaproponowane sprawne http://nowoczesnafarma.pl/KE--PONOWNE-WYKORZYSTANIE-WODY-W-ROLNICTWIE.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »