REKLAMA

Ekspozycje i pierwsze panele eksperckie w EkoSferze na POL-ECO SYSTEM 2018

 

W dniu rozpoczęcia w Poznaniu Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2018 (23 października), jeszcze przed ich uroczystą inauguracją,  w pawilonie EkoSfery Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wiele się działo. Rozpoczęły funkcjonowanie stoiska MŚ, NFOŚiGW, BOŚ SA, Lasów Państwowych, Urzędu Zamówień Publicznych, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska (wraz z wystawą obrazującą dorobek 25 lat ich działania), Instytutu Ochrony Środowiska, Państwowego Instytutu Geologicznego, Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Grupy Energa SA. Uruchomiono również, cieszące się dużym zainteresowaniem, Forum Elektromobilności wraz z testowymi jazdami pojazdami elektrycznymi.

Najpierw odbyła się konferencja prasowa Zarządu NFOŚiGW, która przyciągnęła ponad 150 przedstawicieli mediów oraz gości (piszemy o niej w odrębnej relacji).

Potem w dwóch salach konferencyjnych rozpoczął się cykl paneli eksperckich, z udziałem przedstawicieli świata naukowego, NFOŚiGW, funduszy wojewódzkich, izb gospodarczych, organizacji pozarządowych. Przybyli także przedstawiciele wystawców, studenci oraz uczniowie szkół średnich.

NFOŚiGW zorganizował i przeprowadził dwa panele w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Moderował je profesor dr hab. inż. Roman Niżnikowski, przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW.

W dyskusji pierwszego panelu pn. Wdrażając Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych NFOŚiGW przekazał miliardy złotych na miejskie oczyszczalnie i kanalizację panelistami byli: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda, Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko, Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Tadeusz Rzepecki, Wiceprezes Zarządu Aquamet SA w Poznaniu Anna Graczyk.

Podczas debaty skoncentrowano się na problemach dalszego rozwoju gospodarki wodno-ściekowej oraz pracach dla optymalizacji tej sfery – również w mniejszych miastach i miejscowościach, co jest zgodne z zasadą zrównoważonego (równomiernego) rozwoju kraju. Poruszono także zagadnienia innowacyjnych technologii w tym obszarze, rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Poznaniu i województwie świętokrzyskim. Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko w swojej wypowiedzi podkreślił rolę zadań prowadzonych przez samorządy przy wsparciu funduszy na poprawę stanu czystości rzek, zbiorników wodnych oraz Bałtyku.

W drugim panelu pn. NFOŚiGW wspiera gospodarkę wodno-ściekową na przygranicznych obszarach Białorusi i Ukrainy uczestniczyli: Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda, Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska NFOŚiGW Anna Czyżewska, reprezentująca Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Aleksandra Dyszy-Nowacka z oraz goście z Białorusi i Ukrainy: Zastępca Mera Miasta Lwów Gennadyi Vaskiv, Z-ca Generalnego Dyrektora Brzeskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Gennadyi Kamieniec i Dyrektor Departamentu Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy w Lwowskiej Radzie Obwodowej Ruslan Hrechanuk. Słuchaczom przedstawiono m.in: doświadczenia i perspektywy dalszego rozwoju współpracy NFOŚiGW z instytucjami Ukrainy i Białorusi przy porządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej, stan realizacji memorandum z Miastem Lwów oraz problematykę współpracy z Białorusią i Ukrainą na rzekach granicznych, która jest obecnie w gestii resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Goście z zagranicy podtrzymali swoje zainteresowanie współpracą i przedstawili propozycje dalszych działań.

Pod hasłem Gospodarka wodno-ściekowa Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zrealizowała blok referatowy, w którym Prezes Dorota Jakuta, Klara Szatkowska-Ramm oraz Bartosz Łuszczek przedstawili zagadnienia dotyczące dyrektywy „ściekowej” 91/271/EWG w odniesieniu do tego, jak wyglądamy na tle Europy. Mówiono o wyzwaniach dla branży w kontekście nowelizacji dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wód opadowych i roztopowych w świetle nowych regulacji prawnych.

W bloku panelowym zorganizowanym przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy przeprowadzono cztery debaty:

  • Adaptacja do zmian klimatu – jeden z filarów Porozumienia Paryskiego w kontekście COP24, który moderował Dyrektor IOŚ-PIB dr inż. Krystian Szczepański.

W trakcie debaty poruszono m.in zagadnienia: nowej perspektywy budżetu UE w zakresie ochrony klimatu i adaptacji do skutków zmian klimatu, przyszłe plany inwestycyjne miast w kontekście planów adaptacji do zmian klimatu miast opracowanych w projekcie „Wczujmy się w klimat”, nowoczesne rozwiązania technologiczne i dobre praktyki w zakresie adaptacji i ochrony klimatu.

  • Modelowanie jakości powietrza jako narzędzie oceny i wsparcie w poprawie jego stanu, który moderował Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko.

Poruszono m.in. następujące zagadnienia: rola GIOŚ i Państwowego Monitoringu Środowiska w informowaniu społeczeństwa o stanie jakości powietrza, modelowanie źródło-receptor jako narzędzie podejmowania decyzji, modelowanie wpływu źródeł na potrzeby pozwoleń zintegrowanych, modelowania jako narzędzie „dobrych praktyk” w zarządzaniu jakością powietrza na poziomie samorządu, zastosowanie informacji o prognozach jakości powietrza do ostrzegania grup zdrowotnie wrażliwych, rola Alarmów Smogowych w podnoszeniu świadomości społecznej, perspektywa wykorzystania wyników modelowania.

  • Bussiness Inteligence w ochronie środowiska – nowoczesne metody informatyczne w zarządzaniu i kształtowaniu środowiska, który moderował Dyrektor IOŚ-PIB dr inż. Krystian Szczepański.

Przedyskutowano m.in. następujące kwestie: interoperacyjność systemów w ochronie środowiska – fakt czy mit?; plany rozwoju procesów zarządzania danymi o środowisku w kontekście Deklaracji Tallińskiej.

  • Marnotrawienie żywności – skala problemu, aspekty społeczne i środowiskowe, który moderował Dyrektor IOŚ-PIB dr inż. Krystian Szczepański.

Omówiono następujące problemy: straty i marnotrawstwa żywności w sektorach rolno-spożywczych oraz w poszczególnych ogniwach łańcucha, skutki ekonomiczne dla producentów, przetwórców, handlu oraz konsumentów, możliwości wykorzystania i zagospodarowania odpadów w przemyśle, problem strat i marnotrawstwa żywności w gastronomi i gospodarstwach domowych.

Ponadto Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Energetycznego (JRPDE) NFOŚiGW przeprowadziła spotkanie monitorujące ten projekt.

 

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,6
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

wrażliwych, zdrowotnie ostrzegania prognozach informacji zastosowanie samorządu, morskiej Ekologii gestii paneli Przybyli pozarządowych. organizacji gospodarczych, wojewódzkich, naukowego, świata udziałem eksperckich, rozpoczął wystawców, konferencyjnych salach dwóch relacji). Potem odrębnej (piszemy gości mediów przyciągnęła przedstawiciele studenci konferencja Nadzorczej Komunalnych Ścieków Oczyszczania Program Krajowy Wdrażając pierwszego dyskusji NFOŚiGW. W przewodniczący uczniowie Niżnikowski, profesor Moderował wodno-ściekowej. obszarze przeprowadził zorganizował średnich. NFOŚiGW szkół prasowa odbyła miliardy pawilonie Lasów stoiska funkcjonowanie Rozpoczęły działo. Funduszu Narodowego Ministerstwa EkoSfery  w Urzędu inauguracją, uroczystą jeszcze października), Targów Międzynarodowych rozpoczęcia W   Państwowych, Zamówień Najpierw Uruchomiono elektrycznymi. pojazdami jazdami testowymi Elektromobilności zainteresowaniem, dużym cieszące również, Energa Publicznych, Leśnictwa Badawczego Geologicznego, Środowiska, działania), dorobek obrazującą wystawą wojewódzkich przekazał złotych obecnie Aleksandra Brzeskiego Dyrektora Generalnego Vaskiv, Miasta Zastępca Ukrainy: goście Dyszy-Nowacka Morskiej Komunalnego Ministerstwie Departament reprezentująca Czyżewska, Zagrożeń Klimatu Adaptacji uczestniczyli: obszarach Przedsiębiorstwa Kamieniec wodno-ściekową porządkowaniu granicznych, rzekach Ukrainą Białorusią problematykę Miastem memorandum realizacji wodno-ściekowej, instytucjami Zasobów doświadczenia przedstawiono Słuchaczom Hrechanuk. Ruslan Obwodowej Radzie Lwowskiej Naturalnych przygranicznych gospodarkę miejskie Graczyk. Podczas zgodne miejscowościach, miastach mniejszych również optymalizacji pracach problemach skoncentrowano Aquamet zrównoważonego Wiceprezes Rzepecki, Tadeusz Gospodarczej Przewodniczący Ciećko, panelistami kanalizację oczyszczalnie zasadą (równomiernego) wspiera zadań drugim Bałtyku. W wodnych zbiorników czystości poprawę wsparciu samorządy prowadzonych podkreślił kraju. wypowiedzi swojej Ciećko świętokrzyskim. województwie obszarze, technologii innowacyjnych Poruszono https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »