REKLAMA

Tysięczna umowa NFOŚiGW o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Przedstawiciele Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarli dzisiaj (23 października) w Poznaniu trzy umowy – o symbolicznych numerach 999, 1000, 1001 – na dofinansowanie kolejnych wielkich przedsięwzięć ekologicznych. W sumie to już ponad 29 mld zł zainwestowanych w projekty na terenie całej Polski. Ich łączna wartość wsparcia z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynosi blisko 16 mld zł.

Uroczystość podpisania umów o dofinansowanie modernizacji Regionalnego Centrum Recyklingu Orli Staw w pobliżu Kalisza (wartość projektu – 78 mln zł, dofinansowanie – 53 mln zł), budowy kanalizacji i modernizacji oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Kujawskim (36 mln zł, 22 mln zł) oraz budowy i przebudowy systemu ciepłowniczego w Bełchatowie (10,5 mln zł, 8,6 mln zł), odbyła się w Poznaniu podczas dzisiejszej inauguracji Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM (23-25.10.2018 r.).

Była to okazja do podsumowania dotychczasowych aktywności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we wdrażaniu I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, który jest finansowany z Funduszu Spójności. – Od 18 maja 2016 r. do 19 października 2018 r. podpisaliśmy 998 umów o wartości całkowitej projektów ponad 29 mld zł i łącznym unijnym dofinansowaniu na poziomie blisko 16 mld zł – powiedział Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda. Dodał, że to efekt pięćdziesięciu ogłoszonych przez Narodowy Fundusz naborów w ramach dwunastu unijnych działań i poddziałań, których dotychczasowym efektem jest 341 umów o dofinansowanie w ramach I osi POIiŚ Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz 657 umów z II osi POIiŚ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Beneficjentami Narodowego Funduszu, którzy realizują największe projekty pod względem wielkości kosztów całkowitych i poziomu unijnego dofinansowania z zakresu I osi POIiŚ, są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie. MKiDN na przedsięwzięcie „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” o wartości ponad 501 mln zł, otrzymało 409 mln zł z Funduszu Spójności. Natomiast projekt krakowskiego MPEC-u „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) w Krakowie i Skawinie – etap I”, który będzie kosztował około 199 mln zł, wsparły unijne fundusze w wysokości 82 mln zł.

Z kolei dwóch największych (również pod kątem finansowym) inwestycji w ramach II osi POIiŚ podjęły się: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie. Pierwszy z beneficjentów NFOŚiGW odpowiada za zadanie „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)” oszacowane na blisko 2 mld zł, przy dofinansowaniu – 667 mln zł. Drugi jest w trakcie inwestowania w projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI” o wartości ponad 1,2 mld zł z dofinansowaniem 637 mln zł.

Jeśli chodzi o statystyki dotyczące poszczególnych regionów Polski, to najwięcej umów NFOŚiGW podpisał na prośrodowiskowe przedsięwzięcia, które są realizowane na obszarze województw: mazowieckiego (185), wielkopolskiego (96), pomorskiego (89), dolnośląskiego (84), małopolskiego (83) i śląskiego (77).

Załączniki:

1) Zestawienie największych umów podpisanych przez NFOŚiGW w ramach POIiŚ 2014-2020 w podziale na I i II oś priorytetową oraz unijne działania i poddziałania.

2) Szczegółowe informacje na temat podpisanych umów o symbolicznych numerach: 999, 1000, 1001.

 

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,1 2
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

wysokości zł. Z dwóch (również podjęły finansowym) inwestycji Państwowe placówek Gospodarstwo Polskie Regionalny Zarząd państwowych wybranych fundusze kosztował wsparły instalacją grupowych krakowskiego budową Natomiast Gliwicach istniejących otrzymało budynków dwufunkcyjnych około (ciepła użytkowa) Krakowie Skawinie Polsce” artystycznego I”, MPEC-u przyłączy śląskim Wodociągów małopolskiego prośrodowiskowe przedsięwzięcia, które realizowane obszarze województw: mazowieckiego (185), wielkopolskiego pomorskiego dolnośląskiego śląskiego najwięcej (77). Załączniki: 1) Zestawienie podziale priorytetową poddziałania. 2) Szczegółowe informacje numerach: 1001.   Źródło Narodowy podpisał Polski, Kanalizacji oszacowane Warszawie. Pierwszy beneficjentów odpowiada zadanie „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz województwie modernizacja (polder)” trakcie regionów inwestowania „Zaopatrzenie oczyszczanie Warszawie VI” dofinansowaniem zł. Jeśli chodzi statystyki dotyczące poszczególnych energetyczna względem „Kompleksowa odbyła (wartość projektu kanalizacji oczyszczalni Aleksandrowie Kujawskim przebudowy systemu ciepłowniczego Bełchatowie podczas pobliżu dzisiejszej inauguracji Międzynarodowych Targów POL-ECO SYSTEM (23-25.10.2018 r.). Była okazja podsumowania Kalisza Recyklingu aktywności ekologicznych.   Przedstawiciele Zarządu zawarli dzisiaj października) numerach kolejnych wielkich przedsięwzięć zainwestowanych Centrum terenie całej Polski. łączna wartość wsparcia wynosi zł. Uroczystość podpisania Regionalnego dotychczasowych wdrażaniu przedsięwzięcie kosztów gospodarki Ochrona środowiska, adaptacja klimatu. Beneficjentami Funduszu, którzy realizują największe wielkości całkowitych Zmniejszenie poziomu dofinansowania zakresu POIiŚ, Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Energetyki Cieplnej Krakowie. emisyjności efektem priorytetowej Prezes 2014-2020, finansowany października podpisaliśmy całkowitej projektów łącznym unijnym poziomie powiedział Kazimierz dotychczasowym Kujda. Dodał, pięćdziesięciu ogłoszonych Narodowy naborów dwunastu unijnych działań poddziałań, których https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »