REKLAMA

Doskonalenie umiejętności ekspertów przyrodniczych w zakresie rozpoznawania siedlisk

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w dniach 20-23 czerwca 2019 r. organizuje szkolenie „Doskonalenia umiejętności ekspertów przyrodniczych w zakresie rozpoznawania i kwalifikowania siedlisk przyrodniczych. Szkolenie jest dostępne dla osób zainteresowanych rozszerzeniem wiedzy z zakresu siedlisk przyrodniczych, w pierwszej kolejności dla ekspertów  przyrodniczych. Szkolenie ma charakter terenowy, zajęcia będą odbywały się na Suwalszczyźnie i będą dotyczyły kwalifikowania łąk do określonego typu siedliska przyrodniczego i rozpoznawania gatunków wskaźnikowych i chronionych.

Szkolenie:

Miejsce szkolenia: Lipniak 3, 16-402 Suwałki Miejsce noclegów i wyżywienia:  Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, Lipniak 3, 16-402 Suwałki

Termin napływu zgłoszeń upływa 22 maja 2019 r. Kartę zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać na adres: a.korczykowska@cdr.gov.pl. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku, gdy liczba chętnych będzie niższa niż 30 osób.

Wpłaty za szkolenie należy uiścić po otrzymaniu maila o zakwalifikowaniu się na szkolenie (dydaktyka – 236 zł , noclegi, wyżywienie 255 zł ) razem: 491 zł .
Przelew należy dokonać na: CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w BRWINOWIE 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99.
Nr konta 61 1130 1017 0020 1234 5520 0004  (do 26 maja 2019 r) z dopiskiem „Siedliska przyrodnicze”.
Faktura zostanie wystawiona na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia.

W przypadku niedokonania wpłaty w podanym wyżej terminie (do 26 maja 2019 r) uczestnik pozostanie skreślony z listy uczestników szkolenia

Osoby zainteresowane przybyciem do ośrodka w przeddzień szkolenia proszone są o odnotowanie tego w karcie zgłoszenia – w celu wcześniejszego zarezerwowania dla nich noclegów, przy czym z noclegów w przeddzień szkolenia rozliczają się indywidualnie z właścicielem obiektu. W dniach szkolenia pierwszeństwo rezerwacji noclegów przysługuje uczestnikom szkolenia (dotyczy osób, które przybywają z osobami towarzyszącymi)

Na zajęcia terenowe prosimy o zaopatrzenie się w nakrycia głowy, gumowce, lub inne wodoodporne buty, preparaty ochronne przed kleszczami, ewentualnie lupy.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą poruszać się własnymi samochodami. Siedliska są zlokalizowane w niewielkich odległościach i umożliwiają dotarcie do nich samochodami osobowymi

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy niezwłocznie powiadomić organizatora. Jeśli zgłoszenie rezygnacji odbędzie się w okresie późniejszym niż 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia wpłaty nie będą zwracane.

Osoby, które nie przybyły na szkolenie mimo wcześniejszego zgłoszenia, będą obciążane kosztami tego szkolenia.

 

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Marta Gajewska, tel. 22 125 62 22 ,e-mail: m.gajewska@cdr.gov.pl,

Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych: Anna Korczykowska, tel. 22 125 62 10, e- mail: a.korczykowska@cdr.gov.pl


Do pobrania

Karta zgłoszenia uczestnictwalink zewnętrzny

Harmonogram szkolenialink zewnętrzny

 

 Źródło
 Centrum Doradztwa Rolniczego
 http://cdr.gov.pl/

Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Doskonalenie-umiejetnosci-ekspertow-przyrodniczych-w-zakresie-rozpoznawania-siedlisk-.html
 

125ml milk

external link symbol2
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

należy zgłoszenia Doskonalenie ekspertów przypadku Rolniczego Lipniak które wpłaty rezygnacji Doradztwa zajęcia kontaktu sprawach wcześniejszego 22 125 16-402 przyrodniczych. – dniach przeddzień zakwalifikowaniu Szkolenie kwalifikowania głowy, preparaty przybywają osobami terenowe towarzyszącymi) Na kleszczami, prosimy zaopatrzenie wodoodporne gumowce, ochronne nakrycia noclegów, osób, karcie skreślony uczestników szkolenia Osoby zainteresowane przybyciem ośrodka proszone odnotowanie zarezerwowania (dotyczy lupy. W rozliczają indywidualnie właścicielem obiektu. pierwszeństwo rezerwacji przysługuje uczestnikom ewentualnie umożliwiają trakcie organizacyjnych: zgłoszenia, obciążane kosztami szkolenia.   Osoba merytorycznych: Gajewska, ,e-mail: m.gajewska@cdr.gov.pl, Osoba Korczykowska, zwracane. Osoby, a.korczykowska@cdr.gov.pl Do pobrania Karta uczestnictwa Harmonogram szkolenia    Źródło  Centrum Rolniczego  http://cdr.gov.pl/ Informacja dzięki uprzejmości Portalu NowoczesnaFarma.pl Żródło: przybyły rozpoczęcia uczestnicy samochodami poruszać własnymi samochodami. Siedliska zlokalizowane niewielkich odległościach uczestnik dotarcie osobowymi W późniejszym udziału szkoleniu niezwłocznie powiadomić organizatora. Jeśli zgłoszenie odbędzie okresie pozostanie „Siedliska terminie  Zakład przyrodniczego gatunków wskaźnikowych chronionych. Szkolenie: Miejsce szkolenia: Suwałki Miejsce wyżywienia: Aktywności określonego Zawodowej Lipniaku, Suwałki Termin napływu zgłoszeń upływa Kartę uczestnictwa proszę siedliska dotyczyły adres: zainteresowanych Centrum Brwinowie czerwca organizuje „Doskonalenia ekspertów dostępne osób rozszerzeniem Suwalszczyźnie wiedzy zakresu przyrodniczych, pierwszej kolejności ekspertów  charakter terenowy, odbywały przesłać a.korczykowska@cdr.gov.pl. wyżej 0004  CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO BRWINOWIE 05-840 Brwinów, Pszczelińska 99. Nr dopiskiem Przelew przyrodnicze”. Faktura zostanie wystawiona podstawie wypełnionej zgłoszenia. W niedokonania podanym dokonać razem: decyduje odwołania kolejność zgłoszeń. względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona. Organizator zastrzega możliwość przypadku, wyżywienie liczba chętnych niższa osób. Wpłaty uiścić otrzymaniu (dydaktyka noclegi, http://nowoczesnafarma.pl/Doskonalenie-umiejetnosci-ekspertow-przyrodniczych-w-zakresie-rozpoznawania-siedlisk-.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »