REKLAMA

Dofinansowania z LIFE i NFOŚiGW pozwolą ochronić zagrożoną populację susła moręgowanego w Polsce

life ke,cluEv3mqbFiXlse0XGqY

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” otrzymało ok. 770 tys. zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie projektu LIFE „Ochrony susła moręgowanego na północno-zachodnim skraju jego zasięgu”. Gatunek ten jest umieszczony w Dyrektywie Siedliskowej Unii Europejskiej – podstawie europejskiego systemu ochrony przyrody Natura 2000. Znajduje się także na Czerwonej Liście gatunków zagrożonych wyginięciem IUCN. Jako rodzimy ssak w Polsce, wymaga pilnych działań ratunkowych.

Projekt jest częścią większego przedsięwzięcia, realizowanego również na terenie Słowacji i Republiki Czeskiej, w ramach dofinansowania uzyskanego z Programu LIFE. Dotacja NFOŚiGW wspiera natomiast działania realizowane na obszarze Polski. Ogólnym celem inicjatywy jest poprawa stanu ochrony susła moręgowanego. We wszystkich trzech krajach ochrona tego gatunku jest obecnie oceniana jako niedostateczna. Zaplanowane działania mają powstrzymać spadek liczebności populacji susła i kurczenie się obszaru jego występowania, a z czasem doprowadzić do znacznej poprawy sytuacji tego gatunku. Na Słowacji działania w części wzorują się na wcześniejszych polskich doświadczeniach. W Czechach stanowią przygotowanie do szerszych aktywności z zakresu ochrony czynnej. W obu tych krajach przeprowadzone zostaną także badania genetyczne, które w Polsce miały miejsce we wcześniejszych latach. Wsparte finansowo przez NFOŚiGW przedsięwzięcie jest kontynuacją programu „Suseł”, realizowanego od 15 lat przez PTOP „Salamandra”. Program doprowadził do odtworzenia występowania susła, po tym jak gatunek ten wymarł w naszym kraju pod koniec lat 70-tych poprzedniego wieku. Doświadczenia zdobyte podczas jego realizacji przydają się w krajach współrealizujących projekt.

W ramach realizacji projektu – o koszcie całkowitym ok. 2,2 mln zł – zaplanowano m.in. zakup (lub dzierżawę na okres co najmniej 20 lat) gruntów mających strategiczne znaczenie dla ochrony susła. Da to możliwość odtworzenia jego ostoi i zwiększenia liczebności nawet o 50%. Utworzone siedliska będą pielęgnowane i poprawiane m.in. przez wzbogacanie pokrywy roślinnej, co będzie sprzyjać także poprawie bazy pokarmowej susłów. Na obszarach projektu, przy utrzymaniu stabilnych warunków siedliskowych, z czasem powstawać będą nowe kolonie ssaków. Docelowo doprowadzić ma to do spontanicznego (lub tylko częściowo wspomaganego) rozprzestrzeniania się gatunku.

Aby zapewnić długotrwałe, pozytywne efekty przedsięwzięcia i zwiększyć świadomość społeczeństwa prowadzone będą działania edukacyjne dla różnych grup odbiorców. W przypadku ogółu społeczeństwa będzie to polskojęzyczna wersja popularnonaukowego filmu o suśle moręgowanym, strona internetowa, kampanie medialne i tablice edukacyjne. Głównie do społeczności lokalnych będą kierowane różne wydarzenia edukacyjne i udostępnione wieże obserwacyjne. Do specjalistów kierowany będzie przekaz w sformalizowanej formie prezentacji lub publikacji naukowych.

Aktywności przewidziane w ramach projektu, potrwają do końca 2027 r.

Suseł moręgowany jest zwierzęciem żyjącym kolonijnie. Prowadzi dość niezwykły i sezonowy tryb życia. Już pod koniec lata przygotowuje się do przetrwania zimy. Sukcesywnie wzmacnia wtedy zapasy tłuszczu oraz masę mięśniową. Zimą w stanie hibernacji, populacja susłów śpi w indywidualnie przygotowanych norach (ich metabolizm zwalnia – temperatura ciała obniża się do ok. 2°C, a serce spowalnia swoją pracę). Bez pobudki zwierzęta te potrafią przespać nawet 8 miesięcy.

slajd1

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

life ke,cluEv3mqbFiXlse0XGqY
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

poprawie susłów. gatunku. Aby obszarach utrzymaniu stabilnych siedliskowych, powstawać kolonie ssaków. Docelowo spontanicznego częściowo wspomaganego) rozprzestrzeniania medialne wieże tablice zwalnia Sukcesywnie wzmacnia zapasy tłuszczu mięśniową. stanie hibernacji, populacja susłów indywidualnie przygotowanych norach metabolizm temperatura przygotowuje ciała obniża 2°C, spowalnia swoją pracę). pobudki zwierzęta potrafią przespać miesięcy. Źródło Narodowy Fundusz przetrwania życia. edukacyjne. formie Głównie społeczności lokalnych kierowane różne wydarzenia udostępnione strategiczne obserwacyjne. specjalistów kierowany przekaz sformalizowanej prezentacji sezonowy publikacji naukowych. Aktywności przewidziane potrwają końca r. Suseł moręgowany zwierzęciem żyjącym kolonijnie. Prowadzi dość niezwykły znaczenie wieku. mających Dotacja działań ratunkowych. Projekt częścią większego przedsięwzięcia, również terenie Republiki Czeskiej, dofinansowania uzyskanego Programu wspiera wymaga natomiast realizowane obszarze Polski. Ogólnym inicjatywy poprawa moręgowanego. wszystkich trzech ochrona gatunku pilnych Polsce, oceniana umieszczony Polskie Towarzystwo Przyrody „Salamandra” otrzymało dotacji Narodowego Funduszu współfinansowanie „Ochrony północno-zachodnim skraju zasięgu”. Gatunek Dyrektywie rodzimy Siedliskowej Unii Europejskiej podstawie europejskiego systemu przyrody Natura Znajduje Czerwonej Liście gatunków zagrożonych wyginięciem obecnie niedostateczna. gruntów naszym finansowo przedsięwzięcie kontynuacją programu „Suseł”, „Salamandra”. Program doprowadził występowania susła, gatunek wymarł 70-tych latach. poprzedniego Doświadczenia zdobyte podczas przydają współrealizujących projekt. W koszcie całkowitym zaplanowano dzierżawę najmniej Wsparte miejsce Zaplanowane polskich powstrzymać spadek populacji kurczenie obszaru występowania, znacznej poprawy sytuacji gatunku. części wzorują doświadczeniach. miały Czechach stanowią przygotowanie szerszych aktywności zakresu czynnej. przeprowadzone zostaną badania genetyczne, które https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »