REKLAMA

Do 100 tys. zł na zabezpieczenie wód przed azotanami

Od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. ARiMR przyjmowała będzie wnioski od rolników, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

Pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek – w przypadku młodych rolników). Dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, w wysokości do:

  1. 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika”;
  2. 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

1

 

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR. Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej.

O pomoc może ubiegać się rolnik, w gospodarstwie którego jest posiadaczem, prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, zwanych dalej „zwierzętami gospodarskimi”, z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Listy kolejności przysługiwania pomocy zostaną opublikowane w terminie 50 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji znajduje się na internetowej stronie ARiMR. [ Przejdź do strony ]

Źródło informacji: ARiMR
Opracowanie: Elżbieta Bryl

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Do-100-tys--zl-na-zabezpieczenie-wod-przed-azotanami.html
 

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

azotanami nawozów naturalnych zabezpieczenie przechowywania – przypadku kwalifikowalnych kosztów hodowli stanowisk powyżej również zakupu zbiorników przysługiwania zwierząt wysokości operacji realizowanej realizacji pomocy kolejności świń pochodzącymi które wód źródeł Rolnicza  http://www.wir.org.pl/ Informacja chów dzięki Bryl    Źródło  Wielkopolska prowadzi placówce hodowlę posiadaczem, Elżbieta którego gospodarstwie rolnik, ubiegać pocztowej. O uprzejmości wniosków. Więcej nadaną aplikacyjne pośrednictwem powiatowego ARiMR, należącego NowoczesnaFarma.pl Żródło: takiego Dokumenty Rolniczego rozumieniu składać osobiście, upoważnioną Portalu osobę przesyłką rejestrowaną, gospodarskich ARiMR Opracowanie: przepisów uzyskanych stronie internetowej znajduje poddany ocenie punktowej. punktów wniosek decydowała informacji pomocy. zostaną opublikowane terminie zakończenia zostanie złożony organizacji gospodarskimi”, naboru rozrodzie gospodarskich, zwanych informacji: „zwierzętami wyłączeniem macior. Każdy drobiu ] Źródło strony Przejdź Można ponad ARiMR. złożyć jednego inwestycji. zapobieganie określonych „Programie działań mających zmniejszenie zanieczyszczenia rolniczych dalszemu gospodarstw zanieczyszczeniu”, dotyczą warunków kiszonek młodych rolników). Dofinansowanie wymagań dostosowanie koszty: gospodarstwach grudnia stycznia przyjmowała wnioski rolników, którzy swoich zrealizować zapewnią „Inwestycje mające ochronę zanieczyszczeniem azotanami rolniczych”. Pomoc przyznana inwestycje, otrzymać budowy, miejsce wynosi rolnikiem”. Pomoc przyznaje wypłaca limitu, który okresie Programu maksymalnie niebędącego beneficjenta gospodarstwo.   Wnioski przyznanie przyjmują oddziały regionalne właściwe względu „młodym rolnika przebudowy aplikacji płynnych, gromadzenia stałych, kiszonek, nowych maszyn urządzeń płynnych. Pomoc rolnika”; przyznawana formie refundacji części poniesionych operacji, do: „młodego http://nowoczesnafarma.pl/Do-100-tys--zl-na-zabezpieczenie-wod-przed-azotanami.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »