REKLAMA

Dlaczego warto inwestować w farmy fotowoltaiczne? 7 filarów.

Unijna polityka Zielonego Ładu, czyli zaawansowany plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki i ochrony środowiska naturalnego, zakłada zaprzestanie korzystania z energii opartej na spalaniu węgla kamiennego i brunatnego do 2050 roku.

Intensywny rozwój branży odnawialnych źródeł energii sprzyja powstawaniu coraz większej ilości elektrowni pozyskujących energię z natury. Najłatwiej dostępnym źródłem energii na świecie jest energia słoneczna, którą dzięki panelom fotowoltaicznym możemy w coraz większym stopniu wykorzystywać w codziennym życiu. Dostępne na rynku instalacje w porównaniu do tych sprzed kilkunastu lat znacząco zwiększyły swoją wydajność, przy jednoczesnym spadku ceny nawet o kilkadziesiąt procent. Zasadnym jest więc nie tylko instalowanie paneli fotowoltaicznych na domu czy firmie, ale także rosnąca popularność wielkich farm fotowoltaicznych. Budowanych przez dużych graczy w celu obrotu energią lub - tak jak w przypadku SVERINUS S.A. - tworzenia zdrowego środowiska i zarabiania przez inwestorów, mogących stać się współwłaścicielami farm. W naszej ofercie inwestycyjnej mamy kilka nowych rozwiązań, obok sprawdzonego już modelu z comiesięczną wypłatą zysku - mówi Seweryn Ślaski, CEO SVERINUS S.A. W ostatnim czasie zawarliśmy umowy z dużymi inwestorami, którzy stają się współwłaścicielami farm. Pozwoli im to czerpać zyski nawet przez 25 lat. - dodaje Seweryn Ślaski.

Powodów, dla których warto zainwestować w farmy fotowoltaiczne, niezależnie od modelu inwestycyjnego, jest wiele. Za 7 podstawowych filarów można uznać następujące:

Bezpieczeństwo inwestycji

Inwestycja w dynamicznie rosnącą branżę przyszłości - farmy fotowoltaiczne to pewny sposób na dochód pasywny przez wiele lat, który nie jest zależny od niepewnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej.

Stopa zwrotu wyższa niż w tradycyjnych instrumentach

Projekty z zakresu energii odnawialnej pozwalają na osiągnięcie kilkunastoprocentowej stopy zwrotu z inwestycji, co jest szczególnie istotne przy obecnej sytuacji ekonomicznej na świecie. Dla porównania - stopa zwrotu z lokat bankowych i obligacji zazwyczaj nie przekracza kilku procent rocznie.

Szybki zwrot z inwestycji

Opracowanie innowacyjnego modelu inwestycji pozwala na elastyczne angażowanie kapitału na okres jednego roku, a także zapewnia możliwość comiesięcznej wypłaty zysków. Przyjęty proces komunikacji, który trwa przez cały okres trwania umowy, inwestycyjnej zapewnia stały dostęp do informacji, jak inwestowane są środki w danym momencie, a także pozwala na poznanie możliwości związanych z realizacją kolejnych projektów.

Zaangażowanie w ochronę środowiska i bezpieczeństwo energetyczne

Dzięki inwestycjom w elektrownie fotowoltaiczne zmniejszamy negatywne oddziaływanie gospodarki na środowisko naturalne. Polityka unijna zakłada wyeliminowaniu energii opartej na węglu do 2050 roku. Rozległa sieć prosumentów i małych elektrowni przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce.

Rosnące zapotrzebowanie na energię

Zapotrzebowanie na energię elektryczną stale rośnie, żaden z przyjętych scenariuszy zmian w światowej gospodarce nie przewiduje, by się to zmieniło. W związku z wyczerpywaniem się tradycyjnych surowców, jak węgiel kamienny i brunatny, czy gaz, służących do jej produkcji, coraz popularniejsze stają się odnawialne źródła energii z elektrowniami fotowoltaicznymi na czele.

Gwarancja

Obowiązkiem spółek energetycznych, które należą do Skarbu Państwa, jest zakup zakontraktowanej wcześniej energii po określonych cechach.

Wsparcie ze strony UE i państwa

Unia Europejska przyjęła politykę, która zmierza do przekształcenia Europy w obszar wykorzystujący technologie niskoemisyjne oraz wspiera na płaszczyźnie finansowej i prawnej inwestycje zmierzające w tym kierunku, dzięki czemu odnawialne źródła energii będą preferowanym kierunkiem rozwoju energetyki. Fotowoltaika w Polsce wspierana jest przez liczne programy rządowe, a duże projekty fotowoltaiczne uzyskują dotacje ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z dedykowanych programów Ministerstwa Rozwoju.

Rynek fotowoltaiki w Polsce warty jest obecnie 2,85 mld zł, a działa ok. 162 tys. instalacji. Tylko w 2019 roku powstało ich 106 tys., co obrazuje niesamowite tempo rozwoju tej branży. - dodaje Seweryn Ślaski.

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

125ml milk

kierunkiem energetyki. Fotowoltaika wspierana liczne programy rządowe, projekty uzyskują Narodowego finansowej obecnie branży. niesamowite obrazuje powstało instalacji. działa fotowoltaiki Centrum Rozwoju. Rynek Ministerstwa programów dedykowanych Rozwoju Badań prawnej płaszczyźnie związku elektrowniami należą które energetycznych, spółek czele. Gwarancja Obowiązkiem fotowoltaicznymi popularniejsze Państwa, produkcji, brunatny, kamienny węgiel surowców, wyczerpywaniem Skarbu zakontraktowanej wspiera zmierza niskoemisyjne technologie wykorzystujący obszar Europy przekształcenia która wcześniej politykę, przyjęła Europejska państwa Unia cechach. Wsparcie określonych elastyczne szczególnie inwestycji swoją fotowoltaicznym możemy większym stopniu wykorzystywać codziennym życiu. Dostępne instalacje porównaniu sprzed kilkunastu znacząco zwiększyły wydajność, którą jednoczesnym spadku kilkadziesiąt procent. Zasadnym instalowanie paneli fotowoltaicznych firmie, rosnąca popularność wielkich fotowoltaicznych. Budowanych panelom słoneczna, graczy brunatnego Unijna polityka Zielonego Ładu, zaawansowany zrównoważonej ochrony naturalnego, zaprzestanie korzystania spalaniu węgla kamiennego roku. Intensywny energia rozwój branży odnawialnych źródeł sprzyja powstawaniu większej ilości pozyskujących natury. Najłatwiej dostępnym źródłem świecie dużych obrotu innowacyjnego odnawialnej inwestycji Inwestycja dynamicznie rosnącą branżę przyszłości sposób dochód pasywny zależny niepewnej gospodarczej. Stopa wyższa instrumentach Projekty zakresu pozwalają uznać osiągnięcie kilkunastoprocentowej inwestycji, istotne obecnej świecie. porównania bankowych obligacji zazwyczaj przekracza procent rocznie. Szybki inwestycji Opracowanie następujące: Bezpieczeństwo energią Ślaski, przypadku tworzenia zdrowego zarabiania inwestorów, mogących naszej ofercie nowych rozwiązań, sprawdzonego comiesięczną wypłatą mówi ostatnim filarów których podstawowych wiele. inwestycyjnego, niezależnie fotowoltaiczne, zainwestować Ślaski. Powodów, czasie czerpać Pozwoli którzy inwestorami, dużymi zawarliśmy Ślaski.
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »